| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, april 19, 2002

  2002-04-19 fre | Världen Idag debatt | cid | "Jesus och överhetens bruk av våld"
Carl Ingemar Dagman: "Jesus och överhetens bruk av våld" I vår postsekulära värld når Jesus Kristus djupt in i hjärtana hos nyss sekulariserade och ännu icke bibelläsande svenskar. Jesus har i handling visat på ett liv som inte går att förena med våld, hämnd, vedergällning och dödande. Men just därför att han själv aldrig brukade våld är det av stor vikt att lägga märke till att han dock inte fördömde överhetens bruk av våld. Allmänt känt är hur Jesus bekräftar ockupationsmaktens, den romerske kejsarens makt och rätt, Matt 22:21: ”Giv kejsaren vad kejsaren tillhör!”. Inte heller ifrågasatte han maktens rätt att använda våld, inte ens när de missbrukade den. Dock tiger han inte med kritik, Matt. 25:55 : ”Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig”; Joh 18:23 : "Har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig?" . Apostlarna, isynnerhet Paulus, har av Jesus tagit upp denna lära och fordrar lydnad av alla, inte bara de troende, inför all överhet. I brevet till församlingen i Rom säger han i kapitel 13:1,4 : ”VARJE människa skall underordna sig ALL den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom.”, ”den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda…Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda”. Detta skriver Paulus under kejsar Neros tid, vars myckna lastbarhet är väl känd. Om denne säger Suetonius: ”under hela sitt liv föraktade Nero alla religioner”; ”det fanns inte något slag av släktingar som skonades från Neros ondska”; ”Hädanefter dödade Nero vemhelst han ville, av vilken orsak som helst”. Nu finns det kristna som uppväcker gamla munkläror, som lär att Jesu andliga lära för individen också gäller överheten. Ett bibelställe som ställer Jesu andliga lära emot den borgerliga överhetens rätt till våld är det välkända Matt. 26: 52. Petrus har just med sitt medhavda (!) svärd huggit av örat på översteprästens tjänare, som medföljer rättstjänarna som skall gripa Jesus. Jesus säger då till Petrus: ”Vänd ditt svärd tillbaka till dess rum; ty alla de, som tager till svärd, skola förgås genom svärd.” Att Jesus här fördömer självhämnden, för att använda Concordia Pias ord, är uppenbart. Lika uppenbart är att Jesus bekräftar den lagliga myndighetens rätt att straffa. Så de som nu fördömer allt våld, tvingas att fördöma Jesus som bekräftar, ja anbefaller, att våld skall bestraffas med våld. Men antingen anbefaller Jesus något ont, nämligen om allt våld är ont, eller också skiljer Jesus sin egen andliga lära för individen från det som skall gälla för överheten. Det sistnämnda är en slutsats som harmonierar väl med alla kända bibelställen ifråga, medan påståendet att allt våld alltid är ont hamnar i konflikt med många. Men en tolkning som skapar fler problem än den löser kan inte ersätta en lära som harmonierar väl med texterna. Inte allt som kallas kristet kan ”biblifieras”. CARL INGEMAR DAGMAN, Habo fri skribent +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2002-04-19 fre | Världen Idag debatt | cid | "Jesus och överhetens bruk av våld"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2002-04-07 sö | SvD Synpunkt | cid | Hammar förnek...
  MARS 2002januari / februari / mars / april / maj /...
  2002-03-03 sö | SvD Synpunkt | cid | SVENSKA KYRKA...
  FEBRUARI 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-02-06 | Nya Dagen debatt | cid | "Vi kan läsa...
  JANUARI 2002januari / februari / mars / april / ma...
  2002-01-24 | Nya Dagen debatt | cid | "Jesus har i...
  DECEMBER 2001januari / mars / april / maj / oktobe...
  2001-12-21 | Nya Dagen debatt | cid | "Svärmeri ka...
  2001-12-07 | SvD SYNPUNKT | cid | DISKUSSIONEN OM ...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger