| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, mars 20, 2003

  2003-03-20 | SvD.se - nätpublic. enbart | cid | Fel att predika tvivel - debatten om tron
Alla tidigare artiklar om trosmanifestet + Samtliga 35 inlägg exklusivt på webben i debatten om tron 20/3 2003 Fel att predika tvivel Ärkebiskopen uppmuntrar tvivel, trots att han vet att den kristna tron är en gåva som enbart kommer av hörandet av predikan om Jesus Kristus. Den kristna kyrkan skall predika Jesu Kristi död för våra synders skull och hans uppståndelse för vår rättfärdighets [ not 1] skull. Då som nu "trodde" man att den som dog som Jesus måste ha förtjänat det. Men Jesus dog utan egen skuld, han hade intet ont gjort, han hade ingen synd. Tvärtom hade han gått omkring och botat från både synder och sjukdomar och hunger och fattigdom. Detta väckte icke vår kärlek utan vårt hat, ty hans rättfärdighet drog fram vår synd i ljuset. Det var våra gärningar som dödade honom, vår synd blev hans död. Hans uppståndelse innebar - inte en hämnd - utan en predikan om syndernas förlåtelse i hans namn. Människosläktet (lärjungar, religiösa, judar, romare, hedningar, folk och makthavare) hade avvisat Guds son, ja dödat sin frälsare, större synd kan inte tänkas. Nu erbjuds frälsning och uppståndelse till evigt liv åt oss människor. I hans namn som vi dödade. Inte ens den största synden kan döda Guds kärlek, men inte ens den mest rättfärdige kan komma till Gud utan genom honom. Denna frälsande tro kan ingen ta sig. Den kommer av hörandet av Guds evangelium, förkunnelsen om vad Gud gjort i Jesus Kristus. Detta skall kyrkan predika på det att människor må sätta sin tillit till Gud på en fast grund. Men ärkebiskopen predikar tvivel. Detta har SMF:s föreståndare Krister Andersson respekt för, säger han i SvD den 22 februari och visar därmed hur trolös även han är. Han säger sig sörja över debatten fastän han haft lång tid på sig att kritisera ärkebiskopen. Nu när debatten har blivit ett marknadsföringskrig mellan kyrkorna, då vaknar han. Intet under att Anders Piltz gläder sig, katolska kyrkan har ju för första gången i Sverige fått en chans att visa sig mer kristen än lutheranerna. Både pingstvänner och katoliker tillhör dessa som sätter mänskliga regler över och före Guds ord. De vill båda vara frommare än Gud. Luthers ord gäller än idag, ja redan Jesus sade det om sin tids fariséer, de omintetgör Guds ord med sina egna stadgar. Likväl talar de sant i de stycken de håller sig till Guds ord. Den öppet tvivlande och förnekande Svenska kyrkans biskopar däremot tycks redan länge ha förpassat Guds ord till hyllan för tabubelagda böcker och satt sedeslöshet och tvivel och människoförgudning i dess ställe. Tron kommer av predikan av Jesu Kristi död och uppståndelse för vår skull, men då Guds ord förnekas i predikan föds otro, och av otro kommer avfall. Svenska Kyrkan är Herrens kyrka bara till namnet, utan uppståndelsekraft. Carl Ingemar Dagman Habo [not 1, 2004-02-07 lö: står: "rättfärdighets skull"; skall vara: "rättfärdig-görelses skull" - vi har inget som kunde förtjäna Kristi uppståndelse för vår skull, tvärtom - så stor var nåden att han uppstod till kroppen för att vi syndare skulle göras rättfärdiga, inte för att vi skulle straffas som vi förtjänat ] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Allt material på SvD.se skyddas av lagen om upphovsrätt.
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2003-03-20 | SvD.se - nätpublic. enbart | cid | Fel att predika tvivel - debatten om tron


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  NOVEMBER 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-11-22 fr | Sydsvenskan insändare | cid | Poli...
  MAJ 2002januari / februari / mars / april / maj / ...
  2002-05-10 | Sändaren nr 9, debatt | cid | "Överhe...
  APRIL 2002januari / februari / mars / april / maj ...
  2002-04-19 fre | Världen Idag debatt | cid | "Jesu...
  2002-04-07 sö | SvD Synpunkt | cid | Hammar förnek...
  MARS 2002januari / februari / mars / april / maj /...
  2002-03-03 sö | SvD Synpunkt | cid | SVENSKA KYRKA...
  FEBRUARI 2002januari / februari / mars / april / m...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger