| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, december 06, 2007

  2007-12-06 | Kyrka & Folk nr 49 | Carl Ingemar Dagman | Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?
KRISTENHETEN & BIBELN
Kyrka & Folk, debatt [Länk till Kyrka & Folk]
Carl Ingemar Dagman:
Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?

"De skyller på Gud och Bibeln" dundrar homosexlobbyn, då kristna på Bibelns grund fördömer homosexualitet. De menar förstås att de som fördömer samkönade sexuella relationer egentligen styrs av sina fördomar, eftersom de inte håller lika hårt på allt i Bibeln.
KRISTENHETENS INRE FRÅGA framför alla andra kan inte längre undvikas: Hur mycket kan man ändra på och ändå inför Gud, sig själv och andra vara trovärdig när man hävdar att man har Bibeln som högsta norm?
SKRIFTENS HELIGHET OCH auktoritet har under mer än 300 år brutits ner, steg för steg. Den som bryter mot ett bryter mot allt. Har man ändrat på ett, så är den heliga Skrift inte längre helig och då finns inget skydd för någon lära. Men om Bibeln ÄR Guds ord, då är den helig och då finns det självklart inga omoderna, ogiltiga eller oviktiga läror eller ord. Här finns ingen medelväg.
DEN KRISTNA LÄRAN om uppenbarelsen har förvridits till sin motsats. För att ge sken av att man fortfarande är kristen och trogen emot Gud trots att man inte håller Skriften för Guds heliga ord, så har man smygvis i nästan alla kyrkor och samfund, många ledare och kanske de flesta medlemmar, anammat den mänskliga idén om "progressiv uppenbarelse". Man säger att Gud uppenbarar sig nu i efter-biblisk tid genom det sekulära samhället. Kyrkan skall således ändra sin lära om Gud och moralen, teologin och Skriften, efter vad som gäller utanför kyrkan. Kyrkan skall inte omvända världen, kyrkan skall låta sig omvändas av världen. Så ändras kristenhetens "bibeltrohet" efter tidsandan, inte efter nya studier i Bibeln.
SKRIFTENS AUKTORITET FÖR lära och liv och dess makt över samvetet har man därmed förkastat. Man vill inte längre vara bunden till den heliga Skrift fastän man fortfarande bekänner sig till Gud och hans ord. Att Guds ord skulle vara tidlöst och bära på sanningar som överstiger våra idéer, det är en tanke som inte längre får utrymme. Man väger, väljer och vrakar i Guds ord.
MODERNT FRIKYRKOFOLK gör en lika grundlös som meningslös, och obiblisk, åtskillnad mellan "viktigt" och "omistligt" och förordar ett "bra" bibelbruk. Nutidskänsliga teologer säger att Bibelns moral är orimlig. Vanliga kristna har inte längre behov av att veta vad eller varför de egentligen tror eller vad Bibeln säger. Färre och färre frågar: "Vad, var och hur står det skrivet?". Skriften är inte längre den enda och högsta auktoriteten. Man föredrar att bygga på sanden, den eviga klippan lockar inte. "Tolkningsgemenskap" är det som gäller, man förhandlar utom och inom förnuftets gränser om Guds Ord.
LÄRAN OM GUD ändras eftersom kyrkan fruktar människor mer än Gud. Man söker vinna världens gillande genom att vara heligare än Gud. Man lär att Gud förlåter, men tiger om de eviga straffen, somliga har avskaffat helvetet. Man inte bara skäms för Guds våldsamma gärningar, man fördömer både Gud och hans verk. Man vill ha en "gud" som är "heligare" än Kristi Gud och Fader, en som vår gudlösa tid kan upphöja och ära, en som man inte behöver frukta. Den Fruktansvärde vill man korsfästa och döda – man vill ha handlingsfrihet utan konsekvenser, så ser modern "nåd" ut.
KYRKANS EGEN TRADITION förkastas för att försona världen med kyrkan och framstå som helig i världens ögon. Sådant som man i två millennier ansett som synd rättfärdigas, och sådant som inte stämplats som synd, stämplas nu som synd.
DUBBELHET OCH DUBBELMORAL är resultatet. Som det nu är finns det inga präktigare lögnare än de kyrkoledare som säger sig ha Bibeln och traditionen som grund. De är i bästa fall slavar under församlingens åsikter, som i sin tur alltmer liknar världen och det med allt mindre eftersläpning. Även de som anklagar andra för otrohet mot Skriften är otrogna. Gränser har överskridits överallt i alla sammanhang. Den skenheliga bibeltroheten skapar dubbelmoral, vilket är mångdubbelt dåligt. Homosexualitet må förkastas därför att Bibeln förkastar det, men annat förkastas som Bibeln påbjuder. Åter annat som Bibeln förkastar accepteras. Denna dubbla hållning inför Guds ord kan inte bestå.
VÄNDPUNKTEN FÖR KYRKAN kan sägas vara homosexfrågan. Den visar mer än allt annat på behovet av kyrkans omvändelse. Vi har nått vägs ände. Sanningen fordrar att man säger klart ut hur det är, och sedan handlar. Många vill tillbaka till Skriften och säger "hit men inte längre", men går ändå inte tillbaka. De som vill avskaffa Skriftens auktoritet helt tycker med rätta att det är dags för ärlighet, men tar det lugnt ty de vet att de har tiden på sin sida. Världsanden tränger in mer och mer i alla. Men sanningens och avgörandets timme är alltid NU. Kristenheten kan inte hyckla och ljuga längre, isynnerhet inte om Bibelns auktoritet. Antingen säger kyrkorna öppet att de har lämnat Bibeln som normernas norm eller också måste de återgå och hålla den.
TROVÄRDIGHET HOS GUD och trohet mot Skriften, tycks inte intressera kyrkoledningarna. Kyrkorna söker på alla sätt vinna trovärdighet i världen. Kampen för kristendomens överlevnad i Europa, mot demografin, sekularisering, islam och tiden, avgörs av ekumenik och politik tycks de mena. Men utan trohet mot Guds ord har man förlorat sin identitet. Är kristenheten i Europa dömd att gå under? Kan man gå tillbaka till Bibeln?
Läs OCH SPARA artikeln i pdf - KLICKA HÄR!
Läs mer:
"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13) "Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13) "Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13) "En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13) "Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13) "Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13) "Kristenhetens identitet hotas av minskande bibelläsning" (Dagen 2008-02-13) EFK Ung: Vi behöver bara vara trogna Jesus (Dagen 2008-02-12) Den onde firar triumfer 100 år efter begravningen (Dagen 2008-02-12) "Kyrka i ett ljus." (DN 2008-02-10) "Begreppet frikyrka lever och mår bra" (Dagen 2008-02-07) "Välj inte mellan kyrkofäderna - men lär av dem som gått före" (Dagen 2008-02-06) "Finns det rum för det annorlunda på kristenhetens slottsvind?" (Dagen 2008-02-06) "Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05) "Hög klass på teologiskt samtal" (SvD 2008-02-05) Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05) "Sveriges Frikyrkosamråd vill integreras i Sveriges Kristna Råd" (Dagen 2008-02-05) "Teologins eget Hultsfred vill få folk att reflektera" (Dagen 2008-02-05) "Inga lallande fånar som talar kristendom" (SvD 2008-02-01) "Oberoende är värt sitt pris" (Dagen 2008-02-01) "Viktigast är att man blir förankrad i Gud" (Dagen 2008-02-01) "Jag upplevde mer av Gud än jag anat" (Dagen 2008-02-01) "Det som händer är både främmande och nära" (Dagen 2008-02-01) "Kyrkor ska kunna förlora statsbidraget" (Dagen 2008-01-31) "Liturgi från öknen färgar gudstjänsten i Övre salen" (Dagen 2008-01-31) "Inget idolporträtt av Peter Halldorf" (Dagen 2008-01-30) "Bjärka-Säby inviger ny akademi" (Dagen 2008-01-30) "Peter Halldorf om ..." (Dagen 2008-01-30) "Halldorf vill inte vara en ikon" (Dagen 2008-01-30 ] "Innanför väggarna på Bjärka-Säby" (Dagen 2008-01-30) "Kyrkofäderna efterlämnar ingen enhetlig kristen syn" (Dagen 2008-01-29 ti) "När orden inte räcker till (om riter)" (Dagen/Sv. Journalen 2008-01-25) "Bön om mod att förändra" (Dagen 2008-01-25) "Varning för farlig bok från kristet förlag" (Dagen 2008-01-24) "Svensk expert: Undersökningen kan bli en aha-upplevelse för många" (Dagen 2008-01-23) "Hängivna kristna mest frustrerade" (Dagen 2008-01-23) "Vilken vikt lägger kyrkan vid Bibeln?" (Dagen 2008-01-22) 'Sverige behöver en bibelväckelse' - Biskop positivt överraskad över att så många bryr sig om böckernas bok" (Dagen 2008-01-18 fre) "Var tredje svensk har Bibeln som rättesnöre - Men för de flesta har ingen skrift stor inverkan på egna etiken" (Dagen 2008-01-17) "Det allvarligaste hotet har vi redan mitt ibland oss" (Dagen 2008-01-15) "Hängivna lärare - Därför är kyrkofäderna så viktiga" (Dagen 2008-01-11) "Bibelns kristna enhet är en annan än nutidens" (Dagen 2008-01-08) "Stanley Sjöberg: "2008 – en utmaning för alla kristna" (Dagen 2008-01-04) "I Guds famn får jag vara liten" (SvD 2007-12-19) "Självrannsakan behövs i frikyrkorna" (Dagen 2007-11-22) "På väg mot flerspråkighet i samtalet med Gud" (Ledare E.S. Dagen 2007-11-21) "Synen på traditionen avgör" (Dagen 2007-11-20) "Halldorf, ikoner och avgudadyrkan" (Dagen 2007-11-09) Peter Halldorf: "Allt som öppnar våra ögon står i Andens tjänst" (Dagen 2007-11-09) Elisabeth Sandlund om ikoner: "Utvecklande att veta hur andra tänker" (Dagen 2007-11-02) "Bra bibelbruk bästa boten" (Dagen 2007-10-31) Magnus Zetterholm, Lundateolog: "Bibelns fördömanden är moraliskt orimliga" (SvD Kultur 2005-01-26) (Andra intressanta bloggar om , , )
*
[Anm. artikeln lades ut på nätet ffg 17 jan. 2008, först med citat och länk, sedan med stora delar av texten, därefter med hela]
*

Etiketter: , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2007-12-06 | Kyrka & Folk nr 49 | Carl Ingemar Dagman | Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2007-11-06 | Carl Ingemar Dagman | Dubbelheten inf...
  2007-08-22 on | Världen idag debatt (s.4) | Jesus ...
  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna ska...
  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar ti...
  2007-05-04 fre | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagma...
  2007-04-10 ti | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagman...
  2007-02-16 fre | Världen idag Kultur debatt | Ökad...
  2006-10-27 fre | dagens citat | Ralf Dahrendorf om...
  2006-10-25 on | dagens citat | Överste Wickbom om ...
  24 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger