| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, augusti 26, 1999

  1999-08-26 | Nya dagen | cid | Rättsapparaten: Om Osmo Vallo och rättvisan
Torsdag 26 aug. 1999, Nya Dagen debatt -------------------------------------------------------------------------------- Webpubliceringsdatum : Onsdag 17 april, 2002 Webtitel : "Congratulations! You are still alive!" Webadress : http://www.geocities.com/carl_i_dagman -------------------------------------------------------------------------------- OM OSMO VALLO OCH RÄTTVISAN Svenska rättsapparaten förlorar i trovärdighet "Osmo Vallo och hans mor kan för lång tid framåt finnas kvar som en hörnsten i upprensningen av den svenska rättsapparaten som håller på att förlora allt mer av sin trovärdighet." Osmo Vallo dog förmodligen av övervåld i händerna på polismän. Att det var övervåld hävdar tolv vittnen, mot två som talar i egen sak, efter att polisen beordrat vittnen att tiga och en städfirma att städa rent från blod utan att någon brottsplatsundersökning gjorts vare sig före eller efter.
Min artikel utgår från programmet Striptease tisdagen den 8 juni.
Men Osmo Vallo var ju en missbrukare, han gjorde ingen glad, han gjorde ingen nytta. Så varför göra väsen av det?
För Osmo Vallos mamma finns ingen som kan ersätta honom.
Någon skrev om Hitlertiden att när de grep och misshandlade kriminella så teg vi, när de grep och misshandlade homosexuella så teg vi, när de grep och misshandlade sinnessjuka så teg vi, när de grep och misshandlade zigenare och judar så teg vi, när de grep och misshandlade kommunister så teg vi, när de grep och misshandlade katoliker så teg vi, men när de grep och misshandlade (oss) protestanter så fanns det ingen kvar som kunde protestera.
Vad betyder det att förgripa sig på en misstänkt? Om det sker på en utstött i dag: hur vet jag att det inte är jag som anses utstött i morgon?
Jo, det betyder att man bryter lagen, ty oskyldig är man till dess man fått sin sak prövad i domstol. Hittills har polisen, åklagarväsendet och rättsmedicinalverket alla förskapat sig själva till ljusets änglar görande allt rätt och inget fel, och alla har de lagt skulden på den enligt tolv vittnen oskyldige.
Osmo Vallo kanske faller i glömska, och dessa förut okända makthavare som nu bara blivit ökända är säkert snart borta ur medvetandet. Det kan dock gå annorlunda. Osmo Vallo och hans mor kan för lång tid framåt finnas kvar som en hörnsten i upprensningen av den svenska rättsapparaten som håller på att förlora allt mer av sin trovärdighet.
Och dessa som fegt spelat med i det som redan nu ser ut som uppenbart försök till manipulation av sanning, lag och rättvisa, kommer man att nämna som exempel att ta varning av kanske för lång tid framåt. Hur är det möjligt att överåklagaren kan uppfatta sitt uppdrag så att han dels agerar enbart och i allt han säger såsom vore han försvarsadvokat åt dem som han ska undersöka åtalsgrund emot, och dels såsom vore han domare i det han föregriper vad domstolen ensam är satt att avgöra?
När överåklagare Ingemar Erviken säger (ordagrant): "Jag har nu det material som jag behöver för att konstatera att det går inte att styrka vållande till annans död eller misshandel" (Striptease, SVT2, tisdagen 8 juni), då är det en oavsiktlig försägelse. Han avslöjar att syftet med hans uppdrag har varit att söka grunder icke både för och emot, utan endast emot ett åtal. Inte i första hand söka grunder emot och i andra hand för ett åtal, men enbart och endast det allena har varit syftet: att finna skenfagra formella skäl emot ett åtal. Och detta har skett genom undertryckande av det han inte vill veta av, och framhävande av sådant som redan innan det hade bemötts och vederlagts. Detta är typiskt för en stat i begynnande upplösning, man urholkar lagarna och överskrider gränserna för vars och ens uppdrag.
Det synes mig som ödesavgörande att pressens frihet och rättigheter förstärks och offentlighetsprincipen utökas, makthavare ska tvingas ställa upp på intervjuer!
Jag sitter inte inne med expertkunskaper vare sig i fallet i sig eller i juridik i allmänhet. Jag skriver detta i egenskap av samhällsmedborgare med en uppfattning om medmänniskan, rättssamhället och rättfärdighet som präglats av vad som närmast kan etiketteras som evangelisk-luthersk Kristustro. CARL INGEMAR DAGMAN Habo
+
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  1999-08-26 | Nya dagen | cid | Rättsapparaten: Om Osmo Vallo och rättvisan


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  DECEMBER 1998Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikla...
  1998-12-11 [webbdatum 2002-04-19] | "Congratulatio...
  SEPTEMBER 1994Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikl...
  1994-09-16 fre | Broderskap, nr 37 | Debatt | cid ...
  ÄLDRE ARTIKLAR 1983/84-1990Home ARKIV 1983/84-1990...
  1983/84 [webbdatum 2002-04-23] | "Congratulations!...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger