| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, mars 31, 2001

  2001-03-31 lö | SvD Synpunkt | GARDELLS TV-GUDSTJÄNST - Hos Jesus är det coolt

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Publiceringsdatum: 2001-03-31 lördag
Media: SvD SYNPUNKT (s.35 Nyhetsdelen)
Författare: Carl Ingemar Dagman

GARDELLS TV-GUDSTJÄNST

Hos Jesus är det coolt

Gardells TV-gudstjänst från Ersta sö 18 mars: "Gardell – predikanten av Guds Ord"

Sju minuter tog det. Sedan var han framme och hemma. Och när han var hemma, stannade han där. Sju minuter tog det för Jonas Gardell predikanten. Exakt en skapelseperiod, på den sjunde minuten nådde han vilopunkten.

”Låt oss komma till Jesus!” , efter endast sju minuter var Gardell framme hos Jesus – och där stannade han. Och då hade han ändå börjat flera tusen år före Kristus i sin tankegång. Många är de predikanter som skall tala om allt möjligt som de begriper mer eller mindre eller inget alls av, och som i bästa fall kommer till Jesus i en eller ett par meningar, i värsta fall först på slutet.

Jonas avverkade flera tusen års civilisationsprocesser på futtiga sju minuter, så bråttom hade han att komma till Kristus. Vilket underbart exempel. Låt oss komma till Jesus!

Bråttom hade han till Jesus. Men sedan stannade han. Han satte sig. Hos Jesus. Där blev han kvar.

Därmed bevisade han sig vara en bättre förkunnare av Guds Ord än de flesta av våra vanliga förkunnare. Gud vare tack för att ett sådant exempel att efterlikna förevisades i TV.

Låt oss göra som Jonas Gardell! Låt oss komma till Jesus. Och stanna där! Ty när du kommit till honom är du hemma. Du har vunnit ditt lopp, du är i hamn, det är lugnt, cool.

Jonas skyndade för att se Jesus – han som sade: ”Idag vill jag gästa ditt hus”. Han stannade hos honom som sade till Maria - hon som satt sig overksam vid Mästarens fötter – att hon hade valt den bästa delen. Han kom till honom som säger: ”Sannerligen ingen som kommer till mig skall jag kasta ut”. Jonas Gardell hade bråttom. Men bara fram till Jesus. Sedan blev han lugn. Han stannade hos Mästaren för att lära av honom.

Från Jesu exempel försökte han hämta visdom och frälsning. Rätt så, hos Jesus finns makt och kraft emot allt ont. Även döden måste ge vika, och Satans makt bryts.

Vad fann då Gardell hos Jesus? Han fann några av de viktigaste orden om r ä t t f ä r d i g h e t.

”Barmhärtighet vill jag se och inte offer”, ett ord som är ett glödande järn emot alla trosexperter och mot allt vad prästerskap och förkunnare heter, såväl som ett ”mene, mene, tekel ” för alla tvärsäkra troende som väl vet att iaktta allt vad religiös tradition och bibliska påbud kräver, men som mitt i alla fromma gärningar glömmer det som är viktigast i lagen, nämligen att ha hjärta i barmen istället för dom och förakt.

Nuväl. Skall jag då aldrig komma till kritiken? Nej. Kanske en annan gång. Ord för ord skrev jag ner Gardells predikan. Trettio minuters predikan tog 5-6 timmar (minst!, jag tappade räkningen) att skriva ned. Missunna mig inte att njuta av glädjen av det goda i Gardells predikan. Ännu ljuder Tomas Andersson Wijs och Sara Isakssons duett i mina öron: ”I hans nåd faller jag, där får jag andas ut”.

Predikanten Gardell läste till slut verserna 5-8 ur Psaltaren 121 vars tema är ”Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv, Herren skall bevara dig i livets alla skiften nu och för evigt”, en sådan tro och förtröstan kan vi alla få till Herren Gud vår Skapare genom att - som Jonas Gardell - komma till Jesus och stanna där.
CARL INGEMAR DAGMAN
Habo
+

*

Läs även:
2009-07-03 fre GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN Newsmill.se [ Läs här ]

2009-07-02 to GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfallna Kristenhetens Ökande Bibelförakt [ Läs här ]

LÄS MER OM GARDELL:
2001-01-23 ti GARDELLS EVANGELIUM Gud älskar syndaren - Älskar han även synd? SvD Kultur [ Läs här]

2001-03-14 ons GARDELLS EVANGELIUM & SYNDEN Jesus skiljer på synd & syndare SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-03-31 lö GARDELLS TV-GUDSTJÄNST Hos Jesus är det coolt SvD Synpunkt [ Du är här! ]

2001-04-22 sö JONAS GARDELL & SOVANDE FÖRSAMLINGAR Syndares Rätt till Jesus SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-05-18 fre Kommentarer till Jonas Gardells produktion GARDELLS EVANGELIUM egen hemsida [ Läs här]

2001-10-15 må GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT Guds ord & människors SvD Synpunkt [ Läs här]

*

Gardell hedersdoktor i teologi: "Gardell - ingen teologisk folkbildare" (Dagen 2008-01-18)

*

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2001-03-31 lö | SvD Synpunkt | GARDELLS TV-GUDSTJÄNST - Hos Jesus är det coolt


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2001-03-14 ons | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS EVA...
  JANUARI 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-01-23 ti | SvD Kultur | KOMMENTAR | GARDELLS ...
  AUGUSTI 1999Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artiklar...
  1999-08-26 | Nya dagen | cid | Rättsapparaten: Om ...
  DECEMBER 1998Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikla...
  1998-12-11 [webbdatum 2002-04-19] | "Congratulatio...
  SEPTEMBER 1994Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikl...
  1994-09-16 fre | Broderskap, nr 37 | Debatt | cid ...
  ÄLDRE ARTIKLAR 1983/84-1990Home ARKIV 1983/84-1990...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger