| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, oktober 23, 2006

  2006-10-23 må | Profetia från 1959 om en ödelagd jord | William L. Shirer
KÄRNVAPEN & SJÄLVMORDSMASSMÖRDARE
Det tredje rikets uppgång och fall,
Inledning (1959, 1960; sv. 1977 Bonniers)
William L. Shirer:
MASSFÖRSTÖRELSEVAPNENS TID.

Adolf Hitler är förmodligen den siste i raden av stora äventyrare och erövrare bland vilka vi finner Alexander, Caesar och Napoleon, och Tredje riket var troligen det sista väldet som slog in på den väg som tidigare följdes av Makedonien, Rom och Frankrike. Ridån gick ner för åtminstone denna fas av historien när människorna uppfann vätebomben, de interkontinentala raketerna och rymdraketema som kan nå månen.

I vår nya tidsålder med dess skräckinjagande dödliga leksaker, som så snabbt har efterträtt den gamla, kommer det första stora angreppskriget, om något sådant verkligen äger rum, att utlösas av små vansinniga själv- mordskandidater som trycker på en elektrisk knapp.

Ett sådant krig kommer inte att bli långvarigt, och det kommer inte att följas av några andra. Det kommer inte att finnas några segrare eller besegrade, bara de dödas förkolnade ben på en obebodd planet.

*

cid KOMMENTAR HITLER & AHMADINEJAD Det finns många paralleler mellan Irans och Ahmadinejads politik och Hitlers tredje rike. Hitler var inte den siste. Men Ahmadinejad kan mycket väl bli den siste som orsakar världskrig. Shirer förutsåg självmordsmotivet bättre än han själv begrep. Han ville nog säga att så besatt av makt kan väl ingen vara, men där hade han fel. Iran utbildar sina barn till självmordsmassmördare och dör hellre än ger upp sin kamp för att tvinga alla att underkasta sig deras variant av islam. De tar varje tillfälle de kan för att hitta sak emot Väst och USA och Israel. En teckning, ett ord eller två, uppförstoras till bevis för att Väst vill förgöra islam, fastän det uppenbarligen är tvärtom, om man får tro deras egna ord, vilket man bör. De gör sitt folk krigsberedda. De söker till och med i FN hetsa all världens små diktatoriska skurknationer emot Väst och USA. De vill utrota både världsordningen, USA, Väst och Israel. De har lärt sig sin taktik av socialismen, den internationella och den nationella. De har lärt av Lenin och Stalin, lika mycket som av Hitler. De gör allt för att bygga en stat i staten i så många länder som möjligt. Och sedan fortsätter de Hitlers så framgångsrika "sudeten-politik" från det fruktansvärda året 1938. De har lyckats i Libanon och är på väg i Irak. Och kanske i Europa. Europa sover och ser ingen fara, och fastän vi alla vet att fara lurar, så låtsar vi att den försvinner av sig själv. Vi är rädda och vet inte vad vi skall göra, så vi gör ingenting. Vi intalar oss att ingen fara är på färde, vi underskattar hotet medvetet. Folket väntar på att väckas av sina ledare. Tid går förlorad. Liv kommer att spillas som kunde räddats. Skall jorden bli öde och tom igen i vår tid? Låt självmordskandidater få skaffa sig kärnvapen, och Shirer får rätt.

*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-10-23 må | Profetia från 1959 om en ödelagd jord | William L. Shirer


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-10-22 sö | dagens citat | Johan Norberg ger S...
  2006-10-21 lö | Lewi Pethrus om det talade ordet |...
  21 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-20 fre | Lewi Pethrus om Andens eld | Evan...
  20 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  19 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-18 on | Lewi Pethrus om under och kristend...
  2006-10-18 on | Carl Ingemar Dagman | Att straffa ...
  2006-10-18 on | dagens citat | Siewert Öholm: Mora...
  18 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger