| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, december 23, 2003

  2003-12-23 | Nya Dagen - dagen.com | "Bilbältet är en livräddare som oförståndiga kallar fegsnöre " | 3497 tkn
Alla dör vi, förr eller senare. De flesta vill leva länge, men samtidigt utmanar många människor döden. Det är i dag vanligt att unga bilförare anser det ”lugnt” och okej att köra onykter. ”Det händer inget, jag klarar mig, det är inte långt, jag kör försiktigt, jag har gjort det förut, det gick bra, jag vet vad jag gör.” De som kör onyktra använder i regel inte bilbältet. Eftersom ”ingenting kan hända” behöver man inte det. ”Att andra dör kan vi fatta, men det är som vore det inristat i hjärnan att ens egen död måste förbli ogripbar.” (P C Jersild, DN 4/10 2003) Men även vuxna som aldrig skulle köra onyktert, kör utan bälte. Och detta trots vetskap om bältets livräddande förmåga, trots att man vet att krockkuddar är livsfarliga utan bilbältet, trots att man vet att deformationszoner och andra inbyggda säkerhetsåtgärder inte hjälper den som kör utan bälte. Cirka 500 personer dör varje år i bilolyckor. Av dem har cirka 40 procent inte använt bältet, och av dem skulle minst 80 personer varje år ha kunnat överleva om de använt bältet. Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) mätningar visar att cirka tio procent inte använder bältet. Det kanske finns ett samband mellan riskbeteendet att avstå från bältet och körstilen. Den som kör utan bälte är kanske mer riskbenägen även i körstilen. Det borde vara tvärtom, men andelen obältade tycks överrepresenterade i olycksstatistiken. Varför är vi inte mer rädda om livet? Många har bältet för att slippa böter, andra bara för att det är en lag. Bältesanvändning är en vanehandling som kan initieras av lag, böter och kontroller, men barn, närståendes och andra vuxnas attityder påverkar också. Grupptrycket är en stark faktor. Klokheten ökar med åldern. Kanske kan vanan befästas redan hos unga genom de nya bilarnas bältespåminnare med ”terrorljud”. Varför är vi mer benägna att slippa oljud och böter än död och livshotande skador? Oljudet försvinner omedelbart då bältet tas på. 600 kronor är snabbt insparade, det motiverar. Men döden och olyckan händer inte mig, bara andra. Vi kan inte föreställa oss vår egen död. Vi känner oss odödliga trots bättre vetande. Människan behöver kortsiktiga motiv för att handla långsiktigt. Lagar är stödjande kryckor för det obalanserade omdömet. Fortfarande kallas det livräddande bältet av en del för ”fegsnöre”, inte bara av oförståndiga unga. Beteendet är inte unikt för bilbältet. Tobak, oskyddat sex, nedrustning av försvaret, exemplen är många där man medvetet trotsar kunskap. Det är ”modigt” att handla tvärtemot säkra kalkyler, det förskönas till ”risker”. Trotsa faran, trotsa döden och du får njutning nu, det är du värd! Nöjet blir tillgängligt bara för de modiga, fega har inget att hämta. Självbevarelsedriften tycks ibland vara underlägsen en självdestruktiv tendens hos människan. Inte ens ständigt närvarande död hjälper som varning mot faror som dödar, vilket vi kan se i Afrika. Skriften säger träffsäkert: ”Gör dig själv intet ont”. Det verkar som ett sådant ord inte biter utan gudomlig sanktion. När vi avskaffat Gud på den offentliga arenan finns det ingen som med kärlekens auktoritet kan säga: ”Gör dig själv intet ont.” Det eviga livets räddningsbälte föraktas. Är det då konstigt att det timliga livets livräddare också föraktas? Vad driver människor till att utmana döden? Kärleken till livet är inte självklar. Den nakna njutningen nu, sätts framför livet i morgon. Var finns motkraften mot de självdestruktiva krafterna? Räcker det rent mänskliga? Carl Ingemar Dagman + -------------------------------------------------------------------------------- © Nya Dagen - dagen.com 2002 Allt innehåll på dagen.com är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange alltid källan Nya Dagen.
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2003-12-23 | Nya Dagen - dagen.com | "Bilbältet är en livräddare som oförståndiga kallar fegsnöre " | 3497 tkn


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  SEPTEMBER 2003mars / april / maj / september / dec...
  2003-09-29 må | Smålandsposten | cid | Vägen till ...
  MAJ 2003mars / april / maj / september / december ...
  2003-05-27 | Nya dagen - dagen.com | "Allt våld är...
  2003-05-03 lö | Smålandsposten Debatt | cid | Euro...
  APRIL 2003mars / april / maj / september / decembe...
  2003-04-26 lö | Barometern Debatt | cid | "Den gru...
  MARS 2003mars / april / maj / september / december...
  2003-03-25 ti | SvD Synpunkt | "SvD:s ledare behöv...
  2003-03-20 | SvD.se - nätpublic. enbart | cid | Fe...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger