| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, mars 14, 2001

  2001-03-14 ons | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS EVANGELIUM OCH SYNDEN | Jesus skiljer på synd och syndare

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Publiceringsdatum: 2001-03-14 onsdag
Media: SvD SYNPUNKT (s.23 Nyhetsdelen)
Författare: Carl Ingemar Dagman

GARDELLS EVANGELIUM OCH SYNDEN

Jesus skiljer på synd och syndare

Är Gardells evangelium mot Kristus? Liksom i förbigående lyckades Jonas Gardell (26/1 SvD Kultur sid 8) reducera sitt eget mångårigt framförda evangelium till en bisats. Och ordet synd betydde inte synd utan synd betydde sådant som inte var synd! Det är förklaringar som saknar stöd i hans egna texter.

Återigen till saken:

Gardell har åtminstone från 1991-92 attackerat den kristna kyrkans traditionella lära att Gud älskar syndaren men hatar synden.

1995 eller tidigare kompletterar Gardell sin kritik mot kyrkans lära med en ny självpåhittad lära att sätta i dess ställe: syndaren och synden är ett kött, de kan inte skiljas åt.

I Gardells förord till utställningen ”Ecce Homo” (1998) spelar hans läror en tung teologisk roll. Denna viktiga del av förordet framfördes i TV som en påskpredikan (före premiären), och förordet har nu senast tryckts i ”Oskuld och andra texter” (2000/2001).

Kyrkan håller sig i detta stycke till Skriften, vars lära är att Gud sänt sin Son för att frälsa världen just därför att Gud sakenligt inte kan rädda människan utan att först ta bort hennes synd.

Guds kärlek visar sig i att han anordnat frälsning för den evigt dödsdömda människan. Denna frälsning gäller alla: alla eftersom alla är syndare, alla eftersom det inte finns någon synd som inte kan borttagas, alla – både jude och hedning – eftersom människans natur är densamma.

Någon frälsning utan syndborttagande känner inte Skriften. Att säga att Gud älskar alla människor men att han inte befriar oss från synden är det mest kärlekslösa och hopplösa man kan säga till en människa. Någon frälsning ”i” synden känner varken Skriften eller någon annan religion värd namnet.

Enligt Gardells evangelium kan inte synden åtskilja människan från gemenskap med Gud, vi är alla Guds barn, utan omvändelse, utan ånger, utan tro, utan ett nytt liv i helgelse i Kristus.

Vilken dårskap! Den mest okunnige förstår bättre!

Gardells evangelium innebär att ingen skilsmässa mellan syndaren och synden kan äga rum! Men Gud påstås ändå älska syndaren (trots att han inget gör för att rädda syndaren!) och därför också synden hos syndaren.

Skriftens tydliga lära är att synden och syndaren är ett hos den ogudaktige, och att just detta sakförhållande kräver en frälsningsgärning från Guds sida.

Att säga att synden och syndaren är ett hos Guds barn är att förneka Kristus och göra Guds kärlek till en hånfull och meningslös fras. Jonas Gardell är bekännande kristen, men han motiverar inte sin offentligt och aggressivt drivna lära. Allt detta kunde kvitta om det inte vore för två omständigheter:

1. Hans lära anses såsom kristen av präster och biskopar med ärkebiskopen i spetsen, hans stora publik kan därmed få intrycket att han talar rätt om Gud.

2. Hans lära gör Jesus till en lögnare, ty ändamålet med Kristi människoblivande var att skilja oss syndare från synden på det att vi skulle kunna förenas med Gud.
CARL INGEMAR DAGMAN
Habo
+

*

Läs även:
2009-07-03 fre GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN Newsmill.se [ Läs här ]

2009-07-02 to GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfallna Kristenhetens Ökande Bibelförakt [ Läs här ]

LÄS MER OM GARDELL:
2001-01-23 ti GARDELLS EVANGELIUM Gud älskar syndaren - Älskar han även synd? SvD Kultur [ Läs här]

2001-03-14 ons GARDELLS EVANGELIUM & SYNDEN Jesus skiljer på synd & syndare SvD Synpunkt [ Du är här !]

2001-03-31 lö GARDELLS TV-GUDSTJÄNST Hos Jesus är det coolt SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-04-22 sö JONAS GARDELL & SOVANDE FÖRSAMLINGAR Syndares Rätt till Jesus SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-05-18 fre Kommentarer till Jonas Gardells produktion GARDELLS EVANGELIUM egen hemsida [ Läs här]

2001-10-15 må GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT Guds ord & människors SvD Synpunkt [ Läs här]

*

Gardell hedersdoktor i teologi:"Gardell - ingen teologisk folkbildare" (Dagen 2008-01-18)

*

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2001-03-14 ons | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS EVANGELIUM OCH SYNDEN | Jesus skiljer på synd och syndare


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  JANUARI 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-01-23 ti | SvD Kultur | KOMMENTAR | GARDELLS ...
  AUGUSTI 1999Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artiklar...
  1999-08-26 | Nya dagen | cid | Rättsapparaten: Om ...
  DECEMBER 1998Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikla...
  1998-12-11 [webbdatum 2002-04-19] | "Congratulatio...
  SEPTEMBER 1994Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikl...
  1994-09-16 fre | Broderskap, nr 37 | Debatt | cid ...
  ÄLDRE ARTIKLAR 1983/84-1990Home ARKIV 1983/84-1990...
  1983/84 [webbdatum 2002-04-23] | "Congratulations!...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger