| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, maj 03, 2003

  2003-05-03 lö | Smålandsposten Debatt | cid | Europa har mycket att lära av USA

Carl Ingemar Dagman Lördag den 3 maj, 2003 - Smålandsposten, Debatt Europa har mycket att lära av USA MAN MÅ TYCKA vad man vill, men världens främsta framgångssaga är Amerikas förenta stater, United States of America. På 500 år har de gått från ingenting till historiens främsta och mäktigaste nation. USA har världens starkaste ekonomi och världens överlägset starkaste militärmakt. Grunden för allt detta ligger i deras mentalitet. De hyllar framgången och uppmuntrar därmed människor till framgång. Frukten är naturlig, de skördar framgång. Alla länder över hela jorden har alltifrån grundandet beundrat och avundats USA. USA rubbade det gamla självbelåtna Europa i dess grundvalar. Europas erfarenheter och historia är inte så mycket en tillgång som en belastning. Fortfarande har Europa mer att lära av USA än tvärtom. Europas förenta nationer är ett synnerligen angeläget men ack så svårlöst projekt. Men det är inte så lätt att härma USA - resultatet blir bitterhet och onda önskningar över den överlägsne. (Studera Europa för att inte göra som de.) Tacka USA Europa har USA att tacka för att de kom ut ur en del av sina destruktiva beteenden. Europa har USA att tacka för att två av totalitarismens huvuden har krossats och fråntagits sin vapenmakt. Båda dessa totalitära system föddes i Europa. USA föddes fria och har alltsedan dess hållit friheten helig. Europa har sålt sin själ till en livsfientlig frihetskränkande och i grunden antidemokratisk socialism. Socialismen har totalitära rötter vilket syns alltmer hos den svenska socialdemokratin. Tack vare USA är socialismen numera militärt avväpnad, men fortfarande manipulativt mäktig i till exempel Sverige, som - i praktiken - blir alltmer lik en partidiktatur, eftersom dess inflytande är så totalt inträngande. USA:s styrka och dominans innebär naturligtvis ett ideologiskt hot mot socialismen, och däri ligger nog en stor del av förklaringen till motståndet mot USA just nu. Socialismen och status-quo-ismen i Europa rubbas nu igen i sina grundvalar, och Europa vet innerst inne att deras enda hopp är deras överlägsne son, men de kämpar emot. De genom nedrustning självförvållat svaga vill vränga rätten. Den starke - USA - känner som väl är att den starke i första hand har skyldigheter och plikter. Den starke måste samla sig till överseende med svagas (dum-)egoistiska protester. Fädernas avund mot de egna barnen som för länge sedan vuxit ifrån dem är den andliga sjukdom som Europa lider av. Nu när världen står inför det faktiskt och historiskt sett mest fruktansvärda hot som kan tänkas, är det endast USA som kan befria världen. En ny fas Det är förvisso en ny fas i det världskrig som började för snart hundra år sedan, kampen mot ofrihet och totalitarism. Detta nya globala totalitära terrorhot i form av en dödslängtande fascistisk strömning inom religionen islam, har eller har snart tillgång till vapen som kan förinta miljoner människor i en enda attack. Attacker kan ske var som helst och förvarnas inte. Dessa fiender gör ingen skillnad mellan kvinnor och barn eller militärer eller tjänstemän. De räknar framgång i antalet döda och hämmas inte ens av risken att döda sina egna. Medan USA gör allt för att döda så få som möjligt, gör terroristerna allt för att döda alla och så många som möjligt. Ju fler döda desto mer skräck och desto större framgång i deras ögon. Att vänta på attacker från dylika fiender är självmord och inte självförsvar. Också Europa tycks influerad av den dödslängtan som finns hos dessa terrorister, den fanns ju redan hos nazister och finns i socialismen. En civilisation som inte vill försvara sig har gett upp sitt existensberättigande, eftersom den i praktiken visar att den inget har som den anser värt att bevara. USA håller sina liv, sitt land, sin frihet och sin demokrati heliga. De ärar dem som dött i gångna strider genom att se till att det de dog för inte går förlorat. Deras mission är utan tvekan historisk. För första gången i världshistorien finns det möjlighet att utrota mycket av det yttre onda, att inte göra vad man kan är ett svek mot mänskligheten. Att inte göra något alls är detsamma som att uppmuntra terrorns maktövertagande över jorden. Naturligtvis är det ett världskrig mot terrorismen eftersom terrorismen agerar globalt. Detta världskrig är lika, nej mer nödvändigt än de tre tidigare. Det sista vanns utan att avlossa några skott, genom en ekonomisk-militär kamp. Det mest framgångsrika krig som någonsin utkämpats eftersom ingen dog. USA vann sitt tredje världskrig och har just börjat sitt svåraste och mest nödvändiga, vilket kan lägga en helt ny grund för allt samliv på jorden. USA är faktiskt och praktiskt det mest hoppfulla på jorden just nu för alla som är för frihet. Den som kräver perfektion eller felfrihet av USA lider av utopiska fantasier om människans villkor. Tänk tanken att Kina eller Ryssland hade USA:s makt - vem föredrar det? Utopisterna breder ut sig på realismens bekostnad. (Gilla läget! Den socialistiska kartan har aldrig stämt med verkligheten.) Valet är i sanning enkelt. Terrorismens potentiella utpressningsmakt mot hela världen står mot en värld beroende av skydd av USA, ett skydd som Europa parasiterat på och gynnats av i 50 år. Frihet Amerikansk frihet och demokrati är det mest framgångsrika systemet i historien, ett system vars grundvalar är universella och inte begränsade kulturellt eller religiöst. Tvärtom är det amerikanska systemet det mest effektiva då det gäller att göra alla folk till ett. Amerikan blir man genom att ansluta sig till några grundläggande idéer. Idéer som alla folk behöver för fred och välstånd. Intet att förundras över att diktaturer i arabvärlden och på andra ställen känner sin förtryckarmakt hotad. Också socialister lite överallt känner sig hotade, men också lite kluvna, ty de vet att USA:s dominans innebär socialismens undergång även intellektuellt och juridiskt, samtidigt vet de att utan USA går världen under. Carl Ingemar Dagman Habo
*
"Självsäker äldre man" (Dagen 2008-01-31)

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2003-05-03 lö | Smålandsposten Debatt | cid | Europa har mycket att lära av USA


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  APRIL 2003mars / april / maj / september / decembe...
  2003-04-26 lö | Barometern Debatt | cid | "Den gru...
  MARS 2003mars / april / maj / september / december...
  2003-03-25 ti | SvD Synpunkt | "SvD:s ledare behöv...
  2003-03-20 | SvD.se - nätpublic. enbart | cid | Fe...
  NOVEMBER 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-11-22 fr | Sydsvenskan insändare | cid | Poli...
  MAJ 2002januari / februari / mars / april / maj / ...
  2002-05-10 | Sändaren nr 9, debatt | cid | "Överhe...
  APRIL 2002januari / februari / mars / april / maj ...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger