| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, april 22, 2001

  2001-04-22 sö | SvD Synpunkt | JONAS GARDELL OCH SOVANDE FÖRSAMLINGAR | Om Syndares Rätt till Jesus

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Publiceringsdatum: 2001-04-22 söndag
Media: SvD SYNPUNKT (s.27 Nyhetsdelen)
Författare: Carl Ingemar Dagman

JONAS GARDELL OCH SOVANDE FÖRSAMLINGAR

Om Syndares Rätt till Jesus

Känner du dig portad från himlen? Finns det hopp för mig? För dig? Vem får komma till Jesus? Får alla som kommer till Jesus gå in i Guds rike? Får man vara som man är? Komma som man är? Förbli som man är?

Kan man utan någon ändring komma till Jesus nu, idag, i varje ögonblick varje dag, utan förberedelse, utan föregående ändring av hjärta, tankar och livsföring?

Men sedan då? Måste man inte efteråt ändra sig, sedan man kommit till Jesus? Blir man inte utkastad annars? Det är ingen idé att gå till Jesus, även om han tar emot mig först så kommer han kasta ut mig sedan, för jag kan inte ändra mig, så mycket vet jag. Det är inte precis så att jag inte försökt. Jag vet att det är omöjligt. Vad skall jag då göra hos Jesus om jag ändå förr eller snarare genast blir utkastad igen? Då är det bättre att inte komma alls! Jag orkar inte med att få hoppet väckt och sedan bli dödad mer än förut. Nej, då får det vara. Antingen får jag komma till Jesus sådan jag är och förbli sådan eller så kan det kvitta! Har Jesus plats för en sådan som jag? Hur länge tänker han stå ut med mig om jag inte ändrar mig?

Vad tror du? Vad säger Jesus egentligen?

Vad gör Jesus med syndare som inte kan ändra sig? Klarar Jesus av att rena också dem?

Lär av Jesus direkt, skynda till Jesus och bli kvar där. Försök sedan av Jesu exempel hämta tröst och kraft. Bättre metod kan man helt enkelt inte ha!

Jonas Gardell skrev i SvD Kultur den 26 jan. (som svar på min artikel den 23 jan) och predikade i TV den 18 mars. Hans huvudpunkt är att visa att syndarna togs emot av Jesus med öppna armar sådana de var. Horor och tullindrivare, den tidens mest föraktade syndare, togs emot av Jesus sådana de var, och utan krav på att ändra sig, enligt Jonas. Horor fick gå in i Guds rike såsom horor, medan fariséer, läs: de mest fruktade religiösa experterna vars självuppskattning var gränslös, möjligen kunde komma efter att hororna kommit.

Alla de exempel han tog ur evangelierna om hur Jesus behandlar syndare var ägnade att visa att Gud är kärlek, och att denna kärlek inte sätter några gränser. Gränserna sätter vi. De gränser vi sätter för Guds kärlek är våra privata gränser och säger ingenting om Guds kärlek. De är bara bevis för vår egen oförmåga att älska. Guds kärlek omfattar alla, även syndare som förblir syndare, tycks han mena.

Släpper Gardells Jesus in synd i himlen?

Eller försvarar bara Jonas Gardell syndares rätt att få komma till Jesus? Jesus kom ju som vi alla vet, för att kalla syndare, inte rättfärdiga. Inte många människor med självinsikt kan trivas i sällskap där självpräktighetens anda dominerar. Intet märkligt att de som känner sig mest eländiga inte vill visa sig i sådana sammanhang. Intet märkligt att någon till slut framträder för att i strid med kyrkan kräva rätten till Jesus. Intet märkligt om det slår över för mycket åt andra hållet.

Gardell har något att säga till sovande eller likstela församlingar med kristet namn, sammanhang som ännu långt efter att de förlorat både vakenhet och ande fortfarande tror sig kunna väcka andra och vara andras lärare. Vissa sammanhang är likt stora ekar, som fortfarande och mycket länge till kommer att krylla av liv, parasiters liv, sådana som lever i och av den döda, fallna ekens stam utan att ha en aning om att den är död. Dessa har en enorm verksamhet men kan aldrig göra trädet levande igen.

Gardell har – det är inte svårt att visa, om man gör en noggrann läsning av de bibelställen han lutar sig mot – en tendensiös tolkning, som bortser från sådant som inte passar in i hans schema. So what? Det är ingen svårighet att beslå de flesta samfundssammanhang med samma sak. Med alla fel och brister, med alla synder och överträdelser, med alla tveksamma tolkningar, blir det ändå inte något över, som gör Gardell till en bättre evangeliets röst än många, för att inte säga de flesta?

Och det är inte så mycket en berömmelse för Gardell som det är en förfärande dom över de som skulle ropa till världen: ”KOM! Kom! Här hos Jesus får du ro. Kom som du är! Kom nu! Detta att du kommer nu, det och intet annat är bättringen! Det att du kommer nu är den lydnad Jesus vill se!”
CARL INGEMAR DAGMAN
Habo
+

*

Läs även:
2009-07-03 fre GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN Newsmill.se [ Läs här ]
2009-07-02 to GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfallna Kristenhetens Ökande Bibelförakt [ Läs här ]

LÄS MER OM GARDELL:
2001-01-23 ti GARDELLS EVANGELIUM Gud älskar syndaren - Älskar han även synd? SvD Kultur [ Läs här]
2001-03-14 ons GARDELLS EVANGELIUM & SYNDEN Jesus skiljer på synd & syndare SvD Synpunkt [ Läs här]
2001-03-31 lö GARDELLS TV-GUDSTJÄNST Hos Jesus är det coolt SvD Synpunkt [ Läs här]
2001-04-22 sö JONAS GARDELL & SOVANDE FÖRSAMLINGAR Syndares Rätt till Jesus SvD Synpunkt [ Du är här! ]
2001-05-18 fre Kommentarer till Jonas Gardells produktion GARDELLS EVANGELIUM egen hemsida [ Läs här]
2001-10-15 må GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT Guds ord & människors SvD Synpunkt [ Läs här]

*

Gardell hedersdoktor i teologi: "Gardell - ingen teologisk folkbildare" (Dagen 2008-01-18)

*

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2001-04-22 sö | SvD Synpunkt | JONAS GARDELL OCH SOVANDE FÖRSAMLINGAR | Om Syndares Rätt till Jesus


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  MARS 2001januari / mars / april / maj / oktober / ...
  2001-03-31 lö | SvD Synpunkt | GARDELLS TV-GUDSTJÄ...
  2001-03-14 ons | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS EVA...
  JANUARI 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-01-23 ti | SvD Kultur | KOMMENTAR | GARDELLS ...
  AUGUSTI 1999Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artiklar...
  1999-08-26 | Nya dagen | cid | Rättsapparaten: Om ...
  DECEMBER 1998Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikla...
  1998-12-11 [webbdatum 2002-04-19] | "Congratulatio...
  SEPTEMBER 1994Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikl...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger