| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, oktober 15, 2001

  2001-10-15 må | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT | Guds ord och människors ord

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Publiceringsdatum: 2001-10-15 måndag
Media: SvD SYNPUNKT (s.23 Nyhetsdelen)
Författare: Carl Ingemar Dagman

Webbpubliceringsdatum : Tisdag 16 april, 2002
Webbtitel : "Congratulations! You are still alive!"
Webbadress : http://www.geocities.com/carl_i_dagman

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT

Guds ord och människors ord

På första sidan fredagen den 5/10 skriver Svenska Dagbladet "Gud vare med Gardell". På min hemsida http://www.geocities.com/carl_i_dagman står det längst ner på nästan varje sida "Gud med dig".

Det är en önskan som är för var och en och alla. Gud är verkligen för och med varje människa. Frågan är om du och jag är med Gud. Gardell längtar efter Gud, "hem är mitt hemligaste namn för Gud", skriver han.

I intervjun i Kulturdelen anknyts till den kritik han fått av mig i vintras i SvD för sin lära att "synden och syndaren är ett", en lära som han själv hittat på. Syftet är att attackera och ersätta kyrkans traditionella lära att "Gud älskar syndaren men hatar synden". En lära som naturligtvis är hårdsmält för den som inte vill skiljas vare sig från sin synd eller från Gud.

Finns det någon som inte hör till den gruppen?

Kyrkan har dock med denna lära sökt sammanfatta grundläggande läror om Gud som i förstone synes oförenliga. Gud kan ju såsom varande god varken själv ha del i synd eller lämna syndaren åt sitt öde. Det är därför Gud kallas Frälsaren, ty han inte bara hatar synden och är en förtärande eld mot all synd och orättfärdighet utan han är också en som älskar och tar sig an dem som minst förtjänar det och mest behöver det.

Så Gud bereder en frälsning från synden. Kyrkan har i alla tider varit överens om att det finns bara frälsning från synden aldrig i synden. Så långt måste alla kristna instämma såvida de inte vill ha inte bara traditionen emot sig utan också Guds Ord. Man kan strida om vad synd är och vad som är synd och dock kan man vara överens om att frälsning är en frälsning från synden.

Gardell har i många år presenterat sin teologiska utsaga att "synden och syndaren är ett" så ofta och på ett sådant sätt att det klart framgår att han ser denna lära som en uppenbarelse, uttryckt och uttalad med profetliknande, nästan fanatisk glöd.

Likväl när hans lära synas och bevisas vara tunnare än spiksoppa och lättare än luft då retirerar han till ett bekvämligt:

"när jag sade synd menade jag inte synd utan det folk anser vara synd".

Och nu heter det i intervjun:

"Jag vill bara ifrågasätta vad man definierar som synd."

Om det är en debatt om vad som är synd och vad synd är som Gardell vill ha så är det enklast att säga det rakt ut. Men Gardell tycks inte hittills ha tagit sig själv på tillräckligt stort allvar för att säga vad han menar och mena vad han säger.

Till sist en enkel fråga som inte går att missförstå:

Varför är Gardell så intresserad av Bibeln när hela hans energi tycks gå åt till att reducera den till ett inommänskligt verk som helt och hållet saknar kvalitet av att vara källskrift för en historisk singularitet, en unik uppenbarelse? Om Bibeln inte är ett gudomligt verk, om Bibeln inte är Guds ord har den ju ingen bindande kraft.

Det blir ju då obegripligt varför den som inte håller med Bibeln vill förändra den. Det är ju bara om den är Guds ord som den kan ha makt över oss. Men om man anser att den är Guds ord så har man ju frånsagt sig möjligheten att ändra den. Och skulle man ändra den så har man ju antingen man erkänner det eller ej berövat den dess kraft.

Sedan hjälper inga försäkringar om att man bara har hjälpt Gud att bli modern. Och om det bara är kyrkans traditioner man anser fel så är det det som skall visas. Men om sättet att visa det förutsätter att man reducerar Guds ord till blott människors ord då har man varken badvatten eller barn kvar och således inget liv att vårda.
CARL INGEMAR DAGMAN
Habo
+

*

Läs även:

2009-07-03 fre GARDELL & DEN AVFALLNA KYRKAN Newsmill.se [ Läs här ]

2009-07-02 to GARDELL, SWÄRD & BIBELN – eller något Om Den Avfallna Kristenhetens Ökande Bibelförakt [ Läs här ]

LÄS MER OM GARDELL:

2001-01-23 ti GARDELLS EVANGELIUM Gud älskar syndaren - Älskar han även synd? SvD Kultur [ Läs här]

2001-03-14 ons GARDELLS EVANGELIUM & SYNDEN Jesus skiljer på synd & syndare SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-03-31 lö GARDELLS TV-GUDSTJÄNST Hos Jesus är det coolt SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-04-22 sö JONAS GARDELL & SOVANDE FÖRSAMLINGAR Syndares Rätt till Jesus SvD Synpunkt [ Läs här]

2001-05-18 fre Kommentarer till Jonas Gardells produktion GARDELLS EVANGELIUM egen hemsida [ Läs här]

2001-10-15 må GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT Guds ord & människors SvD Synpunkt [ Du är här! ]

*

Gardell hedersdoktor i teologi: "Gardell - ingen teologisk folkbildare" (Dagen 2008-01-18)

*

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2001-10-15 må | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS GREPP OM GUD IFRÅGASATT | Guds ord och människors ord


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  MAJ 2001januari / mars / april / maj / oktober / d...
  2001-05-18 fre | "Congratulations! You are still a...
  APRIL 2001januari / mars / april / maj / oktober /...
  2001-04-22 sö | SvD Synpunkt | JONAS GARDELL OCH S...
  MARS 2001januari / mars / april / maj / oktober / ...
  2001-03-31 lö | SvD Synpunkt | GARDELLS TV-GUDSTJÄ...
  2001-03-14 ons | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS EVA...
  JANUARI 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-01-23 ti | SvD Kultur | KOMMENTAR | GARDELLS ...
  AUGUSTI 1999Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artiklar...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger