| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, februari 11, 2004

  2004-02-11 on | Smålandsposten Debatt | cid | Historiens värsta terrorideologi
Historiens värsta terrorideologi HUR LÄNGE TILL skall det vara tillåtet
att hylla socialismen,
historiens värsta terrorideologi?
Alla är överens om att det under vissa omständigheter skall vara straffbart att bruka företeelser som förknippas med nazismen och hyllande av dess ideologi. Hitlerhälsning och hakkorset är sådana. Hitler mördade miljoner för att han ansåg att de inte hade rätt åsikter eller hade en viss religion eller tillhörde en viss folkgrupp.
Vi vet också att socialismen har förtryckt, förföljt, fängslat, terroriserat, torterat, våldtagit, svultit till döds, och mördat många fler miljoner än Hitler. Detta har de gjort i fredstid, mot den egna befolkningen, under sken av folkets bästa. Kommunistiska manifestet Oskiljaktigt förenade med socialismens förtryck och massmord är Kommunistiska manifestet, de röda fanorna och sången Internationalen. Alla dessa tre används av de två socialistiska svenska riksdagspartierna, inte bara vid 1 maj-tåg. Ingen icke-socialist fördömer dem för detta. Ingen kräver förbud för bruket av dessa attribut. De själva avstår inte från användandet, och de skäms inte. Tvärtom står Sveriges statsminister och håller hand och gungar med huvudet och ser religiöst gripen ut, när han stolt sjunger Internationalen, som om han aldrig hört talas om Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot och alla de andra förtryckarna och massmördarregimerna.
Sovjet, socialismens värsta mördarregim, imploderade och dess välde kollapsade. Dess skam blev uppenbar för alla. Världens värsta politiska system med massmord på miljoner av den egna befolkningen hade efter 70 år tagit slut och socialismens politiska terrorvälde hade av historien en gång för alla fördömts. Svaga grupper Men fortfarande, snart 15 år efteråt, samlas människor som anser sig stå för svaga grupper under dessa förtryckartecken, vilka under oöverskådlig tid kommer att förknippas med den värsta terror världen skådat. När Hitler är glömd, kommer man fortfarande att med förskräckelse minnas socialismens förbannelse. Ändå använder man ogenerat, ja med stolthet, dessa attribut. Vad säger det om dessa människor? Vad säger det om deras moral? Vad säger det om deras inställning till vad som är möjligt, tillåtet och försvarbart? Vad säger det om deras förmåga till självkritik? Och vad säger det om deras respekt för fakta, historia, civilisation, religion och människovärde? "Svag liten pojk" Det är sannerligen ingen slump att Göran Persson kallade Saddam för en svag liten pojk. Fråga de dödstorterades anhöriga hur svag Saddam var! Ej heller var det en tillfällighet att Laila Freivalds, född i Baltikum under Sovjetiskt förtryck, likväl i P1:s lördagsintervju [ SR P1 Ekot Lördagsintervju Laila Freivalds Utrikesminister 15 nov 2003 ] strax efter tillträdet, kallade dem för "frihetshjältar", dessa som motarbetar demokrati och vill återinföra diktatur, dessa som mördar irakiska poliser och amerikanska soldater och alla civila som råkar vara i närheten. Hur passiviserat har det svenska folket egentligen blivit efter 70 år av socialistisk dominans, som tolererar att landets ledning gör sådana uttalanden och stolta använder symboler för socialistisk terror och massmord? Carl Ingemar Dagman +
*
cid KOMMENTAR Replik av Carina Adolfsson Elgestam, har den 24 febr. 2004, inkommit och kan läsas på Socialdemokraternas i riksdagen webbplats. Under rubriken "Socialdemokratin har inget med kommunismen att göra" undrar hon om jag inte bara vill svärta ner socialdemokratin. Hon skriver: "Tanken är tydligen att så fort man ser en röd fana ska man tänka på terror och förtrampande av mänskliga rättigheter."
Nej. Inte: "så fort man ser en röd fana ska man tänka på terror", utan: "så fort man ser en röd fana så går det inte att UNDGÅ att tänka på terror och förtrampande av mänskliga rättigheter, OCH SVÄLT OCH KONCENTRATIONSLÄGER OCH MASSMORD".
Och ja. Det vore på tiden att också socialdemokrater fattade det. Om det är sant, att de skiljer sig från kommunisterna i hjärta och sinne - till medlen, men knappast till målet - så är det för oss som inte är socialdemokrater, obegripligt att just de som så lätt riskerar att förblandas med kommunism som ju är socialism, inte är ett dugg angelägna att skilja sig från de symboler som de har gemensamma med historiens värsta massmördare.
Bara Mao mördade omkring 80 miljoner på 27 år. Sitt eget folk. Under fredstid. Därför att de inte tyckte som han, eller hade en snyggare fru, eller hade fått för mycket makt. Det är 7000 (sju tusen) kineser mördade i snitt per dag (ca 1 var 12 sekund) 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år, år ut och år in i 27 år.
Därtill kommer att I SVERIGE, svenska socialister, inte-llektuella, arbetare, akademiker, författare och politiker, i varierande grad "förstått", nedtonat, förtigit, förnekat och/eller försvarat dessa blodsdåd, ja även upphöjt och hyllat var och en av dessa socialistiska "arbetarhjältar" som med hård men "nödvändig" maktutövning satt avtryck i historien genom den mängd oskyldigt blod de utgjutit på jorden.
Och ändå använder (s) just de symboler som omedelbart för tankarna till dessa massmördare.
Det minsta man kan säga är att det håller tvivlet vid liv om socialdemokraternas innersta tankar om dessa socialistiska massmördare. Man törs inte annat än fördöma - när man därtill blir tillfrågad och nödd och tvungen - men kanske man i själva verket har väldigt mycket tolerans för dylika felsteg, när det sker i socialismens namn? /cid 2006-09-14
*
"Regeringen undersöker kommunismens brott" (Dagen 2008-01-31) "Kulturministern: Vi måste lära av historien" (Dagen 2008-01-31)
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


    LÄNK till CID på Twitter


    ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

    2004-02-11 on | Smålandsposten Debatt | cid | Historiens värsta terrorideologi


    DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

    DECEMBER 2003mars / april / maj / september / dece...
    2003-12-23 | Nya Dagen - dagen.com | "Bilbältet är...
    SEPTEMBER 2003mars / april / maj / september / dec...
    2003-09-29 må | Smålandsposten | cid | Vägen till ...
    MAJ 2003mars / april / maj / september / december ...
    2003-05-27 | Nya dagen - dagen.com | "Allt våld är...
    2003-05-03 lö | Smålandsposten Debatt | cid | Euro...
    APRIL 2003mars / april / maj / september / decembe...
    2003-04-26 lö | Barometern Debatt | cid | "Den gru...
    MARS 2003mars / april / maj / september / december...    ARKIV


    REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

    DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

    VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

    MOST RECOMMENDED

    RealClearPolitics - the best every day

    LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

    Sverige
    - ENPARTISTATEN?

    2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

    2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

    2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

    2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

    1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

    - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
    Sverige i fara! - Artikelsamling

    EU & USA
    2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

    USA
    Harper's Weekly

    IRAQ
    2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

    2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

    2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

    2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

    2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

    2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

    2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

    2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

    9/11
    2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

    2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

    BIBEL-LÄNKAR MM

    Andakt
    O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
    Vår Gud är oss en väldig borg
    Daglig resekost, ur Luthers verk
    Ljudfiler på dagen.com
    - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
    - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
    - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

    Sv. kyrkan
    Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
    Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

    Dr. Martin Luther
    Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
    Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
    The 95 Theses [även ty +fi]
    Martin Luthers Lilla katekes
    Schmalkaldiska artiklarna
    - Om synden
    - Om lagen
    - Om evangeliet
    - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
    Om påvens makt och överhöghet
    Om en kristen människas frihet
    Om den trälbundna viljan
    - Om trons visshet
    - Skriftens klarhet
    Stora Galaterbrevskommentaren
    - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
    - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
    Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

    John Wesley
    John Wesley's Sermons

    Biblar
    Luthersk Nätbibelskola
    Bibeln 1917
    Folkbibeln
    bibeln.se
    Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
    Crosswalk.com Bible Study Tools
    King James Version
    Greek NT, Nestle-Aland
    Bible Gateway
    Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
    Bibliotheca Biblica IntraText

    LAG & RÄTT

    Domarregler
    Olavus Petri Domareregler

    Svensk lagstiftning
    Lagrummet: Lagar och författningar
    Regeringskansliet
    Riksdagen


    ORD & SPRÅK

    Ordböcker
    SAOB
    SAOL, sjätte uppl. 1889
    SAOL, åttonde uppl. 1923

    KOLUMNISTER

    Sverige
    Per Ahlmark, DN
    Carl Bildt

    USA
    Max Boot
    David S. Brooks, NYT
    Thomas L. Friedman, NYT
    Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
    Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
    The Christopher Hitchens Web
    Charles Krauthammer, WP
    William Safire, NYT


    Powered by Blogger