| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, december 11, 2005

  2005-12-11 sö | Borås Tidning Insändare | Plåtpoliser som räddar liv? | Carl Ingemar Dagman |

Plåtpoliser som räddar liv?

Istället för vägar med poliser, patrullerande i plåtbilar, kommer vi att få vägrenar med hundratals, kanske tusentals poliser placerade i plåtskåp, s.k. plåtpoliser.

Redan under nästa år skall 700 av dessa blåa, fasta och permanenta mätstationer med el- och teleanslutning via framdragen kabel, innehållande radarsensor, digitalkamera, blixt och fjärrstyrd dator, sättas upp utmed olycksdrabbade vägsträckor.

Kostnaden för dessa kamerastationer är 400 miljoner kronor. Risken för att bli plåtad av Messings kameror skall rädda minst 20 liv per år, påstås det. Om regeringen verkligen trodde på detta så borde den sätta upp 17.500 kameror och därmed rädda alla de ca 500 som dör varje år.

Det skulle visserligen kosta 10 miljarder, men samhället skulle spara dubbelt så mycket, eftersom trafikskadorna sägs kosta ca 20 miljarder varje år. Lägg därtill alla bötesinkomster, de skulle mångdubblas. Redan 700 nya kameror och 40-50 tjänster i Kiruna kommer att dra in minst 140 miljoner per år. Tusentals kameror skulle bli statens bästa inkomstkälla. Och som extra bonus skapas massor av arbetstillfällen i Norrland.

Om kameror räddar liv, varför bara 700?

Inte ens regeringen tror att fotografering före döden tar bort olyckorna. I trafikpropositionen från 2004 säger regeringen: Som en följd av Nollvisionen [1997] läggs alltså det yttersta ansvaret på systemutformarna. Säkerhetsproblemen i trafiken tyder på brister i vägtransportsystemets utformning, exempelvis farliga vägar eller bilar med dåliga säkerhetsegenskaper.

Socialistregeringen har sedan 1995 tagit ut skatter på bilägandet och fordonstrafiken på totalt mer än 720 miljarder - böter oräknade. De har däremot inte gett tillbaka till vägnätet och trafiksäkerheten mer än ca 160 miljarder.

Av skatteuttaget dessa elva år är alltså långt mer än 500 miljarder en straffbeskattning av ägande och brukande av fordon, för yrkestrafik och resor till arbetet och på fritiden, ty dessa pengar har gått till annat. Det är att likna vid expropriering av egendom.

Istället för 500 miljarder för att rädda 500 liv per år genom bättre vägar och säkerhet, får vi alltså 0,4 miljarder på kameror som plåtar oss före döden. Men inte ens denna knappa tusendel av regeringens skuld till trafiken är en utgift, det är därför man lånar till den. Redan bötesintäkterna kommer att göra affären lönsam.

Detta handlar inte om att rädda liv. Detta handlar om politik och statsinkomster. Det är en snygg etikett (spara 20-30 liv) men innehållet är girighet, snålhet, likgiltighet för liv och framför allt maktspel.

Dessutom är marknadsföringen betänklig. Det handlar om 300 ytterligare kameraplatser, 400 finns redan. Och Vägverkets egna experter bedömer att dessa ytterligare 300 kan rädda 5, högst 10 liv, allt annat är spekulation. De 400 gamla platserna som skall få nya skåp och kameror blir däremot effektivare på att öka bötesintäkterna.

Med munnen håller regeringen fast vid Nollvisionens delmål med endast 270 döda år 2007, men dess handlingar gör det omöjligt. Fem till tio räddade liv utgör max 5 procent av de ca 180 som ytterligare måste räddas för att nå ner till 270.

Utan pengar till bättre vägar fortsätter politiken att kräva dödsoffer i trafiken.

Dödsfotografier räddar inte liv, tvärtom. Det enda säkra med dessa dödskameror är att de förhindrar garanterat livräddande ombyggnader. Carl Ingemar Dagman Habo +

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2005-12-11 sö | Borås Tidning Insändare | Plåtpoliser som räddar liv? | Carl Ingemar Dagman |


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ARKIV 2005/2006 *NOVEMBER 2005 2006JANUARIMAJJULI...
  NOVEMBER 2005februari / mars / juni / augusti / no...
  2005-11-12 lö | Barometern Debatt | 70 år av socia...
  ARKIV 2005/2006 *AUGUSTI 2005DECEMBER 20052006JAN...
  AUGUSTI 2005februari / mars / juni / augusti / nov...
  2005-08-19 fre | Petrus magasin Dagen | Carl Ingem...
  2005-08-04 to | Kyrkans tidning, Debatt nr 31 | Ca...
  2005-08-02 ti | Dagen Debatt | Carl Ingemar Dagman...
  JUNI 2005februari / mars / juni / augusti / novemb...
  2005-06-02 to | Kyrkans tidning Debatt nr 22 | Car...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger