| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, september 01, 2006

  2006-09-01 fre | Valet 2006 | Maktväxling | Assar Lindbeck på DN Debatt
VALET 2006
Socialism, islamism eller kristen civilisation

cid KOMMENTAR Assar Lindbeck har rätt men fel. Professor Lindbäck skriver på DN Debatt: "Det är en viktig samhällsuppgift i dag att stoppa marschen mot enpartistyre." Det vore sant och rätt om det inte vore för sent att göra något åt det. Det är nämligen i praktiken redan ett faktum. Vi lever i praktiken i en diktatur. Men den har tillkommit under så lång tid, och utan fysiskt våld, och genom indoktrinering att många tycker sig tänka fritt, fastän de är fångar i mentala bojor.

Till formen är förvisso Sverige, skenbart och teoretiskt, (ännu) en demokrati. Men den verkliga makten ligger i händerna på Partiet, som i mer än 100 år, och särskilt de sista dryga 70 åren, systematiskt byggt upp ett alltmer finförgrenat system av maktinstrument, som i mångfald, djup, höjd, bredd och effektivitet förmodligen övergår allt vad världen skådat. Eftersom det är byggt på ickemateriellt våldförande mot och av demokratin och lagstiftningsmakten, men under skenbart och formellt korrekta processer, så är det både svårare att angripa och oerhört mer imponerande än de makter som bygger på fysiskt våld.

Detta maktsystem grundläggs redan hos spädbarnen. (S)verige gör alla - även borgare - till socialister i sitt tänkande, genom indoktrinering från dagisvaggan till fonusgraven. Mentalt är Sverige en enpartistat sedan länge, detta har i sin tur möjliggjort att den "demokratiska" praktiken också den är totalitär till sin väsentliga natur.

Lindbeck fortsätter: "Det är uppenbart att maktväxling på regeringsnivå är angeläget bland borgerliga sympatisörer. " Men detta är verkligen så uppenbart att det synes inte bara onödigt, utan rent av märkligt och konstigt att påpeka det. Det ligger ju i sakens natur att man vill få makt om man inte har den, och det gäller ju även om man varit borta från makten endast i en period, istället för 12 eller 70 år. I själva verket så väcker detta påstående en annorlunda frågeställning till liv. Maktskifte kanske inte är det bästa för Sverige ens om man vill ha borgerligt styre? Det kanske finns anledning att tvivla på det uppenbara? Ekonomnestorn (DN:s beteckning) fortsätter sin tankegång och vädjar till socialisterna själva. "Maktväxling ligger också i socialdemokraternas intresse", säger han, och hoppas att han lyckats få (s)-väljare att förstå hur allvarligt och nödvändigt detta är, så att de är villiga att rösta mot sitt parti den 17 september. Med all respekt, har verkligen professorn tänkt igenom detta?

Lojala socialdemokrater kan nog i regel inte se att Partiet skulle vinna på att förlora makten, trots att Lindbäck ger tre grundligt motiverade skäl för att både Sverige och (s) skulle må bra av att (s) slapp regeringsansvaret ett tag. De flesta "sossar" ser nog professorns idé som ett rätt dåligt och genomskinligt trick för att locka tveksamma blocköverskridare. Socialister är ofta överens om att hur många skandaler och hur dåligt Sverige än må ha skötts, så skulle inte borgarna kunnat göra det bättre, och inte heller ser dessa att det finns skäl att tro att borgarna kan bättre än (s) i framtiden. Så ser den typiske sossen uppfattning ut. De enda som kan skrämmas att rösta borgerligt är de borgare som trots en annan ideologisk hemvist, av kortsiktiga, pragmatiska och egoistiska skäl, likväl röstar på (s).

Min poäng är att Lindbeck kan ha rätt i att (s) kan vinna på att förlora, för att sedan komma tillbaka desto starkare och stanna i en ny 70-års period. Just därför kan det vara klokast och bäst för Sverige att rösta på (s), så att de inte förnyar sig, så att de fortsätter sin katastrofala politik till dess de kör upp på isberget. Då sjunker det socialistiska experimentet och vi kan bli kvitt socialismen för gott. DET vore det bästa för Sverige och för våra barnbarn och deras barnbarn. Låt oss begrava det socialistiska liket - det luktar sedan mer än 70 år - av stöld och mord. I Sverige Gud vare tack, har vi inte sett några mord, men vi har sett steriliseringsprojekt, äganderättsanspråk från socialismen på våra barn, och inte minst ett ständigt hot mot äganderätten. Vi äger i praktiken inte rätten till vår egen lön. En typisk svensk får behålla endast 40 procent av sin lön. Samtidigt lever 1,5 miljoner (17 procent av befolkningen) på andras arbete, det kallas "bidrag". Dessa 17 procent förbrukar 40 procent av våra skatter.

Därför har vi inget försvar, för lite poliser, för lite lärare, väntetider på akuterna upp till en arbetsdag, år av väntan på operationer, poliskontor läggs ner, tingsrätter läggs ner, en mycket liten del av brotten klaras upp, år av väntan på rättegång, en äldrevård full av vanvård och brister osv mm mm. Det räcker nu. Ut med socialismen! Frågan är hur?

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-09-01 fre | Valet 2006 | Maktväxling | Assar Lindbeck på DN Debatt


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-09-01 fre | Knutby | Professor i psykologi så...
  SEPTEMBER 1, 2006
  AUGUSTI 2006januari / maj / juli / augusti / septe...
  2006-08-31 to | Valet 2006 | Lennart Berntson | Ty...
  2006-08-30 ons | dagens Expressen | DILSA DEMIRBAG...
  2006-08-30 on | dagens Erixon | KRISTNA VÄRDERINGA...
  2006-08-30 on | Justice in Great Britain - Crime &...
  2006-08-30 on | Justice in Great Britain - Crime &...
  2006-08-30 on | Justice in Great Britain - Crime &...
  2006-08-30 on | Justice in Great Britain - Crime &...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger