| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, juli 24, 2012

  cid Om invandringspolitik

OM INVANDRINGSPOLITIKENS MÅL
- INVANDRAREN UTNYTTJAS SOM MEDEL FÖR "HÖGRE" SYFTEN


ÖKA INVANDRINGEN KRAFTIGT!
Invandring är bra för Sverige, säger etablissemanget - om det nu är så låt oss då få mer av det - snåla inte med det goda.

HÖGRE INVANDRING GYNNAR HÖGRE SYFTEN FORTARE!

Alla har biavsikter med invandringen, få vågar säga som det är. Målet med invandringspolitiken är att använda och utnyttja invandraren som ett medel för att gynna sina egna "högre" syften.

Den enskilde invandraren förminskas till en bricka i ett fult politiskt spel, där de verkliga avsikterna döljs bakom lika falska som högljudda anspråk på
högre rättfärdighet än motståndaren.

OM MASSINVANDRING ÄR BRA, SÅ ÄR HÖGRE MASSINVANDRING ÄNNU BÄTTRE.

Vad skall invandringen egentligen åstadkomma? Bara de ytterst naiva inbillar sig att allt handlar om godhet, humanism eller välgörenhet. Det är långtifrån alltid politiska beslut motiveras av de skäl man uppger. Alla vill försköna sina motiv, inte alla med fårpäls är fromma.

Inte många vanliga människor delar maktelitens drömmar om en världshärskare.

Inte många sluter upp bakom ide'n att vi i Europa genom massinvandring direkt bidrar till världsfreden eller ens indirekt genom skapandet av en global världsregering, vilket skulle ske genom att med massinvandring som medel utplåna alla nationalstater och göra dem till multinationella mångkulturella lydstater under FN.

Men det finns anti-nationella borgare (de är kryptosocialister och kallar sig gärna liberaler) och socialister som medvetet arbetar i den riktningen.

Eller vill Reinfeldtregeringen provocera fram en kraftfull opposition från de fromma i landet, de som hittills tigande åsett hur de som är de rättmätiga ägarna till Sverige, de som är arvtagare till alla dem som bott och verkat här i mer än tusen år, blir fråntagna det som är deras, ja de tvingas betala för att få förmånen att bli rånade på sitt eget.

Kanske vill regeringen genom extremt hög invandring i förhållande till folkmängden, uppväcka eller skapa den självbevarelsedrift som tycks nästintill utplånad?

Var går gränsen för svenskarna?

Först blir de av med större delen av sin lön, sedan går dessa pengar i mycket stor omfattning tilI att försörja och betala för sådana som inte ens har förfäder som arbetat och betalat skatt i Sverige! Vi berövas vår egendom flerfaldigt. Det är inte rätt.

Det rätta är viktigt i en rättsstat, och till det rätta hör att värna den privata äganderätten.

Borgare bör betänka att Socialism garanterar bara en sak - vi blir steg för steg av med vår lön och allt ägande blir förbjudet utom för staten. Kom Alliansregeringen till makten för att fortsätta den politiken?

Vad nytta kommer av invandringen som uppväger den enorma belastningen på hela trygghets- och välfärdssystemet?

De som betalar för kalaset får inget tillbaka - utom hot, fördömanden, anklagelser och pekpinnar!

De som är svenskar i generationer sedan århundraden - men fördöms för det! - påtvingas försörjningsansvar för fler och fler som inte är svenskar och alltför många går många år utan att bidra med eget arbete.

Varför tar vi in människor som inte kan sättas i arbete?

Och varför anförs arbetskraftsbehov som skäl till intagandet av människor som inte kan försörja sig själva, när det redan finns alltför många som inte har jobb och lever på andras arbete?

Dessa arbetsamma svenskar får inget tack bara förakt och de tvingas stå ut med att kallas rasister om de kallar sig svenskar.

"Reinfeldt vill skapa en låglönemarknad" säger vänstern anklagande och kritiserar därmed nu indirekt den höga nivån på invandringen.

Men ingen alls, varken borgare eller socialist eller vad man än må kalla sig, kan underlåta att fundera över vad Alliansregeringen Reinfeldt I & II egentligen vill åstadkomma med invandringen av 100 000 icke-svenskar om året.

Sossarna nöjde sig med ca 50 000 om året, det tyckte de var lagom för att garantera att de fick behålla makten. (s)-tanken var att det importerade nytillskottet av proletärer skulle öka den minskande väljarbasen tillräckligt mycket för att få behålla makten i oändlig tid.

Genom att ösa bidrag över invandrarna trodde (s) att de skulle få röster som tack. Teorin sprack 2006. Praktiken visade att de som levde på andras arbete ville när allt kom omkring hellre satsa på den politik som gjorde ett jobb mer sannolikt.

Många arbetslösa invandrare genomskådade den lögnaktiga vänsterpolitiken som lovade mer bidrag och generösare villkor utan motprestation.

Självkänsla, den som kommer av att man gör rätt för sig, vetskapen att man själv förtjänat sin mat, är viktigare än högre standard på andras bekostnad. Högre självkänsla även till priset av lägre standard är mer värt än att leva de luxe-liv fängslad i hjälplöshet.

Sätt STOPP för invandringen av massor som endast kan erbjudas en barnslig tillvaro försörjda av andras arbete.

Eller: öka invandringen snabbt så alla ser att massinvandring är bra, men gigantisk invandring är ännu bättre - om det nu är så. Eller så ser alla att invandringspolitiken inte är hållbar eller rättfärdig mot någon.

-------------

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  cid Om invandringspolitik


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2012-07-24 ti cid Om alkohol & sektväsendet
  Swärd, Judas Iskariot & Kalla Faktas angrepp på Fr...
  Islamkritik från muslimer – Se skådespelerskan Vee...
  pdf Waldenströms teologiska satser 1873
  pdf av predikan om försoningen, Waldenström 1872, ...
  Waldenström om försoningen 1872, 1873
  Artiklar om mångkultur och kristenheten
  Thilo Sarrazin sammanfattar sin bok i nio huvudpun...
  Tony Blair varnar för Iran och fortsatt ökad islam...
  Sverigedemokraterna, Tolerans & Valet 2014  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger