| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, juni 12, 2007

  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar till sin egen självutplåning | Carl Ingemar Dagman
EKUMENIK & EKONOMI
DAGEN Debatt [ kortad version 3675 tkn ]
Carl Ingemar Dagman:
Samfunden bidrar till sin egen självutplåning [5261 tkn]

I svensk kristenhet finns i alla läger, inte minst i frikyrkorna, djupt hängivna människor. Många offrar av sin tid och ekonomi, ja sitt liv, i arbetet för Kristi sak, och en av de hjärtefrågor som står överst för dessa helgade troende är frågan om kristen enhet. Som grund för detta engagemang ligger många olika motiv.

Djupast går nog insikten om att yttre splittring av Kristi kropp är en olycka, om inte en synd, eftersom alla som hör till Kristus genom tron är ett i Anden. Därför bör (=skall) denna andliga inre enhet också göras synlig i det yttre. Kristi kärlek i oss verkar kärlek till alla kristna och därav uppstår svår sorg över att gemenskapen kring Kristus inte är fullständig. Många ser i Jesu bön till Fadern om enhet (Joh. 17) också en befallning till oss, och i vers 21 ett villkor för—eller till och med ett löfte om—att världen skall tro, nämligen då, när de kristna i det yttre är eniga. Därför ser man arbetet för enhet, och en därav förverkligad synlig yttre sådan, som ett nödvändigt (och tillräckligt!) villkor för att världen äntligen skall komma till tro. Så förenas, menar man, Jesu befallning till oss att gå ut och göra människor till lärjungar, med Jesu bön till Fadern att de troende skall vara ett. Den första bittra bägaren av befriande sanning är dock att det som kraftigast driver och ”tvingar” ekumeniken är ekonomin som försämras i takt med medlemsraset i församlingarna. Det ÄR inte teologi, inte lydnad för Guds Ord, inte tro på Guds makt, inte kärlek till Kristus, inte kärlek till andra kristna och inte heller kärlek till dem som vandrar utan Gud i världen, som är ekumenikens starkaste drivkraft. Ej heller är det ”sekulariseringen”, ”avkristningen” eller ”kristofobin” som driver. Nej, det är ekonomin (”It’s the economy, stupid!”). Men detta erkänns som regel inte, istället gör man ekonomiska, det är materiella, ”nödvändigheter” till andliga ”förtjänster”, precis som fariséerna gjorde på Jesu tid. Det dominerande i enhetsarbetet är en desperat kamp för överlevnad i en tid då de kristna blir allt färre. Den andra bittra bägaren är att de ekumeniska åtgärder man vidtar för att—som man hoppas—rädda sig själva och världen på en och samma gång, varken räddar världen eller de kristna samfunden. I själva verket är det så, att just dessa ekumeniska åtgärder som skall vända utvecklingen förstärker den nedgående trenden. Samfunden bidrar så till sin egen självutplåning genom just de åtgärder som man sätter sitt hopp till och varigenom man tror sig kunna lura den annalkande döden. Religionssociologisk forskning har visat att ökad koncentration och minskad mångfald (läs: ökad ekumenik) påskyndar nedgången. Ökad mångfald och pluralism (läs: minskad ekumenik) bidrar åtminstone till minskad minskning. I Sverige presenterades denna forskning 1997 i Tro & Tanke (1997:3) under den talande rubriken: ”Söndrade vi stå, enade vi falla”.

Forskarna Eva Hamberg och Thorleif Pettersson säger klart ut att den stora minskningen (ca -20%) av andelen frikyrkliga medlemmar av befolkningen mellan åren 1974 och 1995, inte kan förklaras utifrån den ganska blygsamma ökningen i koncentration. Samtidigt visar deras resultat att nedgången varit störst i de kommuner där koncentrationen (”ekumeniken”) hade ökat.

”De kommuner som upplevde ökad frikyrklig pluralism under perioden 1974-1985 uppvisade mindre medlemsförluster under den påföljande tioårsperioden, medan de kommuner som upplevde ökad frikyrklig koncentration under perioden 1974-1985 uppvisade större medlemsförluster under den följande tioårsperioden.” (s. 41)

Vad skall man då säga om detta? Om den accepterade tolkningen av Joh. 17:21 stämmer, så borde ju resultatet varit det motsatta. Eller räcker det inte med ökad enhet för att resultat skall uppstå i enlighet med 17:21? Måste kanske all oenighet bland de kristna upphöra, förrän världen tror? Annorlunda uttryckt: Måste vi alla återigen bli romerska katoliker, innan världen tror? Men såväl en noggrann omläsning av Joh. 17:21 som en titt på verkligheten bevisar med all önskvärd tydlighet att stället är feltolkat. Man kan därför konstatera att den allmänt omfattade tolkningen av denna vers inte stämmer. Världen kommer inte till tro mer och mer, desto mer enheten ökar bland de kristna. Hamberg/Petterson utlovade en uppföljning som ännu inte föreligger, men som är mycket angelägen. Det är inte särskilt djärvt att antaga att en sådan kommer att finna att den sedan 1995 allt mer ökande koncentrationen och minskande mångfalden, under 2000-talet har gett resultat som visar än tydligare hur katastrofalt fel ekumenik är, om man vill överleva. Men nu är det inte bara kristenhetens olika organisationer och former som är hotade. Kristendomen själv hotas ända intill utplåning i Sverige, inom tre-fyra generationer.

Frågan är då om frikyrkan tänker fortsätta att bereda sin kropp för döden genom självupptagenhet eller om man i tro skall hävda Guds Ord istället för att ägna sig åt anpassning och protester (!), etik och politik.

Å andra sidan, om man inte växer och utvecklas, så är man inte längre levande, och lagen säger att döda skall begravas. Vad – om något alls – kommer att uppstå i samfundens ställe som kan göra Guds Ord känt bland Sveriges folk även de följande tusen åren (om Jesus dröjer)? Carl Ingemar Dagman fri skribent

*

Läs mer: "Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13) "Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13) "Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13) "En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13) "Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13) "Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13)
"Begreppet frikyrka lever och mår bra" (Dagen 2008-02-07) "Bön om mod att förändra" (Dagen 2008-01-25) "Tre blir ett - snart. Samfundsledare med siktet inställt mot gemensam kyrka" (Dagen 2008-01-22) "Det allvarligaste hotet har vi redan mitt ibland oss" (Dagen 2008-01-15) "Bibelns kristna enhet är en annan än nutidens" (Dagen 2008-01-08) (Andra intressanta bloggar om , , )

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar till sin egen självutplåning | Carl Ingemar Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2007-05-04 fre | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagma...
  2007-04-10 ti | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagman...
  2007-02-16 fre | Världen idag Kultur debatt | Ökad...
  2006-10-27 fre | dagens citat | Ralf Dahrendorf om...
  2006-10-25 on | dagens citat | Överste Wickbom om ...
  24 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-23 må | Profetia från 1959 om en ödelagd j...
  2006-10-22 sö | dagens citat | Johan Norberg ger S...
  2006-10-21 lö | Lewi Pethrus om det talade ordet |...
  21 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger