| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, april 10, 2007

  2007-04-10 ti | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagman | SAMHÄLLET SKYDDAR FEL PERSONER
OSKYLDIGA STRAFFAS & SKYLDIGA BELÖNAS
Dagen debatt [länk]
Carl Ingemar Dagman:
Samhället skyddar fel personer

När Saddam avrättades upprördes såväl upplysningsliberaler som moderna kristna, av typen ’heligare-än-Gud’, samt amerikahatande socialister världen över, ty dödsstraff anses inhumant och opassande av både gudliga och gudlösa. Överallt var man medveten om att ingen av jordens nu levande sex miljarder människor mördat så många oskyldiga som han. Han hann inte ikapp sina idoler, Mao, Stalin och Hitler, men kommer långt upp på världshistoriens lista av massmördare.

[Saddams halvbror, med långt mindre än hälften oskyldigt blod på sina händer, fick dock inte en enda spaltmillimeter då han hängdes (medvetet) så illa att huvudet skildes från kroppen mindre än en vecka därefter. Det ser ut som om liberaler upprörs av dödsstraffet ju mer desto större mördare den avrättade är. —Säg inte att det är medialogik, ty det är inget försvar för libertinsk frihet från all anständig moral. ]

Om det är så ”barbariskt” att efter rättegång avrätta nutidens meste utgjutare av oskyldigt blod, hur oändligt mycket mer okristet, orättfärdigt, ”barbariskt” och antiliberalt är det då inte att utan vare sig förvarning eller rättegång avrätta oskyldiga muslimska barn, kvinnor och män i mängd varje dag, i till exempel Irak och Darfur?

Ja, även i Sverige avrättas människor. Det händer överallt. I Norrahammar, Gamla stan, NK eller på småländska landsbygden. Avrättningar utan rättegång på oskyldiga intet ont anande skötsamma, godmodiga människor i hemmet, på väg till skolan eller till jobbet, ute på jogging- eller shoppingrundan.

Sataniskt, djävulskt och ren oblandad ondska. Ändå är libertinernas upprördhet mer äkta, mer högljudd, mer tveklös, mer oinskränkt och mer moraliskt anspråksfull när man fördömer lagliga avrättningar av de mest ondskefulla människor som förgiftat jorden, än då man fördömer mord på oskyldiga. ”Gärningsmannen är också ett offer” brukar det heta.

”Vi” vill inte ha ett samhälle som dödar mördare eller låser in sjuka människor, bestämmer man åt oss. Men hur många mord, överfall, nedsparkande och nedmejande av oskyldiga barn och vuxna per år står vi ut med för att kunna stoltsera med titeln ”fritt och öppet liberalt samhälle”? Är en mördad eller lemlästad och skadad för livet, psykiskt och fysiskt, per år, en för mycket? De flesta friska, moraliskt kloka, arbetande skattebetalare med rätt att rösta, föredrar att man låser in tiotusen sjuka på livstid hellre än att just deras familj blir krossad. Men alls ingen kan rimligen anse det för rättfärdigt att låta sjuka vistas i en frihet de inte klarar av. Det är än mer orättfärdigt att de släpps ut till priset av flera oskyldiga liv per år.

Samhället har i åratal av ekonomiska skäl struntat i att de oskyldiga som har förstahandsrätt till skydd förlorar sina liv därför att oberäkneliga människor går lösa. Dessutom tar flera av dessa psyksjuka sitt eget liv eftersom de inte klarar sig själva.

[Det ”liberala” samhället utvecklar hela tiden nya metoder för att ”sterilisera” sig och bli av med människor som är ”odugliga” eller ”oönskade”, som försvaret för aborter kallas. Priset får oskyldiga och ofödda betala. Det är liberal moral i ett nötskal, inte särskilt långt från socialism, nazism och islamism.]

Vad är humant? Det vore bättre att riva ner den hycklande skylten och låsa in, säg, tiotusen diagnostiserat oberäkneliga så kallat psykiskt sjuka på livstid, än att år efter år se överfall och mord på intet ont anande oskyldiga. Till slut måste vi kräva rätt att beväpna oss för att vara säkra.

Ska samhället skydda oskyldiga? Laglydiga, friska, arbetande skattebetalare är de som bygger upp samhället. De har legitima krav att få trygga hem och gator, i synnerhet för sina barn oavsett var man bor, genom snabb och närvarande polis, ambulans och brandkår, snabb och tillgänglig sjukvård, ordning, kontroll och kunskaper i skolan, snabbt och rättfärdigt rättsväsen, för att nu bara nämna det viktigaste.

Ändå har vi mer och mer fått ett samhälle som är i strid med sig självt, eftersom det bestraffar dem som arbetar och betalar för allt och sköter sig.

[Skattebetalarna tvingas betala tre gånger eller mer för samma sak, för att andra i liberalismens namn skall kunna förstöra sitt eget och andras liv och egendom.]

Samhället belönar dem som bryter ner, skadar, fördärvar, stjäl, misshandlar, våldtar och mördar.

De får chans på chans för den skenheliga etikettens skull, så att vi ska kunna kalla oss ”humana”. Men de oskyldiga som mördas, vars liv rycktes ifrån dem därför att de var på fel ställe vid fel tidpunkt, eller för att de påpekade [för socialistiskt uppfostrade] att man inte får förorena i andras trappuppgångar och entréer, de får aldrig mer någon ny chans. CARL INGEMAR DAGMAN

Anm.: Text inom [klammer] fick ej rum i Dagen

*

REPLIK: "Ett perfekt samhälle en omöjlighet", Christoffer Lundgren, Stockholm; Dagen tisdag 24 april 2007 SVAR: "Rättssystemet har havererat", C I Dagman, Dagen fredag 4 maj, 2007.

*

LÄS MER:

"Samhället behöver få en vi-känsla" (Dagen 2008-02-01)

"Också polisen borde sitta på de anklagades bänk" (Dagen 2008-01-09)

Etiketter: , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2007-04-10 ti | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagman | SAMHÄLLET SKYDDAR FEL PERSONER


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2007-02-16 fre | Världen idag Kultur debatt | Ökad...
  2006-10-27 fre | dagens citat | Ralf Dahrendorf om...
  2006-10-25 on | dagens citat | Överste Wickbom om ...
  24 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-23 må | Profetia från 1959 om en ödelagd j...
  2006-10-22 sö | dagens citat | Johan Norberg ger S...
  2006-10-21 lö | Lewi Pethrus om det talade ordet |...
  21 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-20 fre | Lewi Pethrus om Andens eld | Evan...
  20 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger