| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, september 16, 1994

  1994-09-16 fre | Broderskap, nr 37 | Debatt | cid |
Kristdemokraterna och kristen etik | Omöjligt skilja på tro och etik

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Broderskap Nr 37 * FREDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 1994
Carl Ingemar Dagman:

Omöjligt skilja på tro och etik

När Alf Svensson hävdar att man kan åtskilja kristen tro och etik gör han uppror mot Bibeln och avkristnar den etik han envist kallar kristen. Men detta faktum vill kds inte kommentera i valrörelsen. Senast vägrade Hardy Hedman, sakkunnig hos Alf Svensson, att bemöta detta faktum i Riksradions program Tendens, skriver Carl Ingemar Dagman.

De enda falska profeterna Jesus varnar för är de som har fårakläder, de som har kristet namn och kristna dygder, men ändå förråder fåraherden, Kristus. När Alf Svensson hävdar att ”man måste skilja mellan kristen troslära och kristen etik” gör han uppror mot Bibeln. Likt ormen i paradiset påstår han att etisk kunskap är bättre än lydnad.

KRISTEN ETIK bestäms och definieras av Kristus, ingen annan. Från Kristus utgår den kristna etiken, i Honom har den sitt liv och utan Kristus dör den. Den kan aldrig tvingas fram ens hos de troende, den motiveras endast av den i Kristus uppenbarade Guds kärlek.

KRISTEN ETIK är Kristi etik. Kristen etik är Kristi lag. Den är Kristi liv och lära som exempel. Ingen annan etik än Kristi egen är kristen etik.

Följa Kristus
Kristen etik förutsätter tron och Kristus, annars är den inte kristen. Kristen etik är läran om en kristen människas helgelse, läran om en kristen människas goda gärningar. Den ser på Kristus som exempel och har Gud och evigheten för ögonen.

Kristen etik är alltså att följa och efterfölja Kristus, hans liv och lära som exempel. Kristi tro och etik är självutgivandets, självförsakandets och korsets väg.

För vem gäller då den kristna etiken? Kristen etik är kristen. Den gäller enbart de troende, de som är och vill vara Kristi lärjungar.

Först muslim, sedan islams etik. Först buddist, sedan buddistisk etik. Först jude sedan Mose lag och etik. Först kristen, sedan kristen etik.

Inte två herrar
Först Kristus, därefter Kristi etik. Först komma till Kristus, sedan efterfölja. Först Kristus som gåva genom tron, därefter Kristi liv som lydnad och exempel och föredöme i tjänst för Gud och medmänniskor.

Ingen kan tjäna två herrar. Ett ont träd bär ond frukt i enlighet med sin natur, oavsett hur mycket man vårdar det. Ett gott träd bär god frukt i enlighet med dess goda natur.

Först tron, sedan trons gärningar. Först ett gott hjärta, sedan kommer goda gärningar av sig själva. Först Guds kärlek i hjärtat, sedan kärlek till alla, även fiender så som vi ser hos Kristus. Först Anden, sedan Andens frukter. Först helig, sedan heligt liv.

Först vara och sedan göra, icke tvärtom.

Vakna upp
Herr Svensson upphäver Jesu och Guds Ord, han avkristnar den etik han likväl med obotfärdig envishet kallar kristen. Under sken av att vilja hävda den kristna etiken, Kristi etik, upphäver han den.

Det enda kds kan lära oss är att vakna upp ur vår andliga sömn och icke godta som kristet allt det som kallas så. Ingen rörelse, inte ens Uppsala-sekten som själva kallar sig Livets Ord är ett större hot mot kristen tro och kristen etik än kds.

Ty kds når ut våldsamt effektivt i medierna genom sin milde och fromme ledare Alf Svensson allt sedan intåget till riksdag och regering, särskilt under jubileumsåren 1993 och 1994.

Kds åtskiljer det Gud förenat i Kristus, förfalskar kristen etik. Kds bedrar offentligt Kristus och väljarna. Men det vägrade Hardy Hedman, Alf Svenssons teologiske expert, att kommentera i Tendens (P1 5/9), programledaren fick inget svar på om man kan åtskilja etiken från tron. Hedmans dåliga samvete var uppenbart när han flydde frågan.

Kds hugger bort tron, därmed Kristus, och avkristnar sig själva för att vinna väljare som inte är kristna. Men för att behålla kristna som väljare måste partiet behålla sin kristna etikett som är egentillverkad, avkristnad och osann.

Kds argument är sakligt omöjliga och marknadsföringen därför falsk. I bästa fall vet de inte vad de pratar om i sin viktigaste profilfråga. Det synes logiskt och nödvändigt att avkräva en ideologisk, etisk städning innan man ger dem nytt förtroende.
CARL INGEMAR DAGMAN
Jönköping

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

Kristdemokraterna och kristen etik - Omöjligt skilja på tro och etik
1994-09-16 fre Broderskap, nr 37

*

Etiketter: , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  1994-09-16 fre | Broderskap, nr 37 | Debatt | cid |
  Kristdemokraterna och kristen etik | Omöjligt skilja på tro och etik


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ÄLDRE ARTIKLAR 1983/84-1990Home ARKIV 1983/84-1990...
  1983/84 [webbdatum 2002-04-23] | "Congratulations!...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger