| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, oktober 18, 2006

  2006-10-18 on | Carl Ingemar Dagman | Att straffa brott är bibliskt | Världen idag Kultur
BROTT & STRAFF
Världen idag, Kultur
Carl Ingemar Dagman:
Att straffa brott är bibliskt

Lag och straff kan inte utrota ondskan, bara uppenbara den och hämnas. Rätt och rättvisa skall skipas för att det är rätt. Ett samhälle som inte bestraffar ondskan blir ett ont samhälle. Hämnd och vedergällning uppfanns av Gud i lustgården och bekräftas av Paulus, Jesus och Jesaja.

”Hämnd stoppar inte brott” säger kristna. Ju mer man fjärmar sig från Skriften, desto mindre förnuft och logik. Det ena ger det andra. Kristenheten upphör att vara ett salt när den lämnar Skriften. Samhället tar skada och ruttnar. Den ”korrekta” kristna ideologin är inte av Gud eller från Skriften. Paulus har en djupare förståelse av Kristi hemlighet än andra. Bättre än de andra apostlarna känner han – den störste av syndare - Guds och Kristi kärlek. Vem vågar av oss idag hävda att han begriper ens så mycket som den okunnigaste av dem?

Det är i full harmoni med sin kunskap om Guds kärlek som Paulus i Romarbrevet 13 om överheten säger att den är en Guds tjänare till att vredgas, hämnas och straffa det onda och belöna de goda. Men dagens kyrkor och ledare tror sig veta bättre. Paulus har missförstått Jesus, dvs känner inte Guds kärlek så bra som vi gör, kan man få höra t.o.m. från traditionellt bibeltroget håll. Att KG Hammar och hans pseudokristna kulturrevolutionärer säger så är vi vana vid.

Även i pingströrelsens tidning Dagen har vi sett detta, exempelvis i en ledare 24 augusti. [se också denna bloggs kommentar till DN:s artikel den 22 aug. "Domstolar dömer hårdare"]

”Hämnd stoppar inte brott” är inte en sanning, inte ett faktum, men en lögn. Hämnd är effektivt. Kriminella vittnar om det. Självhämnd fördöms kraftigt både i Gamla och Nya testamentet, men överhetens hämnd är påbjuden av Gud. Att fördöma hämnd är moralistiskt. Man vill vara heligare än Gud. Dessa självheliga låtsas att de vill få ner brottsligheten - de skulle få folket emot sig annars. Därför låter de som att de skulle godta hämnd om det bara vore effektivt. Men det är ett spel, ty hämnd är effektivt, men hur mycket det än bevisas så förnekas det i alla fall. Moralister förstår inte att effektiviteten inte är avgörande, det vore utilitaristiskt och gudlöst. Det är gudomligt att straffa det onda. Den gode hatar det onda och bekämpar det. Och Gud är god. Ingen är god som icke vill straffa det onda.

Om effektivitet vore det vägledande, så kunde man sluta kalla brott för brott och synd för synd. Vilket vi vet att somliga gör. Det finns krafter som vill avskaffa ondskan med ett pennstreck, och ta bort all skillnad mellan ont och gott. Det är det program som Marx och Engels stakar ut för socialismen i 1848 års Manifest om Spöket.

Dessa som inte vill att samhället hämnas på brottslingar tror att andra metoder är så effektiva att brotten på sikt kan upphöra. Det är en farlig myt. Varken hämnd eller s.k. vård eller s.k. rehabilitering kan stoppa alla brott. Inget kan utrota brott. Bortsett från att döda alla människor.

Tron på noll brott är lika sjuk som idén om noll olyckor. Det är inte bara fel, det är farligt att tro att man kan utrota brott. Totalitära samhällen är just sådana försök. Brott finns eftersom ondskan inte kan utrotas. Lag och straff kan inte utrota ondskan, bara uppenbara den och hämnas. Rätt och rättvisa skall skipas för att det är rätt. Hämnd och vedergällning uppfanns av Gud i lustgården (och inte först på medeltiden) och bekräftas av Paulus, Jesus, Jesaja, Mose, Hammurabi och Noa. Man kan och måste sätta en gräns för ondskan. Det man bestraffar får man mindre av. Det man belönar får man mer av. Alla är mottagliga för straff och belöning, men det löser inte allt. Det vet alla. Ju mer det straffar sig att begå brott, ju mer man vinner på att sköta sig, desto mer laglydnad, desto mindre brott. Det är dårskap att förneka det. Sveriges lag säger att den brottslige skall straffas, men likväl belönas de brottsliga på otaliga sätt. Det ger ökad brottslighet och minskad respekt för lag och ordning. Den laglydige och skötsamme skattebetalaren skall belönas, men i det socialistiska Sverige bestraffas hederlighet och borgerliga dygder, de föraktas och anses omoraliska, de bekämpas och de skall helst utrotas.

Otaliga är de sätt genom vilka man undanhåller rätten och lönen ifrån vanliga hederliga arbetande medborgare. Allt detta är att omintetgöra statens uppdrag, som en kristen har att betrakta som givet av Gud. Om inte straffet gör brottet olönsamt så är det inget straff och ingen hämnd, utan en uppmuntran till brott, vilket är att göra lagen till ondskans tjänare. Det samhälle som tar parti för vargen emot lammet är ett vargsamhälle.

Det som tar parti för mördaren är mordiskt. Det som tar parti för det onda är djävulskt.

Carl Ingemar Dagman

*
LÄS MER:
"Samhället behöver få en vi-känsla" (Dagen 2008-02-01)
"Farliga unga män" (Dagen 2008-01-31)
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-10-18 on | Carl Ingemar Dagman | Att straffa brott är bibliskt | Världen idag Kultur


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-10-18 on | dagens citat | Siewert Öholm: Mora...
  18 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-17 ti | dagens citat | "Sverige är på väg ...
  17 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  16 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  15 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-14 Sa | today's citation | Charles Krautha...
  2006-10-14 lö | cid KOMMENTAR | Daniel Grahn, kris...
  14 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-13 fre | dagens citat | Ann Heberlein, fil...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger