| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, augusti 22, 2007

  2007-08-22 on | Världen idag debatt (s.4) | Jesus lydde överheten | Carl Ingemar Dagman
JESUS & ÖVERHETEN
VÄRLDEN IDAG, DEBATT
Carl Ingemar Dagman:
Jesus lydde överheten

Under rubriken ”Kristna skall lyda lagen” (8 aug) fördömde jag ett lagbrott begånget av en svensk i USA. Den antidemokratiska ”aktionen” rättfärdigades med att ”Jesus och hans lärjungar trotsade ofta orättfärdiga lagar och politiska beslut”. Det är lögn.

Jag påstår igen: Varken Jesus eller apostlarna begick en enda olaglig handling. Lydnadsplikten mot Gud fordrar lydnad mot överheten. Konflikt uppstår endast vid förbud att predika i Jesu namn. (Apg. 4:19, 5:29) JESUS 1. Jesus gjorde inte uppror mot någon myndighet, inte ens mot de skriftlärde. 2. Jesus erkände all överhet han hade över sig, även den romerska ockupationsmakten. 3. Jesus bröt icke mot någon lag, varken judisk eller romersk. 4. Jesu fiender sökte på allt sätt hitta något brott men fann inget. Kristna vänder sig bort från laglöshet till laglydnad 5. Sackeus tog emot Jesus och slutade begå brott. 6. Zeloten Simon tillsades ”Följ mig!” och upproriskheten stillades. Och när Petrus [1] tog rätten i egna händer mot rättstjänarna när Jesus skulle gripas stoppades han av Jesus. 7. Paulus begick inte ett enda lagbrott efter sin omvändelse. Paulus förföljs på samma olagliga sätt, som han själv förföljt de kristna. Trots falska vittnen hittar man inget brott. Alla myndigheter, även fariséerna, försvarar honom. 8. Onesimus, en förrymd slav, blir kristen och återvänder som slav till sin kristne slavherre. 9. Kristi fiender begår ständigt lagbrott, det enda de kristna trotsar är förbud att predika i Jesu namn. 10. Goda gärningar är det Gud befallt och synd är allt det som Gud förbjudit. (Luther) 11. Enligt Jesus och apostlarna är goda gärningar sådant som inte är emot lagen. 12. De som nu gör dessa ”aktioner”, laglösa och självvalda gärningar, som Gud inte befallt, men förbjudit, till inte bara något gott, utan till något finare än det Gud befallt, de är i sanning fördärvade i sina sinnen. Att göra Guds ord omintet och sätta människors ord i dess ställe är allvarligt. INGA LAGBROTT BEGÅS FÖR ATT RÄDDA OSKYLDIGA 13. Jesus, Rättfärdighetens furste, oskyldig till allt ont, fängslades utan laglig grund, anklagades falskeligen, torterades och dödades med orätt. Ingen ingrep (utom Petrus). 14. Ingen förhindrade att den oskyldige Stefanos stenades. 15. Paulus före omvändelsen tvekade icke att begå olagliga handlingar för att få kristna dömda till döden. Ingen ingrep, ingen mot-”aktion” omtalas. 16. Ingen av de kristna vittnena ingrep då Paulus stenades. 17. Ingenstans i NT ser jag något stöd för att denna underdåniga lydnad och rädsla var syndig. 18. Ingenstans anklagas någon för passivitet. Apostlarna anklagar inte sig själva för medansvar för mordet på Jesus. All skuld ligger hos förövarna, det är lagbrytarna. 19. Ingenstans finns det något stöd för att Gud befallt varje kristen att ge sitt liv för att rädda en annans liv, som hotas av myndigheter. 20. Ingenstans uppmanas de kristna att tolka det främsta i lagen ”Gör mot andra vad du vill att de skall göra mot dig”, så att de skulle riskera sina egna liv, ens för att rädda Jesus. Men Guds dom och straff över de orättfärdiga kommer. 21. Det är i bekännelsen av Jesu namn som en kristen måste hålla ut ända till döds, mot lagen om nödvändigt, för att inte förneka Kristus och gå evigt förlorad. WOHLFEIL & ENGELL-NIELSEN (Världen idag, debatt, 17 augusti) 22. Trots att W. menar sig kunna bibeln så hittar han inget som visar att mina påståenden är falska. 23. Någon kallelse till laglösheter i någon slags ”gränsöverskridande” kärleks namn finns inte i bibeln, däri tar E-N fel. ”Följ mig!” betyder att omvända sig från synden till Gud, och leva lagligt i underordning och lydnad för all överhet som man har över sig (Rom 13:1-4). Och detta även om överheten råkar vara lika grym som Nero, som var kejsare då Paulus skrev till församlingen i Rom. 24. Ingen överhet är emot goda gärningar. 25. ”Vem skulle Jesus ha bombat”, frågar E-N, och visar sig ’dagis-smart’. Gud använder våld. Gud har i alla tider störtat tyranner, vilket Maria prisar Gud för (Lk. 1:52). 26. Jesu ord: ”Mitt rike är icke av denna världen”, betyder att till dess Jesus återkommer och återställer allt skall VARJE människa underordna sig ALL överhet hon har över sig. Detta är Guds Ord, ty den som hör apostlarna hör Jesus.

27. Människor må tycka vad de vill om Guds ord. Men det står som det står, och det är enkelt, tydligt och begripligt. Det står därför fast, en laglös kristenhet är fallen.

Carl Ingemar Dagman fri skribent

Anm. [1]: den tryckta texten har "han", skall vara "Petrus"

Läs mer: 2007-07-26 Dagen "Svensk kristen aktivist arresterad" 2007-07-26 Dagen Ledare "Krig och fred på 2000-talet" [Lagbrott av påstått kristen fördöms icke, kallas "handgriplig aktion", och "engagemanget" uppmuntras.] 2007-08-08 Världen idag, debatt, C I Dagman "Kristna skall lyda lagen"

*

"Märklig motivering när kristna försvarar fildelning" (Dagen, Ledare Th.Ö. 2008-01-31)

*

Etiketter: , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2007-08-22 on | Världen idag debatt (s.4) | Jesus lydde överheten | Carl Ingemar Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna ska...
  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar ti...
  2007-05-04 fre | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagma...
  2007-04-10 ti | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagman...
  2007-02-16 fre | Världen idag Kultur debatt | Ökad...
  2006-10-27 fre | dagens citat | Ralf Dahrendorf om...
  2006-10-25 on | dagens citat | Överste Wickbom om ...
  24 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-23 må | Profetia från 1959 om en ödelagd j...
  2006-10-22 sö | dagens citat | Johan Norberg ger S...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger