| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, december 21, 2001

  2001-12-21 | Nya Dagen debatt | cid | "Svärmeri kalla rättsstaten en eftergift för ondskan"

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Carl Ingemar Dagman:

"Svärmeri kalla rättsstaten en eftergift för ondskan"
[Svar på debattartikel i Nya Dagen 2001-10-31, Peter Halldorf: Nej till våld och dödande urkyrkans radikala ideal]
*

Fridsfurstens ankomst firas. Men efter 2 000 år väntar vi fortfarande. Han kommer snart, för andra gången, han som är svaret på alla människors längtan, inte bara efter fred. Detta barn som ges oss ger oss frid, den frid som finns hos Gud och är evigt liv, förutan vilken frid ingen fred kan bestå.

Hans ankomst förutsågs av profeten Jesaja (kapitel 9) bliva början på ett fredsrike utan slut. Hans födelse proklamerades av änglar: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden välfärd, frid och fred, välsignelse och lycka åt dem han har utvalt.”

Ända sedan syndafallets löfte om en Frälsare har människosläktet levt på hoppet av löftets fullbordan.

Våldet har dock inte tagit slut och troligen inte ens minskat sedan Fridsfursten föddes till jorden. Ändock har Gud genom rättens utveckling verkat mycket gott. Förvisso har Gud verkat då krigströtthet och fredslängtan har lett till först NF och sedan FN och EU. Likväl är ingen bestående säker fred i sikte på jorden.

Är då Fridsfursten maktlös? Eller har inte människan på allvar prövat Herrens väg? Kan människosläktet någonsin på egen hand eller ens med Herrens lära som väg åstadkomma bestående och varaktig fred, evig fred? Och kan det i så fall komma till stånd utan en tvingande makt?

Är varje bemötande av ont med ont en förlängning av våldets herravälde?

Eller kan gott komma av att det onda inte straffas?

Att bemöta det onda med lagen, straff och nödvändigt våld för att skydda liv, egendom, rätt och lag och ordning – är det ont? Eller är det tvärtom, är det just lagen och rättssamhället som är det goda med vilket man ska bemöta det onda, nämligen till skillnad från laglöshet, hämningslöshet, okontrollerad vrede och hämndlystnad, maktbegär, vinningslystnad, obroderlig nationalism, egoism, självhämnd och gott, ont eller slumpvis tycke?

Har profeten som profeterade om Fridsfursten rätt eller fel då han säger: ”När dina domar drabba jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet. Om nåd bevisas mot den ogudaktige, så lär han sig icke rättfärdighet; i det land, där rätt skulle övas, gör han då, vad orätt är ” (Jes 26:9–10).

Är rättsstaten av Gud eller icke? Kan en rättsstat upprättas med ”vända andra kinden till”? Vem är det Jesus säger detta till? Är det den enskilde eller kyrkan eller samhället/staten? Är det att ta udden av Jesu budskap då man gör en skillnad mellan till vem och varför som Jesus säger något? Säger Jesus allt han säger till alla? Säger Jesus ”Gå bort Satan” till alla alltid, eller är det bara till Petrus just då och möjligen till alla andra lärjungar i liknande ställning och situation?

Det finns svärmare som kallar rättsstaten för en eftergift till ondskans princip. Ont ska bemötas med gott heter det, och så fördömer man dem som avfällingar som vill straffa brottslingar. Att straffa är att bemöta ont med ont påstås det av folk som vill anses för heliga och mer andliga än andra, som om Kristus ville lämna fältet fritt för våldsverkare att hämningslöst slita lammen i stycken.

Kristus kom ställd under lagen betonar Skriften starkt. Aldrig ifrågasätter Kristus överhetens rätt. Och dock levde han under en ockupationsmakt. Inte ens Pilatus som vrängde rätten blir ifrågasatt av Kristus, tvärtom bekräftas hans makt – och hans ansvar – som given av Gud.

Kristi främste apostel Paulus följer Kristus rätt då han säger att lagen är helig, rättfärdig och god. Vem inser konsekvenserna och törs ändå säga att Paulus har fel då han säger att överheten är insatt av Gud och bär svärdet – inte förgäves utan för att straffa de onda och belöna de goda? Detta för att fred och ordning ska råda, vilket befordrar förkunnandet av Guds evangelium om evigt liv i Jesus Kristus, vilket dödar dödsfruktan och allt ont som är dess följd och åstadkommer frid i hjärtat efter rening från synden.

Utan frid ingen bestående fred, om än undantagsvis och med knapphet en fred kan åstadkommas med tvångsmedel.

Historien som vi känner den – våldets och vredens tider – är icke slut, förrän våldet upphört för evigt. Även folken som inte känner Guds speciella uppenbarelse i Kristus har anat denna historiens slut och nödvändighet. Mänskligheten behöver Fridsfurstens återkomst, denna gång i makt och härlighet.

De som anser att det var rätt och nödvändigt att med krigets våld bekämpa Hitler kan aldrig fördöma eller utesluta bruket av kriget. De som fördömer kriget som medel under alla omständigheter är således villiga att leva till varje pris även under Hitlers tusenåriga rike, hellre än att ge sitt liv i kampen för ett tusenårigt fredsrike för sina barnbarns barnbarn.
CARL INGEMAR DAGMAN
frilansskribent
Habo
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Anm. EFTERSOM varken min eller Halldorfs artikel längre tycks finnas/lätt kan hittas på dagen.se Arkiv, trots att arkivet tycks menat att gå tillbaka ända till 1996, så får man vända sig till Dagen.se om man vill se Halldorfs artikel. Om någon har hittat en fungerande länk, skriv gärna till mig c_i_dagman (at) hotmail.com.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Citat från Halldorfs artikel 2001-10-31:

"Bibeln är ingen ofarlig bok. När vi frestas läsa som det står, tro som det står och göra som det står - selektivt och utan urskillning - svävar vi sällan på målet beträffande "sanningen".

Med Bibeln i hand har allt från slaveri och rasism till krig och dödsstraff försvarats. Och i dag försvarar vi rätten att utrota det onda med det onda. " "Som argument i diskussionen bland kristna om det legitima i användandet av våld i samhällets eller det "godas" tjänst framförs ofta några uttalanden av Paulus i Romarbrevets trettonde kapitel, i synnerhet den fjärde versen: "Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda." Detta skulle med andra ord vara en av Paulus lanserad teori om samhällets rätt att ta livet av lagbrytare och terrorister, på tvärs mot Jesu kategoriska avvisande av detsamma.

För hur ska man annars se på dessa ord? "

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2001-12-21 | Nya Dagen debatt | cid | "Svärmeri kalla rättsstaten en eftergift för ondskan"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2001-12-07 | SvD SYNPUNKT | cid | DISKUSSIONEN OM ...
  OKTOBER 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-10-15 må | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS GREP...
  MAJ 2001januari / mars / april / maj / oktober / d...
  2001-05-18 fre | "Congratulations! You are still a...
  APRIL 2001januari / mars / april / maj / oktober /...
  2001-04-22 sö | SvD Synpunkt | JONAS GARDELL OCH S...
  MARS 2001januari / mars / april / maj / oktober / ...
  2001-03-31 lö | SvD Synpunkt | GARDELLS TV-GUDSTJÄ...
  2001-03-14 ons | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS EVA...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger