| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, december 07, 2001

  2001-12-07 | SvD SYNPUNKT | cid | DISKUSSIONEN OM ÄRKEBISKOPENS UTTALANDEN | Kristendomen stöder inte laglöshet
2001, 7 dec., Svenska Dagbladet, Synpunkt DISKUSSIONEN OM ÄRKEBISKOPENS UTTALANDEN Kristendom stöder inte laglöshet Allting har sin tid. När oskyldiga människor hotas till sina liv av beslutsamma kompetenta, fanatiska, självmordsvilliga, religiösa fascister är det direkt moraliskt kriminellt att tycka synd om mördarna. Då är det tid att använda statens rätt och skyldighet att straffa de onda med det våld som är nödvändigt och som enbart staten har rätt till. Statens utövande av sitt våldsmonopol är per definition rättfärdigt eftersom det är statens exklusiva rätt och skyldighet att utöva våld. Det är civilisationens grundsten och förutsättning och rättsstatens begynnelse och den enda tillgängliga metoden att begränsa självhämnd och laglöshet. Lagen som idé och överheten som dess övervakare är givna av Gud inte för att göra människor rättfärdiga utan för att avslöja synden och sätta en gräns för ondskan. Statens genomförande av sin våldsskyldighet kan däremot aldrig ske utan överträdelser eller försummelser och skall därför i en rättsstat alltid granskas, kritiseras och diskuteras. Men när det brinner diskuterar man inte hur branden uppkom, man släcker den. Och så länge det brinner gör man akut det som måste göras med de medel man har till hands. Den självrättfärdiga av elden oberörda besserwisserdiskussionen om de bästa medlen och det exakt bästa genomförandet är en syndig lyx under tiden det brinner. Hellre en ärkebiskop som släcker elden under starka ord än en ärkebiskop som spelar from och står och tittar på likgiltig eller obegripligt ansvarslös inför den okända och sannolikt stora fara som hotar härnäst, kärnvapenhot har inte helt kunnat uteslutas, hot har uttalats, förmåga har bevisats. Kristendomen är inte ett stöd för laglöshet. Vänsterns tolerans för våld och uppror när det inte kommer från överheten är djupast sett intet annat än laglöshet. Vilket visar sig nu tydligare än någonsin när det rättfärdiga våldet fördöms. I Aftonbladet tar man sin tillflykt till Luther. Känner Aftonbladet till Luthers recept mot de upproriska bönderna? I Svenska kyrkan däremot och i kristenheten i stort är det många som anser att Svenska kyrkan - som är en bekännelsekyrka - inte är trogen vare sig sitt arv eller sin Herre eller Guds Ord. Det tycks mig som om Bo Lundgren har menat att skydda åsiktsfriheten och den kristna läran. Det är ju nämligen inte bibliskt eller Kristuslikt eller ens i överensstämmelse med Concordia Pia, ej heller i överensstämmande med katolska kyrkans lära, att hävda att krig inte kan vara rättfärdigt. När ärkebiskopen vill stoppa bombningar för oskyldigas skull säger han intet annat än att han förkastar krig som metod. Det finns ju inget krig som kan garantera att oskyldiga icke drabbas. Dock i vår tid kan man föra krig med mindre offer än någonsin tidigare. Hammar ifrågasätter således statens rätt att använda våld och hamnar därmed utanför Kristi lära och undergräver civilisationens grundvalar. CARL INGEMAR DAGMAN Habo +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2001-12-07 | SvD SYNPUNKT | cid | DISKUSSIONEN OM ÄRKEBISKOPENS UTTALANDEN | Kristendomen stöder inte laglöshet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  OKTOBER 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-10-15 må | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS GREP...
  MAJ 2001januari / mars / april / maj / oktober / d...
  2001-05-18 fre | "Congratulations! You are still a...
  APRIL 2001januari / mars / april / maj / oktober /...
  2001-04-22 sö | SvD Synpunkt | JONAS GARDELL OCH S...
  MARS 2001januari / mars / april / maj / oktober / ...
  2001-03-31 lö | SvD Synpunkt | GARDELLS TV-GUDSTJÄ...
  2001-03-14 ons | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS EVA...
  JANUARI 2001januari / mars / april / maj / oktober...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger