| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, mars 03, 2002

  2002-03-03 sö | SvD Synpunkt | cid | SVENSKA KYRKANS IDENTITETSKRIS:
 Är det tillåtet att tro i kyrkan?
Publiceringsdatum: söndagen den 3 mars 2002 Författare: Carl Ingemar Dagman, frilansskribent, Habo Media: Svenska Dagbladet, SYNPUNKT -------------------------------------------------------------------------------- Webpubliceringsdatum : torsdag 25 april, 2002 Webtitel : "Congratulations! You are still alive!" Webadress : http://www.geocities.com/carl_i_dagman --------------------------------------------------------------------------------
Carl Ingemar Dagman:
Är det tillåtet att tro i kyrkan? Kyrkan brottas med sin identitet och den nuvarande kyrkoledningen (Bo Larsson, SvD Synpunkt, 27/1 2002) vill avsäga sig de andliga rikedomar som förvaltas av kyrkan. ”Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus”, ”Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft”, ”Allt förmår den som tror”, ”Intet är så underbart att inte Gud skulle förmå det”, ”Den som beder han får”, ”Klappa på så skall det öppnas för dig”, ”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade”. Bibeln – både gamla och nya testamentet – är fylld av ord från Gud som frälsar den som enkelt och barnsligt förtröstar på Gud genom Ordet. Hela detta i världshistorien unika arv vill K.G. Hammar, Bo Larsson et concortes, förstöra. Man vill överge eller rasera eller till varje pris söka minska bibelns inflytande över människor.
Det är Jantelagen i prästkappa. Den makt Bibeln eller Guds Ord utövar på varje människa till förhärdelse eller tro kan aldrig genom något påbud från tvivelsjuka eller klentrogna jantelagare göras omintet. Det handlar inte om huruvida Guds Ord skall överleva i människors hjärtan. Nej, det handlar om huruvida Svenska kyrkan skall ställa sig utanför Guds Ords verkningskrets. Hela västvärldens framgång är obegriplig om man tar bort ur historien dessa ord av Jesus: ”Allt förmår den som tror”. Krister Kappel (SvD Synpunkt 17/2 2002) tror att det är barmhärtigt att låta de tvivlande eller otroende härska i kyrkan. Det är falsk barmhärtighet. Den tvivlande eller otroende som kommer till kyrkan därför att han vill tro men inte kan, går till gudstjänsten för att få höra Guds Ord predikas rent och klart så att tron kan födas i honom. Den otroende som vill fortsätta att leva i otro kommer inte till kyrkan och gör han det så skall han icke bedragas med falska löften. Idag ger Hammars språkrör, direktorn hos ärkebiskopen docent Bo Larsson (SvD Synpunkt, 27/1 2002), sådana signaler att man måste på fullt allvar fråga: Är det tillåtet att tro i kyrkan? Är det tillåtet att bekänna att Jesus är Kristus, den som var förutsagd, den som skulle komma, han som kom och visade vem Gud är, som var väntad av några få, som övergavs av alla, som dödades men uppstod och i vars namn syndernas förlåtelse predikats i 2000 år? Är det tillåtet i Svenska kyrkan att bekänna att Jesus är Guds Son och att i ingen annan finnes frälsning? Kristendomen har i 2000 år styrkt de svaga och maktlösa, icke genom att uppmuntra tvivlarna, utan genom att frimodigt förkunna Guds Ord. Det är de i sig själva starka som kan leva i tvivel och otro, det är de jagstarka som har intresse och vinning av att människor inte tar Guds Ord på allvar.
De som söker Gud därför att de är maktlösa i sig själva, det är de som går under om Guds Ord beläggs med anatema. Den helighet som kyrkoledningen uppvisar är av samma slag som Esaus, han som sålde sin förstfödslorätt för en tallrik soppa nu, mätt idag arvlös imorgon. Befria oss från jantelagarna! Befria jantenissarna från makten! Kasta loss från tvivel och otro! Kasta kyrkan på Guds Ord!
Erik Gustaf Geijer skrev om den som höll sig till Guds Ord, hur det fördriver fruktan: ”Den rätt kan läsa sitt Fader Vår, han rädes varken fan eller trollen, fast det är mörkt långt, långt bort i skogen.”
Och på nyårsdagen 1838 skrev han om varje människas ensamhet och kamp i livet mot synd och otro för tro och hopp och himmel: ”Framåt! - så är hans ödes bud; och i djupet bor som uti himlen Gud”. I ”Natthimmelen” beskriver han hur Guds kärlek uppenbarad för världen genom Jesus Kristus fördriver till och med dödsfruktan: ”Ej mig förfärar stundande natten. Ty av den kärlek, som går genom världen, föll ock en strimma in i min själ”.
Detta är ett exempel på det stora och mäktiga arv som finns i den Svenska kyrkan som nu den Hammaritiska kyrkoledningen vill radera. Finns det någon back-up att plocka fram när kyrkan vaknar till sig själv igen? CARL INGEMAR DAGMAN frilansskribent, Habo +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2002-03-03 sö | SvD Synpunkt | cid | SVENSKA KYRKANS IDENTITETSKRIS:
   Är det tillåtet att tro i kyrkan?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  FEBRUARI 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-02-06 | Nya Dagen debatt | cid | "Vi kan läsa...
  JANUARI 2002januari / februari / mars / april / ma...
  2002-01-24 | Nya Dagen debatt | cid | "Jesus har i...
  DECEMBER 2001januari / mars / april / maj / oktobe...
  2001-12-21 | Nya Dagen debatt | cid | "Svärmeri ka...
  2001-12-07 | SvD SYNPUNKT | cid | DISKUSSIONEN OM ...
  OKTOBER 2001januari / mars / april / maj / oktober...
  2001-10-15 må | SvD Synpunkt | cid | GARDELLS GREP...
  MAJ 2001januari / mars / april / maj / oktober / d...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger