| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, maj 18, 2001

  2001-05-18 fre | "Congratulations! You are still alive!" | Kommentarer av cid till citat ur Jonas Gardells produktion | GARDELLS EVANGELIUM

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Publiceringsdatum: 2001-05-18 fredag (ej förut publicerat)
Media: "Congratulations! You are still alive!" http://www.geocities.com/carl_i_dagman
Författare: Citat från Jonas Gardells böcker m.m. sammanställda av Carl Ingemar Dagman
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommentarer av cid till citat ur Jonas Gardells produktion

CITAT GARDELLS EVANGELIUM
Vad har egentligen Jonas Gardell sagt om synden och syndaren?

I min första artikel publicerad i SvD Kultur den 23 jan. 2001 pekade jag på det orimliga i att påstå att "synden och syndaren är ett". Detta påstående har Gardell uttryckt flera gånger.

Första gången jag hörde det var i Tv-programmet Centrum påskveckan 1998. Då höll Gardell en "påskpredikan" där han med stor emfas och tydligt allvar dels förkastade kyrkans lära att "Gud älskar syndaren men hatar synden", samtidigt som han satte sin egen lära i dess ställe: "synden och syndaren är ett".

Gardell svarade i SvD redan den 26 jan. 2001. I sitt svar skrev han mycket om annat än den fråga det gällde. Min fråga gällde hur han läste Bibeln i denna fråga - inte hur han läste Bibeln i allmänhet.

Uppenbart medvetet gled han undan svårigheten. Han skriver:

"När jag i en bisats säger att syndaren och synden är ett syftar jag naturligtvis på företeelser som jag själv menar inte är synd, och som jag inte heller tror Gud menar är synd."

Kan detta sägas vara en riktig beskrivning av Gardells uttalanden?

För att var och en skall kunna se själv vad han sagt kommer här några citat. Det är ett urval av de tydligaste ställena hos Gardell som jag har hittat. Det kan finnas fler, men dessa räcker för att man skall få en klar bild av vilken roll just denna lära har i Gardells uppfattning av evangeliet.

1991-92 skrev Gardell i ETC några artiklar som senare trycktes 1993 i "Mormor gråter och andra texter", som kom i PAN-pocket 1995. I artikeln "Av idel kärlek" (pocketutgåvan s. 149) raljerar Gardell efter bästa förmåga med kyrkans lära att Gud älskar syndaren men hatar synden:

"...som om Gud vore en menlös dagistant som allt förlåter - men Gud är ingen mysfarbror, ingen dagistant, Gud älskar syndaren men hatar synden, och han drar sig inte för att förgöra den som inte visar ånger."

I "Frestelsernas berg" 1995 (Månpocket 1997 s. 122) skriver Gardell:

"Gud hatar synden men han älskar syndaren. Så hade de som kallade sig kristna förklarat sin kärlekslöshet, sin rädsla, sina fördomar, sin feghet. De skyllde på Gud. --- --- Gud hatar synden men han älskar syndaren - ett sånt hyckleri. Visste de inte att synden och syndaren är ett? Johan var sin synd, den var präglad i hans hud, ristad i hans kött, den var han!"

Den 13 april 1998 fick Gardell utrymme att hålla en påskpredikan i kulturprogrammet "Centrum" i TV1:

"...den där förfärliga floskeln om att Gud hatar synden men älskar syndaren, som om synden och syndaren går att skilja åt, som om de inte var ett och samma kött. Men Guds kärlek kommer att göra många anständiga människor upprörda, om det är jag förvissad."

Denna påskpredikan hölls innan premiären på utställningen "Ecce Homo" 1998. Och denna "påskpredikan" var i själva verket ett utdrag av det väsentligaste i det förord till utställningen som Gardell skrev. Detta förord återfinns i sin helhet också i Gardells egen bok "Oskuld och andra texter" tryckt år 2000 (PAN-pocket 2001, S. 178-183). Rubriken heter "Min himmelske faders ansikte", och redan titeln anvisar att vi har att göra med en teologiskt grundad programskrift. Mycket riktigt heter det också:

"Genom att mytologisera den homosexuella människan, genom att placera henne och det liv hon lever inom ramen för den bibliska berättelsen, blir de här bilderna ett sätt att erövra Gud från de krafter som i alla tider givit sig själva tolkningsföreträde. --- Vi blir en del av mysteriet. Vi intar vår plats i historien."

Det råder ingen tvekan om att Gardell på många sätt varit med i skapandet av utställningen - han kallar den t.o.m. "vår" i en artikel i Aftonbladet 16 oktober 1998:

"Vi visste när vi [min kurs.] gjorde Ecce Homo att den skulle bli kontroversiell..."

Det synes som om han framförallt tjänat som ideolog och teolog och gett en tankemässig grund såväl som ett planmässigt syfte åt hela projektet. Min poäng rör inte utställningen som sådan. Det som intresserat mig och som jag väcktes över genom Gardells påskpredikan, är att denna rörelse han är med i drivs av en teologi som upplöser alla teologiska begrepp överhuvudtaget.

Den yttersta konsekvensen av påståendet att "synden och syndaren är ett" [N.B. hos Guds barn] är att Gud älskar synden, vilket i sin tur leder till den ofrånkomliga slutsatsen att synd är något aktivt gott. Alternativet är ju att Gud är aktivt ond.

Med andra ord blir teologi ett djävulskt rackarspel snart sagt värre än vad någon kyrklig teolog åstadkommit, vilket inte vill säga lite. Okunnighet är svårt att skylla på - Gardell lyckas nästan alltid framstå som påläst, även om de stilla bibelläsarna i landet inte så lätt låter sig luras av pseudoakademiskt sken. Men låt oss tro att det är en okunnighet som växer bort, alternativet är mindre behagligt.
CARL INGEMAR DAGMAN
Habo
+

*

Läs även:

2009-07-03 fre GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN Newsmill.se [ Läs här ]

2009-07-02 to GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfallna Kristenhetens Ökande Bibelförakt [ Läs här ]

LÄS MER OM GARDELL:

2001-01-23 ti GARDELLS EVANGELIUM Gud älskar syndaren - Älskar han även synd? SvD Kultur [ Läs här]

2001-03-14 ons GARDELLS EVANGELIUM & SYNDEN Jesus skiljer på synd & syndare SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-03-31 lö GARDELLS TV-GUDSTJÄNST Hos Jesus är det coolt SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-04-22 sö JONAS GARDELL & SOVANDE FÖRSAMLINGAR Syndares Rätt till Jesus SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-05-18 fre Kommentarer till Jonas Gardells produktion GARDELLS EVANGELIUM egen hemsida [ Du är här! ]

2001-10-15 må GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT Guds ord & människors SvD Synpunkt [ Läs här]

*

Gardell hedersdoktor i teologi: "Gardell - ingen teologisk folkbildare" (Dagen 2008-01-18)

*

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2001-05-18 fre | "Congratulations! You are still alive!" | Kommentarer av cid till citat ur Jonas Gardells produktion | GARDELLS EVANGELIUM


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  APRIL 2001januari / mars / april / maj / oktober /...
  2001-04-22 sö | SvD Synpunkt | JONAS GARDELL OCH S...
  MARS 2001januari / mars / april / maj / oktober / ...
  2001-03-31 lö | SvD Synpunkt | GARDELLS TV-GUDSTJÄ...
  2001-03-14 ons | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS EVA...
  JANUARI 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-01-23 ti | SvD Kultur | KOMMENTAR | GARDELLS ...
  AUGUSTI 1999Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artiklar...
  1999-08-26 | Nya dagen | cid | Rättsapparaten: Om ...
  DECEMBER 1998Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikla...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger