| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, januari 24, 2002

  2002-01-24 | Nya Dagen debatt | cid | "Jesus har inte förbjudit överheten att hämnas"
Carl Ingemar Dagman: "Jesus har inte förbjudit överheten att hämnas" USA hämnas. Hämnd är fel, barbariskt, ociviliserat och icke-kristet. Så lyder den självklara, obevisade och icke ifrågasatta teologiskt-moraliskt-politiskt korrekta trendsanningen. Alla vet ju sig veta att hämnd är lika med öga för öga, liv för liv, och att det är en gammal förlegad syn som Mose stod för. Men den har vi i vår tid för länge sedan lämnat. Vi är civiliserade och vi har en upplyst åskådning och en högre moral, vi lever efter principen att icke hämnas, vi bemöter ont med gott, vi gör gott mot de onda, vi skruvar inte upp våldsspiralen. Vi vet ju att våld föder våld, och enda sättet att minska våldet är att inte bemöta våld med våld. I alla fall är det ett argument mot allt som världspolisen USA tar sig för. Hur det i själva verket står till i efterföljandet av detta på det privata området är det ingen som låtsas om. De flesta människor, kristna eller inte, har påverkats så starkt av Kristi undervisning att man vet sig veta att hämnd är det ondaste som finns. Man tror sig veta att Mose lag är barbarisk och står på en lägre nivå än Kristi lag. Mose står för en hämndideologi; Jesus står för förlåtelse, kärlek till alla, även fiender, en kärlek som bevisas i goda handlingar mot den som gör ont emot mig eller andra, och förbud mot hämnd. Därför kan man utan resonemang och eftertanke säga att hämnd är fel, därför att man vet sig säga en korrekt sanning som inte behöver bevisas. Men redan Mose förbjuder hämnd (3 Mos 19:18). Därvid står det klart att med hämnd menas när någon tar rätten i egna händer, ty lagen påbjuder ju hämnd, den som tar en annans liv ska dödas. Det innebär: Du ska icke hämnas men lagen och överheten ska. När Jesus förbjuder hämnd ger han alltså Mose rätt. Jesus korrigerar inte Mose, som många tror. Jesus säger ju inte ”Mose säger...men jag säger er”, utan Jesus säger: ”Ni har hört att det har sagts...men jag säger er”. Jesus går till rätta med misstolkningar av Mose. Det Jesus och Mose förbjuder är självhämnd. På detta förbud vilar varje civilisation. Och detta förbud förutsätter en stat som har våldsmonopol. Ty att låta brott gå ostraffade är det säkraste sättet att mana fram självhämnd och civilisationens upplösning. Jesus är väldigt tydlig då det gäller hans uppdrag: ”Mitt rike är icke av denna världen”. Därför vantolkar man Skriften och Jesu ord när man menar att Jesus ger oss en borgerlig lag. Jesus vänder sig alltid till den enskilde och hans samvete. Därför är det osakligt och oursäktligt att tillämpa hämndförbudet på staten eller överheten. Jesus har icke avskaffat vare sig brottslagstiftning eller strafflagstiftning. Jesus och Paulus har visat att lagen är inte en frälsningsväg ens för Guds folk, lagens folk, och därför ännu mindre för hednafolken som aldrig fått Mose lag. Inget av detta är någon nyhet för en Svenska kyrkans präst, som ju gett sitt löfte att försvara den ärvda tron, vars skydd är uttryckt i Concordia Pia. I Augsburgska bekännelsens apologi, artikeln XVI, [Om det världsliga regementet] kan man läsa följande: ”Ty evangeliet upplöser icke den yttre världsliga eller ekonomiska ordningen, utan godkänner den fastmer och ålägger oss att icke blott av fruktan för straff, utan även för vårt samvetes skull rätta oss efter den såsom en av Gud given ordning...om man blott betänker, att evangeliet icke stiftar lagar angående det borgerliga livet, utan innebär syndernas förlåtelse och det eviga livets begynnelse i de troendes hjärtan... Evangeliet förbjuder självhämnd, och detta inpräntar Kristus ofta hos sina apostlar i det syftet, att de icke skulle anse sig böra rycka makten från dem, som eljest hade den – såsom judarna drömde om att med yttre maktmedel upprätta det messianska riket – utan i stället veta, att de borde predika och undervisa om det andliga riket, men icke förändra den bestående borgerliga ordningen. Därför förbjudes självhämnden i Matt 5 och Rom 12 icke blott såsom ett evangeliskt råd, utan såsom ett bud. Men den offentliga vedergällningen, som överheten handhar å ämbetets vägnar, avrådes icke utan anbefalles i stället och är enligt Paulus i Rom 13 ett Guds verk. De olika arterna av denna offentliga vedergällning äro domar, straff, krig och krigstjänst.” Nåden upphäver icke lagen om sådd och skörd. I hela Bibeln, inte minst i Nya testamentet, framhävs en lag som råder på jorden för hela skapelsen, och som inte upphävs av evangeliet, nämligen denna: Det du sår får du skörda. Jesus är icke alls någon snäll och from nyttig idiot. Jesus är en nitälskande patriot och fosterlandsvän, en för sitt uppdrag totalt hängiven person, som kom att utsträcka sitt område till alla människor och som har ett enda mål: att rädda människor åt sin Fader för evigheten, att förmå dem att undfly den kommande domen. Till sitt eget folk som icke tog emot honom har han mycket starka ord att säga. Han tiger icke med sanningen. I GT får vi veta att orsaken till att Gud fördriver andra folk för Israels skull och ger Israel ett land är att folken har övergett Gud och det naturliga sättet att leva, bland annat med avseende på det sexuella livet. Men för Jesus är det lika klart att Israels (eller nu vårt) förkastande av profeter och nu Människosonen kommer att innebära en oundviklig konsekvens. Guds vredesdom. Om detta talar Jesus tydligt och klart innan han grips i Getsemane. Nästan hela kristenheten har förirrat sig bort från detta självklara: ”Mitt rike är icke av denna världen”. Alla strävar efter politisk makt, och världsförbättrariver är det finaste någon kan berömma sig av. Ändock var det just för att Jesus icke hade sådana ambitioner som han förkastades och korsfästes. Vilken Kristus vill vi ha? En judisk jordisk Messias-Kristus som stiger ner från korset och låter syndaren vara ett med synden, eller en korsfäst Messias-Kristus Jesus som frälsar och som skiljer syndaren från synden? CARL INGEMAR DAGMAN frilansskribent, Habo +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2002-01-24 | Nya Dagen debatt | cid | "Jesus har inte förbjudit överheten att hämnas"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  DECEMBER 2001januari / mars / april / maj / oktobe...
  2001-12-21 | Nya Dagen debatt | cid | "Svärmeri ka...
  2001-12-07 | SvD SYNPUNKT | cid | DISKUSSIONEN OM ...
  OKTOBER 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-10-15 må | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS GREP...
  MAJ 2001januari / mars / april / maj / oktober / d...
  2001-05-18 fre | "Congratulations! You are still a...
  APRIL 2001januari / mars / april / maj / oktober /...
  2001-04-22 sö | SvD Synpunkt | JONAS GARDELL OCH S...
  MARS 2001januari / mars / april / maj / oktober / ...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger