| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, juli 24, 2012

  2012-07-24 ti cid Om alkohol & sektväsendet

Om döda ting och levande människor

Alkoholhaltiga drycker av olika sorter kallas i många språk för livets vatten, och den heliga Skrift säger om vinet att det gläder människans hjärta. Ja, att det är skapat för att göra just det.

Psalmisten (Ps.104) prisar i samma stund Gud för både vinet och brödet och annan föda och oljan.

Allt som Gud har skapat är gott och är till för vår skull och till nytta och glädje för oss, och allt blir välsignat när det tas emot i och med tacksägelse.

Att alkoholhaltiga drycker kan missbrukas till att bli ett medel till fattigdom, ohälsa och död, det känner Skriften också väl till.

Men aldrig skyller Bibeln på vinet eller alkoholen utan lägger skulden och ansvaret på människan.

Skriften förbjuder varken vin eller starka drycker, ej heller bruket, men varnar människan kraftigt för att missbruka det Gud skapat för människans skull.

Inte heller skall man ta ifrån den enskilde hans ansvar. I NT skall man inte umgås med troende som är drinkare.

Det Gud har skapat KAN inte vara ont. Men människan är avfallen och ond och går ständigt vilse och missbrukar allt, även Guds heliga ord, Guds lag och till och med Guds nåd.

Fakta om starka drycker är alltså att det är skapat av Gud och därför gott. Jesus drack alkoholhaltigt vin, ja han förvandlade på ett bröllop, då äktenskap ingicks, vatten till det bästa årgångsvinet, och detta inte trots utan just för att tillfället kan sägas vara heligt, då Gud instiftat äktenskapet. Därtill var gästerna redan på "lyran", men det hindrade inte Jesus från att låta vinet flöda till glädje på en helig fest.

Men nu som alltid så finns det sådana som säger sig tala i Herrens Jesu Kristi namn men ändå lär annorlunda än han, som om de vore så högt upphöjda att de kan mästra Mästaren.

För Jesus är det viktigare att visa på ett rätt bruk än att avstå från allt som onda människor kan ta som ursäkt för sin synd och sitt missbruk.

De som framställer alkoholen som synden har alltså både Gud Fadern och Sonen Jesus, människa och Gud, emot sig. Ja, även den helige Ande vittnar emot dessa välmenande men förvirrade människor, ty Anden säger genom apostlarna aldrig att alkohol eller vin eller bruk av starka drycker är synd.

Skriften varnar för missbruk men förbjuder inte bruk.

Jesus räknade i sin tid dem som sina yttersta fiender som av allehanda (välmenande) skäl ändrade på Guds ord, eller till och med ersatte Guds ord med sina egna, och sedan lärde att det var en högre andlighet att lyda människor mer än Gud. Jesu fiender vill vara heligare än Gud.

För Jesus var det ingen hädelse eller ens en motsägelse att använda vin med alkohol till nattvarden, tvärtom det var en akt av helighet genom tacksamhet för Guds gåvor.

Guds och Kristi församling skall vara sanningens stöttepelare och budbärare, men om kristenheten inte ens kan tala sanning om en så i Skriften tydlig sak som bruk av vin eller starka drycker, hur kan den då tala sanning om något?

Kristenheten avviker också mer och mer från Guds ord, i fler och fler frågor, såväl "små" som "stora", sig själva till dom.

När herr Sverre Larsson i Världen idag fredagen den 13 juli, på kommentarplats på sidan 2, låter en namnlös (!) "forskare" säga det han själv tänker, nämligen att alkoholen är ansvarig och inte människan, då sätter han en okunnig eller slarvig forskare (?) över både logiken och erfarenheten och Gud själv.

http://www.varldenidag.se/kommentar/2012/07/13/Alkoholens-lockelse-en-forbannelse/

Så gör inte den som är bunden till Guds ord, och en sann Kristi lärjunge är den som älskar Jesus, och Jesus säger själv att den som håller hans bud är den som älskar honom.

En rätt kristen är den som sätter Guds ord över sina egna tankar. Men ingen (?) av kyrkornas namnkunniga mediafigurer gör det.

Mina ord är ande och liv säger Jesus, och om Guds ord, vårt gamla testamente, säger Jesus att människan SKALL leva av VARJE ord som utgår från Guds mun. Människan skall leva inte bara av mat.

Många s.k. Frikyrkor har själva helt frigjort sig från bundenheten till och lydnaden under Guds ord - de har kastat av sig oket. Istället för Guds ord hittar de på egna klokheter.

Många är de som tror sig vara fromma då de upphäver Guds ord ifråga om alkohol och mycket annat. De vill trolla vin till vatten och döma den oskyldige och fria den skyldige.

De vill inte låta Guds ord avgöra vad som är synd, de gör sig till Herre över församlingens Herre i den ena frågan efter den andra. Det är sektmärket.

Inom kristenheten finns det numera mest sådana som anser sig klokare än Gud. En sådan kristenhet har ingen framtid inför Gud och drar äntligen straff över sig själv och hela landet.

Carl Ingemar Dagman, Habo

Etiketter: ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2012-07-24 ti cid Om alkohol & sektväsendet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Swärd, Judas Iskariot & Kalla Faktas angrepp på Fr...
  Islamkritik från muslimer – Se skådespelerskan Vee...
  pdf Waldenströms teologiska satser 1873
  pdf av predikan om försoningen, Waldenström 1872, ...
  Waldenström om försoningen 1872, 1873
  Artiklar om mångkultur och kristenheten
  Thilo Sarrazin sammanfattar sin bok i nio huvudpun...
  Tony Blair varnar för Iran och fortsatt ökad islam...
  Sverigedemokraterna, Tolerans & Valet 2014
  "Mångkultur" & Europas undergång  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger