| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, maj 27, 2004

  2004-05-27 to | Dagen Debatt | cid |
Mer fundamentalism räddar oss från falsk bibeltrohet

Carl Ingemar Dagman Torsdag 27 maj, 2004 - Dagen, debatt Mer fundamentalism räddar oss från falsk bibeltrohet För somliga människor synes det inte finnas något som är så heligt att det inte kan ifrågasättas. För andra tycks det finnas sådant som är så heligt att det inte kan ifrågasättas hur tokigt det än är. De som inte vill släppa taget om sin bibel blir ytligt sett färre och färre. Och mer och mer av den heliga Skrift anses av fler och fler kristna vara möjligt att ta bort eller ta avstånd ifrån. Vad man egentligen ska sätta som grund för sin tro annat än Bibeln är osäkert. Vetenskapen vet ju intet annat än att den ingenting vet. Men Gud kan inte ändra sig vid varje upptäckt eller Nobelpris. Det är osunt, ja ovetenskapligt, att förkasta texter beprövade i tusentals år, av det skälet att de är så gamla. Jesus hade inga problem med texter som redan för tvåtusen år sedan var mer än tusen år gamla. Troende och nästan troende behöver förvisso i dag få stöd och hjälp att stå emot dessa förment intellektuella och ohederliga skäl som anförs emot Bibeln. Det finns goda skäl att hålla fast vid Bibeln och klassisk kristen tro. Dag Sandahl ger i sin nya bok ”Jesus – Motspänstig medmänniska” goda och rimliga argument. Ingen bok kan vara mer välkommen och få böcker kommer så rätt i tid. Annars hör man både här och där röster som vill ta bort det som är opassande, till exempel Gamla testamentet. Per Olov Enquist vill inte ens behålla Nya testamentet. Han vill ta bort allt Paulus skrivit och bara behålla fem texter, de fyra evangelierna, samt det så kallade Thomasevangeliet, som inte ens finns i Bibeln. Detta är inget nytt. Det har både sagts och gjorts förut. Den latin och grekisk-kunnige amerikanske presidenten Thomas Jefferson skapade sin egen bibel ”The Life and Morals of Jesus of Nazareth”. Från evangeliernas Jesus-ord tog han bort allt orimligt och alla mirakler, varken jungfrufödelsen eller uppståndelsen fick plats. Det är en högst intressant redigering. Men som teologi betraktad blev den blott en gudlös rationell etiklära. Den slutar därför med att stenen rullas framför graven – Jesus förblir död. Också nazisterna gjorde i samarbete med en politiskt anpassad kyrka en egen bibel, som passade den rådande makten. Skriften har trots allt behållit sin plats och sin kraft. Det är underligt, märkligt och enastående. Det säger något. Det finns ingen annan skrift i människans historia som är så tvärsäker, och som förutsäger saker så bestämt, och som fått och får så rätt, och som därför utmanar så många i alla tider. Och ändå har ingen av alla mäktiga motståndare lyckats tysta Guds Ord. Precis som Skriften så historiskt unikt förutsäger. Gud är Gud. Gud regerar! Det finns all anledning att frimodigt säga till alla som söker Gud: Guds Ord är att lita på, ända in i detaljer! Guds Ord och löfte står fast när allt annat sviker. [Sann bibeltrohet är inte att tolka allt symboliskt. Sann bibeltrohet är att tolka det bokstavligt och historiskt och materiellt som säges vara just det. Det är en liknelse eller symbolik som säges vara just det.][fick ej plats i Dagen] I texten ligger ingenting annat än vad den säger, och det är sådant vi kan förstå säger Paulus. Och ändå lär Bibeln att våra ögon måste öppnas för att vi ska kunna se vad det står. Mörkret finns inte i texten utan hos oss som läser. Därför är bönen oskiljaktig från bibelstudiet och löftet. Den som beder han får. Öppnade ögon. Alltså: det är mer fundamentalism, mer bibeltrohet, inte mindre, som räddar oss från falsk bibeltrohet! Carl Ingemar Dagman fri skribent, Habo +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2004-05-27 to | Dagen Debatt | cid |
  Mer fundamentalism räddar oss från falsk bibeltrohet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2004-05-19 on | Kyrka och Folk, nr 21 | cid | "Ju...
  FEBRUARI 2004februari / maj / september / oktober ...
  2004-02-11 on | Smålandsposten Debatt | cid | Hist...
  DECEMBER 2003mars / april / maj / september / dece...
  2003-12-23 | Nya Dagen - dagen.com | "Bilbältet är...
  SEPTEMBER 2003mars / april / maj / september / dec...
  2003-09-29 må | Smålandsposten | cid | Vägen till ...
  MAJ 2003mars / april / maj / september / december ...
  2003-05-27 | Nya dagen - dagen.com | "Allt våld är...
  2003-05-03 lö | Smålandsposten Debatt | cid | Euro...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger