| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, augusti 04, 2005

  2005-08-04 to | Kyrkans tidning, Debatt nr 31 | Carl Ingemar Dagman | Betänkligt argument friade KG Hammar

Carl Ingemar Dagman Torsdag 4 augusti, 2005 - Kyrkans tidning, nr 31, Debatt Betänkligt argument friade KG Hammar Nyligen friades KG Hammar av Ansvarsnämnden från beskyllningen att ha ifrågasatt Guds Ord och försummat att predika Guds Ord rent och klart. Beskyllningen föranleddes av ärkebiskopens påstående att vissa bibelord hörde hemma i ”skräpkammaren”. I motiveringen för friandet skrev man bland annat: ”Ansvarsnämnden konstaterar att även den mest bibeltrogna tolkning av Bibeln torde förbigå vissa delar av texterna, exempelvis renhetsföreskrifterna i 3 Moseboken.” För en normalkunnig gammalkristen är naturligtvis ett sådant argument absurt. Att AN, som besitter prästerlig och teologisk kompetens, använder detta argument är betänkligt. Men låt oss ta påståendet som det är och försöka förstå vad AN vill säga. Det första som slår en är då att de med sitt uttalande förstår och erkänner, att Guds Ord predikas rent och klart endast när inget Guds Ord försummas. Det andra är att de förstår att det är de bibeltrogna som har företrädesrätt att avgöra när Guds Ord predikas rent och klart. De erkänner därmed att Svenska kyrkans teologi bygger på Skriften och kan mätas efter sin trohet mot Guds Ord. För det tredje argumenterar AN att eftersom ingen håller fast vid alla bibeltexter, så predikar ingen Guds Ord rent och klart. Därav följer då enligt AN, att all förkunnelse är oren och den ena orenheten inte värre än den andra. Eller möjligen, eftersom total renhet inte förekommer så behöver vi inte rena oss alls. Det är naturligtvis lika absurt som att säga att eftersom vi alla är syndare, så spelar det ingen roll hur mycket vi syndar, eller om vi mördar eller ”bara” ljuger. För det fjärde öppnar AN för totalt godtycke ifråga om vilka texter man vill placera i ”skräpkammaren”. Så till renhetsföreskrifterna i 3 Mosebok. Det hör till den kristna teologins barnaläror att Mose lag gavs till judarna och till inga andra, vare sig folk eller individer. Om detta handlar de viktigaste skrifterna i Nya testamentet. Ty det fanns judar som blev kristna som icke ville släppa Mose lag. Ja, de gick så långt att de ville påtvinga de hednakristna de mosaiska sederna. Mot detta tog Paulus strid och senare också Petrus – men först efter en uppenbarelse. När Nya testamentet lär att Mose lag är för judar och inte hedningar, att blott den som omskär sig har förpliktelse till Mose, och att den som omskär sig, avskär sig från Kristus, då är det inte godtycke utan skrifttrohet att predika att en kristen icke har lydnadsplikt till Mose lag! Det är därför bevis på bibeltrohet att ”förbigå” renhetsföreskrifterna i 3 Mosebok, medan AN tror att det är otrohet. Nu kan man hävda att okunnighet om detta förhållande är detsamma som okunnighet om kristendom, ty så väsentligt är detta för den kristna teologin. AN har alltså genom sina egna ord dömt sig själva som okunniga såväl om kristendom och Nya testamentets läror, som om Luther och bekännelseskrifterna. De har därmed rimligen bevisat att de är inkompetenta att bedöma om Guds Ord predikas rent och klart. Deras beslut äger därför ingen teologisk, saklig eller moralisk kraft. Därför kan det inte heller gälla i juridisk mening. Beslutet är olaga, eftersom det är fattat på olagliga grunder. De bör för att inte dra mer löje över Svenska kyrkan omedelbart avgå eller avsättas! Carl Ingemar Dagman fri skribent Habo +

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2005-08-04 to | Kyrkans tidning, Debatt nr 31 | Carl Ingemar Dagman | Betänkligt argument friade KG Hammar


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2005-08-02 ti | Dagen Debatt | Carl Ingemar Dagman...
  JUNI 2005februari / mars / juni / augusti / novemb...
  2005-06-02 to | Kyrkans tidning Debatt nr 22 | Car...
  MARS 2005februari / mars / juni / augusti / novemb...
  2005-03-16 ons | Jönköping Nu, nr 5 | Debatt & Ins...
  2005-03-09 on | Jönköping Nu | Insändare & Debatt ...
  2005-03-06 sö | EXPRESSEN SÖNDAGSBREVET | Carl Ing...
  FEBRUARI 2005februari / mars / juni / augusti / no...
  2005-02-22 ti | Sydsvenskan | Ordet | Carl Ingemar...
  DECEMBER 2004februari / maj / september / oktober ...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger