| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, november 22, 2002

  2002-11-22 fr | Sydsvenskan insändare | cid | Politisk historia: Varför hylla historiens värsta terrorideologi
Carl Ingemar Dagman: Politisk historia:
"Varför hylla
historiens värsta terrorideologi"
Under vissa omständigheter är det straffbart att bruka företeelser som förknippas med nazismen. Hitlerhälsning och hakkorset är sådana. Hitler mördade miljoner för att han ansåg att de inte hade rätt åsikter eller hade en viss religion eller tillhörde en viss folkgrupp. Vi vet att socialismen har våldtagit, svultit till döds, förtryckt, fängslat, torterat, och mördat fler än Hitler gjorde. Oskiljaktigt förenade med detta förtryck och dessa massmord är Kommunistiska Manifestet [ty.] [eng.] [sv.], de röda fanorna och sången Internationalen. Alla dessa tre används av de två socialistiska svenska riksdagspartierna, inte bara vid 1 maj-tåg.
De avstår inte från användandet av, och ingen kräver förbud för bruket av dessa attribut. De fördöms inte för detta bruk. De skäms inte för detta. Tvärtom står Sveriges statsminister och håller hand och gungar med huvudet och ser religiöst gripen ut, när han sjunger Internationalen, som om han aldrig hört talas om Lenin, Stalin och Mao, och alla de andra förtryckarna och massmördarregimerna. Socialismens värsta mördarregim, Sovjet, imploderade och dess välde kollapsade. Deras skam blev uppenbar för alla. Världens värsta politiska system med massmord på miljoner av den egna befolkningen hade efter 70 år tagit slut och socialismens politiska terrorvälde hade av historien en gång för alla fördömts.
Men fortfarande, mer än tio år efteråt, samlas människor som anser sig stå för svaga grupper under dessa förtryckartecken, vilka under oöverskådlig tid kommer att förknippas med den värsta terror världen skådat. När Hitler är glömd, kommer man fortfarande att med förskräckelse minnas socialismens förbannelse. Ändå använder man ogenerat, ja med stolthet, dessa attribut. Vad säger det om dessa människor? Vad säger det om deras moral? Vad säger det om deras inställning till vad som är möjligt och tillåtet och försvarbart? Vad säger det om deras förmåga till självkritik? Och vad säger det om deras respekt för fakta, historia, civilisation, religion och människovärde? Carl Ingemar Dagman Habo

+

*

"Regeringen undersöker kommunismens brott" (Dagen 2008-01-31) "Kulturministern: Vi måste lära av historien" (Dagen 2008-01-31)

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2002-11-22 fr | Sydsvenskan insändare | cid | Politisk historia: Varför hylla historiens värsta terrorideologi


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  MAJ 2002januari / februari / mars / april / maj / ...
  2002-05-10 | Sändaren nr 9, debatt | cid | "Överhe...
  APRIL 2002januari / februari / mars / april / maj ...
  2002-04-19 fre | Världen Idag debatt | cid | "Jesu...
  2002-04-07 sö | SvD Synpunkt | cid | Hammar förnek...
  MARS 2002januari / februari / mars / april / maj /...
  2002-03-03 sö | SvD Synpunkt | cid | SVENSKA KYRKA...
  FEBRUARI 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-02-06 | Nya Dagen debatt | cid | "Vi kan läsa...
  JANUARI 2002januari / februari / mars / april / ma...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger