| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, augusti 08, 2007

  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna skall lyda lagen | Carl Ingemar Dagman
KRISTENDOM & LAGLYDNAD
VÄRLDEN IDAG, Debatt
Carl Ingemar Dagman:
Kristna skall lyda lagen

Tänk om det denna sommar hade kommit en ateistisk neokonservativ amerikan till Sverige på turistvisum, för att här gå en kurs för att lära sig begå lagbrott, så kallade ”frihetsaktioner”.

I det tänkta fallet skulle en svensk riksdagsman genom hot och tvång förmås att ändra Sveriges politik till att stödja USA:s och Israels krig mot terror och massmördare och tyranner, och börja arbeta för att demokratin sprids till muslimska länder där den inte finns alls.

Om någon amerikan verkligen hade gjort detta så skulle naturligtvis detta ha fördömts häftigt och våldsamt, av vänstertidningar med eller utan ”kristna” förtecken. Det hade inte hjälpt, men gjort saken än värre, om amerikanen sagt sig vara kristen och engagerad för frihet och befrielse från förtryck och att han ivrade för att Sverige skulle sluta ge efter för tyranner, diktatorer och massmördare och äntligen börja stödja demokratins framväxt. Amerikanen hade kallats farlig militant fundamentalist eller något än värre. Stränga straff hade påyrkats.

Men det omvända har hänt. En 34-årig man, ”kristen” och ”svensk” gör detta i USA, och kallar sig ”fredsaktivist” och metoden kallas ”icke-våld”. Vilka reaktioner kommer?

Måndagen den 23 juli begick en svensk tillsammans med sju amerikaner intrång, ockupation, hot och ”rättegång” i senator Richard Durbins lokala kontor i Chicago, Illinois. Det hela var ett övningsmoment i en kurs där lagbrott lärs ut, och avsikten var att sätta demokratin ur spel och förhindra att kriget mot terrorn i Irak får fortsatt ekonomiskt stöd. Och kan man tänka sig, då är det enligt svenska tidningar inte ett lagbrott, utan en ”handgriplig aktion” och ett ”engagemang” värt att uppmuntra.

Orsaken är förstås att svensken är emot krig som förs av USA och Israel, emot frihets- och försvarskrig, emot krig mot massmördare och tyranner. Trots att ogärningarna kallas ”icke-våldsaktioner” består de av lagbrott och våld, såväl aktivt (förberedelse för brott, intrång, ockupation, hot, skenrättegång) som passivt (vägran att lyda och lämna).

Som om detta inte vore nog påstår svensken att detta är gjort i Kristi anda. Svensken skickade själv från USA ett pressmeddelande den 24 juli, däri påstår han att ”Jesus och hans lärjungar trotsade ofta orättfärdiga lagar och politiska beslut”.

Detta må vara en populär föreställning, men har intet att göra med sanningen. Jesus gjorde icke uppror mot någon överhet, inte ens mot de skriftlärde. Jesus bröt icke mot en enda lag, vare sig romersk eller judisk. Han fördömde däremot de skriftlärdas läror och uppfattningar som stred mot Mose lag. Det enda förbud apostlarna bröt mot var förbud att förkunna syndernas förlåtelse i Jesu namn och göra människor friska genom handpåläggning och bön.Den kristenhet som inte fördömer lagbrott är inte Kristi och apostlarnas lärjungar och därför en fallen laglös kristenhet.

Där laglösheten tilltar, kallnar kärleken.

Kristna har ingen kallelse från vare sig Gud, Jesus eller apostlarna, att avväpna överheten eller ta dess plats, tvärtom. Plogbillar som smids om till svärd, det är vad vi får leva med, till dess jorden förtärs av eld från solen, eller möjligen i förtid genom ett Guds ingripande.

Carl Ingemar Dagman Fri skribent

Läs mer: 2007-07-26 Dagen "Svensk kristen aktivist arresterad" 2007-07-26 Dagen Ledare "Krig och fred på 2000-talet" [Lagbrott av påstått kristen fördöms icke, kallas "handgriplig aktion", och "engagemanget" uppmuntras.] 2007-08-17 Världen idag, debatt "Vi ska lyda Gud mer än människor" 2007-08-17 Världen idag, debatt "Vem skulle Jesus ha bombat?" 2007-08-22 Världen idag, debatt (s.4) C I Dagman "Jesus lydde överheten"

*
"Märklig motivering när kristna försvarar fildelning" (Dagen, Ledare Th.Ö. 2008-01-31)
*

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna skall lyda lagen | Carl Ingemar Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar ti...
  2007-05-04 fre | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagma...
  2007-04-10 ti | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagman...
  2007-02-16 fre | Världen idag Kultur debatt | Ökad...
  2006-10-27 fre | dagens citat | Ralf Dahrendorf om...
  2006-10-25 on | dagens citat | Överste Wickbom om ...
  24 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-23 må | Profetia från 1959 om en ödelagd j...
  2006-10-22 sö | dagens citat | Johan Norberg ger S...
  2006-10-21 lö | Lewi Pethrus om det talade ordet |...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger