| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, april 07, 2002

  2002-04-07 sö | SvD Synpunkt | cid | Hammar förnekar Kristi gudom

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Artikeln skriven 2002-03-20 Påskafton -- to 4 april
m.a.a. Påskintervju med KG Hammar i nr 13-14 av Kyrkans Tidning, 2002-03-27

Publicerad söndag den 7 april, 2002 – SvD Synpunkt

Carl Ingemar Dagman:

Hammar förnekar Kristi gudom

Petrus ljög och förnekade att han var lärjunge till Jesus. Judas förrådde och utlämnade Jesus till fienderna - med en kyss. Men här är något värre.

Ärkebiskopen K G Hammar talar personlig sanning då han förnekar att han är en lärjunge till Jesus. I Kyrkans tidnings påskintervju bekänner han sig till en inommänsklig religion bestående av språkfilosofi, biologi och psykologi med mera. Guds existens är en språkfilosofisk fråga. Uppenbarelsen förnekar han. Jesu gudom förnekar han. Så långt gick aldrig Judas.

Hammar inte bara utlämnar Jesus till fiender, han är själv en fiende till Kristi kors och Guds oskyldiga offerlamm. Ärkebiskopslönen blir till silverpengar. Dock, K G Hammar kysser inte Jesus, han ärar honom inte, han bryr sig inte om honom alls. Han vill döda Herrens kyrka och göra liket till ett politiskt-moraliskt redskap i antikristliga ideologiers tjänst.

Detta Satans vällustiga nätverk är en fortsättning på ett mer än sekellångt hat mot kyrkan, som nu visat sitt rätta ansikte – det är inte kyrkans synder man hatar, det är dess Herre man hatar. Kristusfientliga hjärtan under guldkorsprydda biskopsbröst vill avkristna kyrkan. Kristushatarna jublar. De enda falska profeter Jesus varnar för är de som har fårakläder.

De troende – de äkta fåren utan löspäls – tror väl om andra och är sena till att förstå att ondskan nästlar sig in i kyrkan. Men intet nytt under solen. Det var präster som röjde Jesus ur vägen, det var den religiösa makteliten som trodde att de kunde döda Guds Son. Både då och nu klär man av Jesus naken och framställer Honom som en brottsling. Och nutidens falska prästerskap klär inte bara av Jesus naken, man visar könet och gör honom till homosexuell mitt i ärkestiftets domkyrka.

Purpurmanteln - hans renhet, hans helighet, hans rättfärdighet, hans gudomlighet, hans guddomsväsende, hans enhet med Fadern – den tar Svenska Kyrkans falska överstepräster ifrån Jesus. De ikläder honom synd och orenhet, de förnedrar honom och bespottar honom, och släpper sedan Barabbas lös, medan de tvår sina händer och säger att de är trogna mot ”inkarnationen”.

De bekymrar sig väldeliga om någon tar till orda emot dem, men själva kränker de både sina egna löften, Gud, Guds Ord, kyrkans sanna medlemmar och byggnader utan tvekan eller hänsyn. De har fällt domen över sig själva. Guds vrede samlas. Esaus barn, de oheliga som föraktar sitt arv, skall inte ångra sig förrän det är försent. Kyrkan behöver en reformator men har fått en deformator.

Goliat hånade och provocerade Israels folk och Gud. Han hade många och starka krafter bakom sig. Han visste sin styrka, han kände sin överlägsenhet, han hade mäktiga vapen, han var större än alla, han var totalt fri från all ödmjukhet, han överskattade sin styrka och glömde sitt skydd. Dock var han ingen fjollig fromlare – på många sätt så olik Hammar och hans deformationsliga. Men i hånet och provocerandet och kränkningarna härmar han denne Goliat: Var är Israels Gud? På frågan om Gud finns svarar Hammar – den panteistiska gymnasiala förlästa språkfilosofen – ”Det beror på vad man menar”.

Under sken av ”kärlek” gör dessa förrädare i prästkläder våld på Guds Ord – som om de själva vore större än Gud. Samtidigt som de förnekar Kristi gudom ger de sken av att vara trogna mot bibelns kärleksbegrepp. Medan de fräckt ljuger om att de ”står i ständig gemenskap” med Gud, spottar de på hans Ord.

Hammar föraktar det kyrkan lärt i tvåtusen år och vill avskaffa kyrkans arv. Han vill att kyrkan skall dö. Svenska Kyrkan bör således upplösas. Kyrkans materiella egendomar tillhör folket och staten. Staten måste därför återtaga alla världsliga rikedomar från kyrkan. Staten blir i alla fall tvungen att ansvara för allas våra kulturskatter. De fromma bör genast planera för sitt Exodus och starta upp från början utanför den till panteism och språkfilosofi utlämnade forna kyrkan. Kristi kyrka kan aldrig upphöra, men om inte parasiterna skall förlama kyrkan måste kyrkan lämna parasiterna.

Carl Ingemar Dagman
Habo
+
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2002-04-07 sö | SvD Synpunkt | cid | Hammar förnekar Kristi gudom


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  MARS 2002januari / februari / mars / april / maj /...
  2002-03-03 sö | SvD Synpunkt | cid | SVENSKA KYRKA...
  FEBRUARI 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-02-06 | Nya Dagen debatt | cid | "Vi kan läsa...
  JANUARI 2002januari / februari / mars / april / ma...
  2002-01-24 | Nya Dagen debatt | cid | "Jesus har i...
  DECEMBER 2001januari / mars / april / maj / oktobe...
  2001-12-21 | Nya Dagen debatt | cid | "Svärmeri ka...
  2001-12-07 | SvD SYNPUNKT | cid | DISKUSSIONEN OM ...
  OKTOBER 2001januari / mars / april / maj / oktober...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger