| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, maj 10, 2002

  2002-05-10 | Sändaren nr 9, debatt | cid | "Överheten har ensamrätt till våld"
Är det verkligen så att Jesus fördömer allt våld?, frågar sig Carl Ingemar Dagman, med anledning av att Svenska Missionsförbundets missionsföreståndare Krister Andersson hävdat att Jesus avvisar alla tankar om hämnd och vedergällning. Carl Ingemar Dagman:

"Överheten har ensamrätt till våld"

Krister Andersson säger apropå USA:s krig mot al-Qaida i Afghanistan i sitt Veckobrev den 1 mars 2002: "Konsekvent avvisar Jesus tankar om hämnd och vedergällning. Ondska som vapen och medel för att bekämpa ondskan existerar inte i Jesu föreställningsvärld." (Matt 26:47-56 med parallellställen) Är det verkligen så att Jesus fördömer allt våld? Är all strafflagstiftning emot Jesu lära? Skall polismän låta sig skjutas till döds?

Finns det inget våld som är gott? Skriften säger att Jesus säger till Petrus, just i den situation som Krister Andersson talar om, i Matt 26:52:

"Vänd ditt svärd tillbaka till dess rum; ty alla de, som tagit till svärd, skola förgås genom svärd." Jag frågar:

a) Att förgöra med svärd, är det ont eller gott? b) Att straffa, ja förgöra, med svärd, den som tagit till svärd, det skall ske enligt Jesus, det bekräftas, ja anbefalles av Jesus. Kan Jesus anbefalla något som är fel, eller ännu värre, något som är ont? c) Vad är skillnaden mellan att ta till svärd och att förgöras med svärd? I båda fallen är det samma medel som används. Består skillnaden i lagligheten? d) En parallell: Gud påbjuder i förbundet med Noa, 1 Mos 9:6:

"Den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bliva utgjutet, ty Gud gjorde människan efter sin bild."

Gud påbjuder att den som dödar skall dödas. Å ena sidan fördöms dödande, å andra sidan påbjuds det. Kan Gud säga emot sig själv? Följande fråga är hädisk men ställs i alla fall för pedagogikens skull:

Är Gud ond? Menar Andersson att våld är ont i alla former, på alla sätt, i alla situationer? Men i sådant fall har ju Jesus bekräftat något ont då han säger att den som tar till svärd skall förgöras med svärd! Ja, Gud själv blir ju ond, ty Gud har sagt att den som dödar ska dödas, och de som går förlorade går till evigt fördärv, vilket ju gör Gud till Satan själv, om Andersson har rätt i att allt våld alltid är ont. Men det betyder att överheten berövas alla lagliga våldsrättigheter. Ingen polis kan för att skydda oskyldiga eller sig själv, skadeskjuta eller döda en mördare. Kort sagt: om jorden skulle behärskas av dessa Skriftvidriga, samhällsfientliga, återuppväckta gamla munkläror, så räcker det med att en enda tar sig för att utnyttja läget, och hela världen skulle tvingas underkasta sig en våldsman eller överge sina fantasier. En sådan borgerlig princip fordrar att alla människor är och förblir rättfärdiga i Kristi mening, vilket hör en annan tid, en annan jord och ett annat rike till. Hela denna svårighet försvinner när man åtskiljer det som skall åtskiljas. För att uppnå ett borgerligt mål, ordning och yttre rättfärdighet, måste man använda borgerliga medel. Intet samhälle, ingen civilisation har någonsin funnits som icke bygger på att våldet begränsas genom lagar, vilka övervakas av överheten som har ensamrätt till våld. Med våld kan man bara - i bästa fall - upprätta en yttre, väpnad!, borgerlig fred. Men frid i hjärtat är en andlig fråga. För att uppnå ett andligt mål måste man bruka andliga medel. I det borgerliga sker intet utan lag, det vill säga tvång och våld. I det andliga kan inget tvång användas. Gud hindrar inte ens människosläktet från att begå den största tänkbara synden och döda Guds Son. Syndaren får synda och vägra tro men får också ta konsekvenserna, först på jorden och sedan i evighet. Utan respekt för Guds Ord finns det ingen grund för förkunnelsen om frälsning i Kristus. CARL INGEMAR DAGMAN Habo +

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2002-05-10 | Sändaren nr 9, debatt | cid | "Överheten har ensamrätt till våld"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  APRIL 2002januari / februari / mars / april / maj ...
  2002-04-19 fre | Världen Idag debatt | cid | "Jesu...
  2002-04-07 sö | SvD Synpunkt | cid | Hammar förnek...
  MARS 2002januari / februari / mars / april / maj /...
  2002-03-03 sö | SvD Synpunkt | cid | SVENSKA KYRKA...
  FEBRUARI 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-02-06 | Nya Dagen debatt | cid | "Vi kan läsa...
  JANUARI 2002januari / februari / mars / april / ma...
  2002-01-24 | Nya Dagen debatt | cid | "Jesus har i...
  DECEMBER 2001januari / mars / april / maj / oktobe...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger