| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, april 26, 2003

  2003-04-26 lö | Barometern Debatt | cid | "Den grundsten som en tillit till framtiden kan bygga på är just människans historia, frihetens makt och USA
Lördag 26 april, 2003 Barometern debatt "Den grundsten som en tillit till framtiden kan bygga på är just människans historia, frihetens makt och USA" Framtidstro, optimism och en positiv grundsyn på livet - och på USA - gör det lätt att ställa sig på USA :s sida i kriget mot terrorism för demokrati och frihet. Friheten måste försvaras. Totalitära ismer kommer alltid bekämpa friheten. Fråga irakierna, fråga balterna, fråga östeuropéerna, fråga dem som har i färskt minne vad diktatur är, hur mycket friheten är värd. "Den fråga som det amerikanska agerandet i världen efter den 11 september väcker är inte längre om vi kan rädda oss från framtida attacker av terrorism (det kan vi inte), utan om vi kan rädda oss från den just nu pågående attacken av högmod", skriver Göran Rosenberg i Dagens Nyheter den 1 april, 2003. Den pessimism som går ut på att man ingenting kan göra mot terrorismen styrs av fruktan att det blir värre om man bekämpar den - eller av dåligt samvete, som om terrorismens sak vore rättfärdig. Den som tror att kampen mot det onda för det goda har Försynen på sin sida ser det som en plikt att ingripa. Uppgivenhet leder till handlingsförlamning och fatalism. Det har inget samhälle råd med om det vill överleva. Historien står förvisso på den goda kampens sida. Kampen mot den nazistiska och socialistiska fascismen vanns trots dåligt utgångsläge. Sedan förintades de vänsterextremistiska terroristerna, det gick för somliga som för Hitler, de begick självmord. Nu är USA både totalt överlägset men ändå sårbart, trots en stor allians bakom och bredvid sig. Och fienden är "osynlig", oberäknelig och totalt hämningslös, på många sätt underlägsen samtidigt som den har taktiska fördelar i detta asymmetriska krig. Uppgiften är svår men knappast svårare än förr. Dock, läget blir helt annorlunda om inte spridningen av kärnvapen och andra massförstörelsevapen stoppas beslutsamt och snabbt. Ord räcker förvisso inte. På lång sikt kan varken fred eller välstånd etableras där det nu saknas, om inte frihet och demokrati införs som globala grundlagar. FN:s framtida betydelse avgörs av om man vill leva efter historiska regler - skapade i en situation där man var tvungen att kompromissa med diktaturer för att ens kunna prata med varandra - eller om demokratierna bestämmer sig för att ta makten i världen. Att kompromissa nu innebär att begrava framtiden. En del tror inte att vi kan ändra något och vägrar välja väg, andra tycks sakna förmågan att se några faror med status quo, precis som på 30-talet, och andra tål inte eller fruktar USA:s dominans. Den dominerande trenden i Europa tycks vara ett desperat fastklängande vid utopier om fred utan krig. Historien visar att just de tider när man inte var beredd på krig - för fredens skull - har kriget ofta kommit. "De historiska perioder som så här efteråt förefaller som de fredligaste var de som minst sökte freden", skriver Henry Kissinger med rätta i "Att återvinna världen". Den transatlantiska språkförbistringen leder till att man på båda sidor om Atlanten mer än någonsin förr söker förstå skillnaden mellan USA och Europa såsom en skillnad i kultur. "Väst" har i åtminstone 50 år förenats av oceanen, nu i den snabba kommunikationens tid tycks vattnet åtskilja mer än förena. De kulturella skillnader som finns och som alltid har funnits mellan America och Europa doldes så länge Sovjet fanns och i egenskap av gemensam fiende förstärkte likheterna. Nu när världen är monoarkisk döljs det som förenar och det som åtskiljer stiger fram ur skuggan och används för att profilera sig emot en makt som man känner att man inte kan tävla med. Europa måste besinna sig och se att det ligger i dess eget intresse att förena sig med USA. Jag menar att det finns skäl till framtidstro. Den grundsten som en tillit till framtiden kan bygga på är just människans historia, frihetens makt och USA - USA må vara världens sämsta land, men bättre finns inte. Och det finns skäl att vara väldigt tacksam för att det är just USA och inte Tyskland, Frankrike, Ryssland eller Kina som är den enda supermakten. Carl Ingemar Dagman +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2003-04-26 lö | Barometern Debatt | cid | "Den grundsten som en tillit till framtiden kan bygga på är just människans historia, frihetens makt och USA


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  MARS 2003mars / april / maj / september / december...
  2003-03-25 ti | SvD Synpunkt | "SvD:s ledare behöv...
  2003-03-20 | SvD.se - nätpublic. enbart | cid | Fe...
  NOVEMBER 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-11-22 fr | Sydsvenskan insändare | cid | Poli...
  MAJ 2002januari / februari / mars / april / maj / ...
  2002-05-10 | Sändaren nr 9, debatt | cid | "Överhe...
  APRIL 2002januari / februari / mars / april / maj ...
  2002-04-19 fre | Världen Idag debatt | cid | "Jesu...
  2002-04-07 sö | SvD Synpunkt | cid | Hammar förnek...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger