| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, februari 06, 2002

  2002-02-06 | Nya Dagen debatt | cid | "Vi kan läsa om Guds hämnd överallt i Skriften"
Carl Ingemar Dagman:
"Vi kan läsa om Guds hämnd överallt i Skriften" [Svar på Nya Dagen - dagen.com 2002-01-29 Hämnd ingen kristen tanke, av MARTIN SMEDJEBACK och PETER BRUNE, Kristna Fredsrörelsen] Kunskap är förmågan att åtskilja, som här, mellan hämnd och hämnd. Jag visade [2002-01-24] att Jesu förbud mot hämnd inte gällde överheten. Det är självhämnd som avses och det förbjuds redan av Mose. Att låta brott förbli ostraffade är att riva ner rättssamhället. Mose stora och ännu i dag viktiga insats var att han begränsade hämnden, dels till en lagreglerad överhetshämnd i stället för självtagen, dels till lika för lika, i stället för flerfaldig hämnd. Att straffa är naturligtvis en hämnd. Allt kommer an på vem som gör det. *) När överheten straffar gör den det på Guds befallning och i Guds ställe, när den enskilde straffar någon för en oförrätt gör han det emot både människors lag och Guds lag. Det ena är laglig hämnd det andra olaglig och självtagen. Så kallade hedersmord visar vad som händer i kulturer där överheten inte har etablerat våldsmonopol. Men Guds hämnd finns överallt i Skriften. Vi får alla bära konsekvenserna av våra handlingar. Även de kristna skall få igen sina gärningar, både onda och goda. Mose och Jesus kräver mer än yttre lydnad. Hjärtat, tankar, känslor och vilja skall vara rena. Det är endast den som fått Guds kärlek utgjuten i hjärtat som förmår älska alla människor, även fiender. Att inte jaga och straffa terrorister är ungefär lika begåvat – och mångfaldigt farligare – som att låta polismördare, våldtäktsmän eller sådana som mördar sina egna barn vara ostraffade. Det främsta medlet till fred är att predika Kristus. CARL INGEMAR DAGMAN frilansskribent Habo + *) jmf Magnus Sundell, 2002-04-05, Nya Dagen: "Kan vi följa en sådan Gud?": "...låt oss anta att Gud, den kristne Guden, faktiskt är en sådan Gud. Som står bakom såväl bombningar av Afghanistan som israeliska krigshandlingar i Gaza och på Västbanken. Som inte bara tillåter utan också försvarar våld och dödande, bara det utförs av 'rätt' personer. Då finns det en viktig fråga vi måste ställa oss, ärligheten kräver det: Om Gud är sådan, är han då värd att försvara? Kan vi då följa honom? Ställd inför den frågan, skulle jag själv vilja svara med Lars Collmars ord: ”Jag tror inte att Gud är sådan. Men om han faktiskt är sådan, då önskar jag att jag hade mod att ta avstånd från honom.” Och jag tror faktiskt att det skulle vara ett svar i Kristi anda."
Samt Magnus Sundell, 2002-05-10, Nya Dagen: "Vart tog Jesus vägen?" *
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2002-02-06 | Nya Dagen debatt | cid | "Vi kan läsa om Guds hämnd överallt i Skriften"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  JANUARI 2002januari / februari / mars / april / ma...
  2002-01-24 | Nya Dagen debatt | cid | "Jesus har i...
  DECEMBER 2001januari / mars / april / maj / oktobe...
  2001-12-21 | Nya Dagen debatt | cid | "Svärmeri ka...
  2001-12-07 | SvD SYNPUNKT | cid | DISKUSSIONEN OM ...
  OKTOBER 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-10-15 må | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS GREP...
  MAJ 2001januari / mars / april / maj / oktober / d...
  2001-05-18 fre | "Congratulations! You are still a...
  APRIL 2001januari / mars / april / maj / oktober /...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger