| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, januari 26, 2006

  2006-01-26 to | Kyrkans Tidning debatt nr 4 | Varför dölja undret, SKR? (om Julbrevet) | Carl Ingemar Dagman
SKR - Sveriges (o)kristna råd & BIBELNS UNDER
Kyrkans tidning, Debatt nr 4, 2006
Carl Ingemar Dagman:
"Varför dölja undret, SKR?" [om Julbrevet ]

För tredje året i rad har Sveriges kristna råd, SKR, och Svenska bibelsällskapet tillsammans arrangerat böneveckan för kristen enhet och Bibelns dag. ”Målet är att fokusera på det som är gemensamt för alla kristna.”, sägs det.

Men det finns ett stort problem med SKR. Det ger inte kristna råd, eftersom det inte har en kristen teologi.

I alla fall måste man dra den slutsatsen av det julbrev som skickades ut före jul. Där förtigs att Gud blivit människa genom den helige ande och jungfru Maria. Det närmaste man kommer Betlehem för 2000 år sedan är att brevet liknar Gud vid ett barn, vilket är något helt annat än att säga att just detta barn, Jesus från Nasaret, avlad av den Heliga ande och född av jungfru Maria, är Guds Son. Jesu namn nämns endast en gång och då i en helt annan fråga.

Om denna tystnad ska vara en eftergift till principen att fokusera på det som är ”gemensamt för alla kristna” betyder det att SKR anser att läran om Guds människoblivande inte hör till det gemensamma. Men utan undret med Maria finns ju ingen kristendom!

Presidiet i SKR – bestående av fyra kyrkors högsta företrädare, Göran Zettergren (Missionskyrkan), KG Hammar (Svenska kyrkan), Anders Arborelius (katolska kyrkan), samt F. Tikhon Lundell (serbisk-ortodoxa kyrkan) – står tillsammans med generalsekreterare Sven-Bernhard Fast som undertecknare.

Det är inte rimligt att tro att alla dessa avser att deras julbrev ska uppfattas som ett förnekande av inkarnationen.

Är detta ett pris som man är beredd att betala för att behålla en yttre skenbar enhet? Vad är det som får kristna ledare att förtiga och förneka sin tro? Vad menar de sig vinna som kan kompensera Kristi löfte att förneka dem som förnekar honom? Carl Ingemar Dagman fri skribent Habo

*

Etiketter: , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-01-26 to | Kyrkans Tidning debatt nr 4 | Varför dölja undret, SKR? (om Julbrevet) | Carl Ingemar Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ARKIV 2005/2006 *DECEMBER 20052006MAJJULI*HOME*
  DECEMBER 2005februari / mars / juni / augusti / no...
  2005-12-22 to | Dagen debatt | Plåtpoliserna hindr...
  2005-12-11 sö | Borås Tidning Insändare | Plåtpoli...
  ARKIV 2005/2006 *NOVEMBER 2005 2006JANUARIMAJJULI...
  NOVEMBER 2005februari / mars / juni / augusti / no...
  2005-11-12 lö | Barometern Debatt | 70 år av socia...
  ARKIV 2005/2006 *AUGUSTI 2005DECEMBER 20052006JAN...
  AUGUSTI 2005februari / mars / juni / augusti / nov...
  2005-08-19 fre | Petrus magasin Dagen | Carl Ingem...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger