| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, oktober 11, 2004

  2004-10-11 må | cid | Håkan Arenius kan inte skilja på våld och icke-våld i Dagen 5/10 "När man handlar utan att förstå går det som mest snett"

Carl Ingemar Dagman Måndag morgon den 11 oktober 2004 Arenius drömmer om icke-våldsamt våld I artikeln "När man handlar utan att förstå går det som mest snett" försvarar sig Håkan Arenius, ledarskribent och krönikör på tidningen Dagen, emot mitt angrepp i samma tidning, 5 oktober: "Ledarskribent dömer oskyldiga till döden" , i vilken jag angriper hans krönika "Om det bara finns onda och goda kan blint dödande försvaras" (Dagen 16/9) Tidningen Dagen ville inte fortsätta debatten, men HÄR FÖLJER MITT ANGREPP på Arenius' försvar: ”Det är när man handlar utan att förstå som det går som mest snett”, skriver Arenius (5/10), klokare därför att han är långt borta från oskyldiga söndersprängda kroppar. Det är bara då man kan hävda människovärde, påstår han, och menar väl att Bush inte är tillräckligt långt borta från verkligheten. Hade Bush bara varit lika närma fienden som A. så hade han förstått bättre. Så är det förstås. Det människovärde A. skyddar är massmördarnas, vars grymhet tävlar med Saddams, Stalins och Hitlers och han gör det på oskyldigas bekostnad. Det är en antikristlig superevangelism. Låt detta stå klart: Jesu Kristi Gud och Fader står på de oskyldigas sida, inte på dessa förhärdade hänsynslösa Satans monsters! A. invagggar sig i tron att jag har missuppfattat. [Läs igen!] Ändå har min artikel fått honom att retirera. 16/9 var det icke-våld som gällde. 5/10 finns det plötsligt ett svärd. Strax skall dock svärdet hanteras efter icke-våldets princip. Detta är en begreppslig motsägelse, våld och icke-våld upphäver varandra. Sedan gör han en ”Kerry” och ändrar sig igen. Nu är det Guds hämnd som gäller. Han förstår inte att Guds befallning till överheten icke upphävs varken av Bergspredikan eller Guds hämnd, ty överheten är en Guds tjänare till att hämnas. Guds direkta hämnd tar vid där den slutar. Så är han då tillbaka där han började. Överheten har inget våldsmandat och icke-våld skall regera världen. Det är uppvigling och upphävande av Guds ordningar. Därmed dömer han återigen oskyldiga till döden, för att i deras ställe rädda massmördare. Detta vägrade Arenius kommentera. Det kan man förstå. Med terrorismen, kommunismen och nazismen är det så: den som inte är emot är för, den som inte tar avstånd stöder. Här finns ingen neutralitet. Det gör det inte heller i förhållande till Kristus. Det har nu gått mer än tre år sedan 11 september 2001, och A. har skrivit 271 signerade artiklar (enligt arkivet på nätet). Ingenstans har jag hittat ett oreserverat fördömande av terrorismen. Inte ens efter Beslanmassakern, och inte i självmordsbombar-artikeln 16/9. Kofi Annan, statsmän, ledare, muslimer, ja efter Beslan säger alla, även terrorister: det finns inget som kan ursäkta detta. Men A. säger: ”Om alla dessutom har egna förfärande erfarenheter av övermaktens måttlösa kränkningar, hur kan man då begära sans och måtta av de drabbade?”. Därmed skiljer han ut sig från alla anständiga och civiliserade människor. Carl Ingemar Dagman fri skribent Habo +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2004-10-11 må | cid | Håkan Arenius kan inte skilja på våld och icke-våld i Dagen 5/10 "När man handlar utan att förstå går det som mest snett"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2004-10-05 ti | Dagen Debatt | cid | Ledarskribent...
  SEPTEMBER 2004februari / maj / september / oktober...
  2004-09-27 må | Barometern debatt | cid | Först må...
  MAJ 2004februari / maj / september / oktober / dec...
  2004-05-27 to | Dagen Debatt | cid | Mer fundamen...
  2004-05-19 on | Kyrka och Folk, nr 21 | cid | "Ju...
  FEBRUARI 2004februari / maj / september / oktober ...
  2004-02-11 on | Smålandsposten Debatt | cid | Hist...
  DECEMBER 2003mars / april / maj / september / dece...
  2003-12-23 | Nya Dagen - dagen.com | "Bilbältet är...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger