| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, maj 27, 2003

  2003-05-27 | Nya dagen - dagen.com | "Allt våld är inte av ondo, all ondska inte våldsam" | 3899 tkn
VÅLD & KRISTENDOM

Carl Ingemar Dagman:

Allt våld är inte av ondo, all ondska inte våldsam

Man säger att Gud inte är våldsam. Jesus rättfärdigar inte våld. Säger man. Det finns ett vetenskapligt och sakligt intresse i att se vad Skriften säger. I Nya testamentets evangelier möter oss Maria, Jesu moder. Ingen är frommare än hon. Är det för att Maria är from som hon lovsjunger den Gud som störtar tyranner? Eller är hon dumfrom? En välmenande idiot som tror att Gud störtar tyranner utan våld? Eller är det Davids dödande av Goliat och Mose dödstecken över den motsträvige Farao som hon tänker på? Eller hade hon helt enkelt fel? Det är inte Gud som uppreser tyranner och det är inte heller Gud som störtar dem, det är allt Satans verk. Jesus räddar två människor från demoner genom att skicka en svinahjord i döden. Så lite tänkte Jesus om jämlikheten mellan människor och djur. Så högt tänkte han om den enskilde. Sådan respekt hade han för demoner att han gav dem en plats att ta sin tillflykt till. Och så orädd var han för att bruka våld. De två besatta var våldsamma, men med våld befriade Jesus dem. I templet svingar han sitt gissel – utan tvekan blir både egendom och människor skadade – bönerummets helighet är förmer! Helga templet med våld? Är inte våld oheligt? Jesus tycks inte bry sig om att våld föder våld. Kan våld skapa gott? För Jesus är inte våld utbytbart mot ondska. Det finns ondska som inte är våldsam, det finns våldsamhet som är god. Han förbannar den växt som inte ger frukt – och den dör. Så ska det gå med alla människor som inte bär frukt. Emot slutet av sitt jordeliv gör han tydligt vad som väntar Jerusalem – död, våld, förstörelse, och förföljelse av de kristna. Jesus försummar inte i snäll välmenande avrundad anpassning av budskapet att varna för evig död, helvete och pina för dem som står Gud emot. Är det en dödsrädd Messiasfigurs sista desperata försök att skrämma folk till efterföljd? Eller en saklig redogörelse av den Eviges Son om det som inte kan avvärjas? När rättstjänarna ska gripa honom uppträder han med sådan myndighet att de slås till marken utan att han ens rör vid dem. Det var inte dödligt våld, men våld likväl. Var det ett naturligt resultat av en stark andlig personlighet som möter människor fyllda av fruktan? Eller var det ett medvetet utövande av välkontrollerad makt för att demonstrera att Jesus var den Allsmäktiges Son, med all makt i sin hand, som av eget val låter sig tas till fånga? I Guds, den helige Andes närvaro, är Guds helighet så stark att den dödar. I Nya testamentet, i den första kristna församlingen, efter utgjutandet av den helige Ande. Bara för att några ljuger. I samma bok, Apostlagärningarna i Nya testamentet, läser vi hur Herodes dör av högmod, han gav inte Gud äran. Vad är detta? Vidskepelse? Syndens oundvikliga följd? Guds rättmätiga straff? Jesus och Paulus är överens både om överhetens skyldigheter och att Guds rike icke hör denna jorden till. Inte ens Petrus får försvara sin Mästare med våld, i synnerhet inte mot rättstjänare. Den som tar till svärd ska förgås med svärd. Jesu rike är icke av denna världen, därför får inte kristendomen utbredas med fysiskt tvång, hot eller våld. Det är ett vittnesbörd om rikets upprättande i en annan tid, i en ny värld, dit synden aldrig når. Jesus kan naturligtvis inte ta avstånd från våldet i sig på denna jord i denna tid. Han avsäger sig våldet som en metod för hans läras utbredande, det är allt och det är inte lite. Men till änden lovar han evigt våld åt dem som inte hörsammar honom. Och detta är naturligtvis ett hot, ett varningsord att förkasta eller ta vara på. För överheten däremot är det tvärtom en skyldighet här på jorden att upprätthålla lag och ordning i den världsliga staten med fysiskt tvång, hot, straff och våld, vilket är precis vad som menas med ”förgås med svärd”. Det är ödesdigert både för samhället och kristendomen om man inte håller dessa båda makter åtskilda, i synnerhet vad gäller användandet av våld. Carl Ingemar Dagman Habo + -------------------------------------------------------------------------------- © Nya Dagen - dagen.com 2002 Allt innehåll på dagen.com är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange alltid källan Nya Dagen.

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2003-05-27 | Nya dagen - dagen.com | "Allt våld är inte av ondo, all ondska inte våldsam" | 3899 tkn


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2003-05-03 lö | Smålandsposten Debatt | cid | Euro...
  APRIL 2003mars / april / maj / september / decembe...
  2003-04-26 lö | Barometern Debatt | cid | "Den gru...
  MARS 2003mars / april / maj / september / december...
  2003-03-25 ti | SvD Synpunkt | "SvD:s ledare behöv...
  2003-03-20 | SvD.se - nätpublic. enbart | cid | Fe...
  NOVEMBER 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-11-22 fr | Sydsvenskan insändare | cid | Poli...
  MAJ 2002januari / februari / mars / april / maj / ...
  2002-05-10 | Sändaren nr 9, debatt | cid | "Överhe...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger