| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, september 29, 2003

  2003-09-29 må | Smålandsposten | cid | Vägen till fred går via krig - Kan Västeuropa tänka sig att offra Israel?

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Smålands-Posten, debatt [2003-09-29]
CARL INGEMAR DAGMAN:

Vägen till fred går via krig

KAN VÄSTEUROPA tänka sig att offra Israel
- för att bli kvitt Palestinakonflikten?

Skulle det arabisk-muslimska hatet och vreden mot västvärlden och i synnerhet USA kunna släckas om de fick slakta Israel?

När blir tröttheten över de ständiga våldsdåden så stor att man börjar närma sig gränsen då man säger: Israel måste upphöra som stat. Judarna får flytta eller förgås! Eller åtminstone upphöra som judisk stat och "förintas" genom mass-"återvandring" av araber. En stat räcker och den får heta Palestina. Där får judarna bo (och även de av de palestinska araberna som inget annat vill än att mörda var och en av dem), eller också ...-

Kanske finns det fundamentalistiska rationalister, humanister och socialister, vår tids överstepräster, som redan är beredda att säga:

"Bättre att en nation dör, än att hela världen förgås!"

Fredsinitiativ raseras
Gång på gång raseras fredsinitiativ. Gång på gång bryter våldet ut just när man börjar tro på fredsprocessen.

Den grundläggande frågan undviker man: Har staten Israel världssamfundet bakom sig som garant för sin existens?

Det är väl rimligt att tro att världens demokratier skulle svara entydigt ja på den frågan. Då det gäller den odemokratiska majoritet av världens 191 länder (av 202 totalt) som är medlemmar i FN, är svaret mer osäkert.

Så länge världens demokratier har den avgörande makten militärt och ekonomiskt kan man utgå ifrån att Israels existens är skyddad, åtminstone av USA, vilket ju än så länge är tillräckligt.

Omöjlig att förena
Denna oföränderliga hållning att till varje pris försvara Israels rätt till existens som judisk stat, med trygga och säkra gränser, är omöjlig att förena med förhandlingar med sådana som antingen förnekar Israel denna rätt eller stöder dem som förnekar den.

Då denna principkonflikt existerar är varje fredsförsök dömt att öka på våldet, eftersom dessa organisationers hela intresse är att se till att ingen permanent fred uppnås. Ju närmare freden kommer, desto mer våld uppbådar de. Och varje vapenvila används till upprustning.

Hizbollah, Hamas och andra arbetar samtliga med den slutgiltiga lösningen på judefrågan som mål: den totala förintelsen av alla judar på det de hävdar är palestinsk mark, vilket enligt deras definition omfattar hela Israel, även före 1967.

Samma mål
Till och med de palestinska ledarna och myndigheterna har samma mål. Landet Israel finns inte på de palestinska kartorna (WSJ, 2002-03-07). Myndigheterna är antingen i händerna på terrororganisationerna eller helt överens med dem.

Varför förhandla med sådana som man aldrig kan komma överens med? Bevisligen upphör inte våldet ens under samtalet. Om förhandlingsvägen är oframkomlig, finns utrymme för blott två slut. Det otänkbara, men kanske av en del önskade, är folkförflyttning.

Krig mot terrorism
Vägen till fred går via krig mot terrorismen. När kriget mot terrorn vinnes skapas förutsättningar för en förhandlingslösning. Förhandlingar kan inte starta förrän Israels kompromisslösa fiender har oskadliggjorts eller ändrat sinnelag och accepterar att Israels existens är ett faktum som aldrig kommer att upphöra.

Denna sinnesändring är endast möjlig om världssamfundet oavbrutet ger starkast möjliga bevis på att varje försök att utrota Israel, kropp för kropp, buss för buss, café för café, gata för gata, kommer att förhindras och slås tillbaka dubbelt så hårt. Minsta tvekan ifrån världssamfundet angående garantierna till Israel kommer att omintetgöra denna sinnesändring. Därmed är all fredlig lösning utesluten, eftersom terrorn med självmördande massmördare, kommer att ses som den effektivaste vägen till erövringen av Israel.

Gå under
Den situationen är vi i sedan länge, eftersom majoriteten i FN är odemokratisk, antisemitisk och judefientlig. Om det inte vore för USA skulle Israel gå under. Men fortfarande finns det kanske en sista möjlighet att denna nödvändiga sinnesändring kan åvägabringas, nämligen om USA håller ut tills terrorkriget är vunnet och inga mer eftergifter för terrorn uppmuntrar dem att fortsätta.

Terrorn måste tillintetgöras militärt, men också mentalt. All uppfostran, utbildning och propaganda som skapar och lär in hat och göder drömmar om förintelse av Israel måste stoppas och fördömas.

Det totala kriget mot terrorismen måste vinnas först innan en fredlig lösning kan ställas i utsikt. Det är skriften på väggen i dessa dagar.
Carl Ingemar Dagman
fri skribent
+

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2003-09-29 må | Smålandsposten | cid | Vägen till fred går via krig - Kan Västeuropa tänka sig att offra Israel?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  MAJ 2003mars / april / maj / september / december ...
  2003-05-27 | Nya dagen - dagen.com | "Allt våld är...
  2003-05-03 lö | Smålandsposten Debatt | cid | Euro...
  APRIL 2003mars / april / maj / september / decembe...
  2003-04-26 lö | Barometern Debatt | cid | "Den gru...
  MARS 2003mars / april / maj / september / december...
  2003-03-25 ti | SvD Synpunkt | "SvD:s ledare behöv...
  2003-03-20 | SvD.se - nätpublic. enbart | cid | Fe...
  NOVEMBER 2002januari / februari / mars / april / m...
  2002-11-22 fr | Sydsvenskan insändare | cid | Poli...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger