| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, maj 15, 2006

  2006-05-15 må | Världen idag Kultur | Kapitalism med kristen grund | av Carl Ingemar Dagman
KRISTENDOM & KAPITALISM
Världen idag, debatt Carl Ingemar Dagman:
Kapitalism med kristen grund
Sund kapitalism har kristen grund.
Skuldsättning bör undvikas men det är inte obibliskt att ta ränta.
Vi behöver en ny arbetsmoral och en ny syn på skuldsättning. En biblisk syn på skuldsättning och vinst, lån och ränta har varit grunden för vår välstånds-utveckling, menar Carl Ingemar Dagman, Habo.
De senaste 500 årens utveckling hade varit omöjlig utan tillgång till kapital som utbjuds emot ränta. Länge fördömde kyrkan all ränta på lån, men verkligheten tvingade till ändring. Reformationen, främst Calvin, beredde vägen, genom att avvisa den i grunden aristoteliska filosofin bakom kyrkans fördömande. Numera är vi så vana vid räntesystemet att det förefaller konstigt att någon kan ifrågasätta det. Men från tid till annan fördöms ränta på lån som orättfärdigt utifrån Skriften. Så gjorde till exempel Biskopsbrevet ”Rika och Fattiga” 1993 och nyligen gjorde ledarskribenten Håkan Arenius samma sak i tidningen Dagen. Man vill binda människor till Mose lag, men bara ibland, aldrig ser man någon kräva dödsstraff utifrån Hesekiel eller Mose. Att åter gå till Skriften och fråga ”Vad står det skrivet?” är angeläget i alla frågor. Och i Bibeln talas det mycket om pengar och rikedom, både som Guds välsignelse, förpliktelse och andlig fara. Mose lag som gavs till judarna har bestämmelser om ränta, även Hammurabis lag som är ännu äldre. Så länge det har funnits mänskliga samhällen har det funnits både ränta och bankverksamhet. Länge ansågs det fel inte bara med ränta utan också med lån. Den som inte tar lån har ingen ränta! Det finns till och med företag som vägrar låna. Två goda exempel på sådana företag som expanderat genom att investera med egna pengar, är Ikea och Norra Europas största bilvaruhus (Holmgrens Jönköping). Denna gammaldags moral, typisk för småföretagare inte bara i Smålandsbygderna, var förr den rådande. Du skall inte sätta dig i skuld, du skall arbeta och spara till det du behöver. Låna bara i nödfall. Denna moral är i själva verket den bibliska som återfinns redan hos Mose i Gamla testamentet. Mose lag börjar med att påminna om att det var Gud som förde dem ut ur Egypten och befriade dem ur slaveriet. Denna erfarenhet är den grund som lagen bygger på och ständigt påminner om. För att inte hamna i självförvållad nöd skall man arbeta sex dagar. Vilodagen är bara en dag. Man skall inte ta lån, allt för att inte hamna i skuld, vilket leder till slaveri, i värsta fall bokstavligt. Samtidigt var det en plikt att ge lån, nämligen åt en broder av det egna folket som kommit i nöd, och då fick man inte profitera på nöden genom att taga ut ränta. Till andra folk var det tillåtet att ge lån mot ränta (5 Mos. 23:20). I Mose lag är det alltså inte totalt förbud mot att ta ränta som till exempel Håkan Arenius (2/2) vill säga. Han hänvisar till Michael Schluter på Jubilee Centre i England (som ägnat 20 år av sitt liv åt att bekämpa ränta), men Schluter är hederlig nog att erkänna att Calvin hade rätt *) (The OT Ban on Interest,1984, s 9). Det är inte i och för sig något fel med ränta, ty då skulle Gud rättfärdigat att man gjorde orätt mot utlänningar. Men att inte hjälpa en nödställd broder är gudlöst och att genom ränta profitera på en medmänniskas nöd är likställt med mord. Därav fördömandet i Hesekiel 18 och Ps 15. Gud lovar att välsigna Israel och när det sker så skall de inte behöva låna, utan tvärtom ge lån åt andra folk – mot ränta! När Gud befriar ett folk ur syndens slaveri leder det till ekonomisk framgång. Folket blir rikt och mätt och glömmer Gud. Hur råda bot på det? Bär kristendomen i sig självt fröet till sin egen undergång? Wesleys klassiska svar löd: ”Arbeta och förtjäna så mycket du kan, spara så mycket du kan, ge bort så mycket du kan!” Wesley bejakar helt arbetsetiken från Mose, sex dagars arbete, spara ihop i stället för att låna, var barmhärtig och dela med dig. Tro på Gud först och sist i allt. Det är den ordningen som ger allt sin rätta plats. Det är dags för Europa och inte minst Sverige att återuppväcka denna slagkraftiga uppmaning, som enligt sociologen Max Weber är själva kärnan i kapitalismen, som enligt honom inte kunde uppstått utan den religiöst motiverade disciplin och arbetssamhet som växte fram på protestantisk mark. Men kapitalism utan kristendom är inte mycket bättre än den gudlösa socialismen. De kristna måste gå före och återerövra den gudfruktiga arbetsetik som utgör kapitalismens väsen.
Carl Ingemar Dagman
*
[2006-08-23 Tillägg av länkar och följande citat/cid]
*) Schluter, 1984: "Nothing is intrinsically wrong with interest. Calvin is right. If interest was wrong in some absolute sense, then it would not be allowed on loans to foreigners." [ (The OT Ban on Interest,1984, s 9)]
Calvin, Letter on Usury : "if all usury is condemned tighter fetters are imposed on the conscience than the Lord himself would wish." ; "I shall open my thoughts to you. And first, I am certain that by no testimony of Scripture is usury wholly condemned. For the sense of that saying of Christ, 'Lend, hoping for nothing again' (Luke 6: 35), has up to this time been perverted; - - - Christ wished to restrain men's abuse of lending, commands them to lend to those from whom there is no hope of receiving or regaining anything; and his words ought to be interpreted, that while he would command loans to the poor without expectation of repayment or the receipt of interest, he did not mean at the same time to forbid loans to the rich with interest, any more than the injunction to invite the poor to our feasts did not imply that the mutual invitation of friends to feasts is in consequence prohibited. Again the law of Moses was political and should not influence us beyond what justice and philanthropy will bear."

Översättning från latinet av Calvin Elliott, 1902, i "USURY A Scriptural, Ethical and Economic View", ss. 73-78, Chapter XI, [ Hela boken pdf: http://fax.libs.uga.edu/HB539xE46/1f/usury.pdf]
eller [Hela boken htm: http://www.gutenberg.org/files/21623/21623-h/21623-h.htm ]


Finns också som java version - ingen plugin behövs olika format här.

jmf, Fjärstedt, Biörn, biskop och författare till Biskopsbrevet "Fattiga och Rika", 1993: "Om Calvin sade en samtida att "han handskas med ränta som en apotekare med gift". Trots sin negativa inställning till ränta och medvetenheten om att den hade den heliga skrift mot sig , måste också Calvin hitta en kompromiss." [Kap. 7 "Kyrkans tradition..." Villkor för kapital]

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-05-15 må | Världen idag Kultur | Kapitalism med kristen grund | av Carl Ingemar Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  MAJ 1, 2006 JANUARI ; JULI ; AUGUSTI ; SEPTEMBERH...
  JANUARI 2006januari / maj / juli / augusti / septe...
  2006-01-26 to | Kyrkans Tidning debatt nr 4 | Varf...
  ARKIV 2005/2006 *DECEMBER 20052006MAJJULI*HOME*
  DECEMBER 2005februari / mars / juni / augusti / no...
  2005-12-22 to | Dagen debatt | Plåtpoliserna hindr...
  2005-12-11 sö | Borås Tidning Insändare | Plåtpoli...
  ARKIV 2005/2006 *NOVEMBER 2005 2006JANUARIMAJJULI...
  NOVEMBER 2005februari / mars / juni / augusti / no...
  2005-11-12 lö | Barometern Debatt | 70 år av socia...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger