| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, november 12, 2005

  2005-11-12 lö | Barometern Debatt | 70 år av socialism - Den tysta majoriteten, arbetslösheten och den nya adeln | C I Dagman

[Barometern debatt finns ej på nätet]

70 år av socialism

Den tysta majoriteten, arbetslösheten och den nya adeln

Sveriges största fråga är arbetslösheten.

Så säger alla, men det är fel. Arbetslösheten är blott ett symptom på, eller en följd av problemet. Sveriges problem är socialismen.

Det är det så kallade arbetarpartiet (jämför Pravda) som har skapat den nya adeln, det nya frälset, de arbetsbefriade. Deras enda motprestation är att var fjärde år på valdagen ställa upp med häst och riddare till försvar för socialismen, det vill säga ta sig till vallokalen och lägga sin röst på dem som befriar dem från arbete!

Socialisterna vitmålar problemen och svartmålar lösningarna. De adlar det sjuka och förbannar det friska. De är tvungna till det för att behålla makten. Ty ju bättre människor får det genom eget arbete, desto mer borgerliga blir de.

Socialdemokratin kan därför inte bygga ett välfärdssamhälle på eget arbete utan att förlora makten. Därför måste den skapa nya ”proletariat” – genom förtidspensionering och mottagande av fler invandrare än vi kan ge jobb – och dessa inhyrda garanterar maktinnehavet när väljarbasen bland de arbetande minskar.

Inte märkligt att socialdemokraterna vill höja de så kallade bidragen för att göra det än mer lönsamt att bli partiadel, det är ju deras bästa eller enda chans att behålla makten!

Intresset ljuger inte. Socialisters enda verkliga intresse är totalitär odelad obruten oupphörlig oinskränkt makt. Ingen skamgräns finns, alla medel är tillåtna.

Den tysta, stilla, skötsamma, laglydiga, arbetande och skattebetalande majoriteten i Sverige har hittills stått ut med att låta sig utsugas av detta frälse av arbetsbefriade socialistiska makthavare.

Frågan är hur länge svensken som hittills röstat på socialdemokraterna skall finna sig i den djupa klasskillnaden mellan den arbetande som sliter och svettas och den arbetsbefriade partiadeln, som byter röstsedlar mot bekväma kronsedlar, samtidigt som vård, skola, polis och försvar försummas.

Detta konfessionellt amoraliska s-välde, som under det senaste seklet infiltrerat och nästintill fördärvat det tusenåriga Sverige, har steg för steg pålagt oss börda efter börda under en täckmantel av de fagraste förföriska fraser.

Det så kallade arbetarepartiet som skapat ett frälse av arbetsbefriade, har kommit i strid med sig själv, dess dom är därför säker, det kommer att gå under, det kan inte bestå. Dock vet ingen tiden, ej heller sättet, det kan bli värre innan det blir bättre. Domen över sig själva har de själva utverkat.

Men alla som vill påskynda socialdemokratins fall, bör känna en plikt att bidraga till det. Eller måste socialdemokratin föra oss alla in i den fullbordade katastrofen innan vi känslomässigt, intellektuellt, moraliskt och i handling förstår att skilja oss från denna ideologi som är en fiende till allt gott och enligt sin egen bekännelse bryter mot all moral och all historisk utveckling?

Det är dags för alla dem som arbetar att stå upp och göra sin röst hörd. Den dagen kan komma då alla röster som säger emot socialisterna tystas.

Slagordet framför andra bör bli: Nog är Nog, slut nu – ut med socialismen! Varje år av socialism är ett år för mycket.

Åter till verkligheten, åter till människan, bort från totalitära utopier som alltid börjar med hot och stöld och oftast våld och alltid slutar i tragedi. Socialisternas ideologi bygger på att rättfärdiga stöld med alla tjuvars slogan ”allt ditt är mitt”. Det har ofta slutat i blod, och i andra fall ”bara” med ekonomisk och social kollaps.

Carl Ingemar Dagman fri skribent Habo

*

"Regeringen undersöker kommunismens brott" (Dagen 2008-01-31)

"Kulturministern: Vi måste lära av historien" (Dagen 2008-01-31)

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2005-11-12 lö | Barometern Debatt | 70 år av socialism - Den tysta majoriteten, arbetslösheten och den nya adeln | C I Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ARKIV 2005/2006 *AUGUSTI 2005DECEMBER 20052006JAN...
  AUGUSTI 2005februari / mars / juni / augusti / nov...
  2005-08-19 fre | Petrus magasin Dagen | Carl Ingem...
  2005-08-04 to | Kyrkans tidning, Debatt nr 31 | Ca...
  2005-08-02 ti | Dagen Debatt | Carl Ingemar Dagman...
  JUNI 2005februari / mars / juni / augusti / novemb...
  2005-06-02 to | Kyrkans tidning Debatt nr 22 | Car...
  MARS 2005februari / mars / juni / augusti / novemb...
  2005-03-16 ons | Jönköping Nu, nr 5 | Debatt & Ins...
  2005-03-09 on | Jönköping Nu | Insändare & Debatt ...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger