| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, oktober 15, 2004

  2004-09-10 | Världen idag | Begränsa diktaturerna i FN - Andreas Olofsson, vice ordf, KDU // KOMMENTAR cid

Carl Ingemar Dagman Fredag 15 oktober, 2004 KOMMENTAR / FN / Vem skall ha makten? - Demokratierna eller diktaturerna? Andreas Olofsson skriver i Världen idag fredagen den 10 september, 2004: "Kristdemokratiska Ungdomsförbundet kräver att FN-systemet reformeras och diktaturerna förlorar sin betydelse inom organisationen." Och han fortsätter längre ner: "Det krävs en modern världsordning som gynnar demokrati och respekt för universella mänskliga rättigheter. Det första steget måste vara att avskaffa diktaturstaternas möjlighet till medlemskap i FN:s beslutande organ genom en grundläggande revision av FN-stadgan." Han tillägger: "Respekt för lagstyre och demokrati, vilket ytterst är kärnan i det FN står för, bör också ställas upp som krav på de stater som gör anspråk på medlemskap i FN:s beslutande organ." Han slutar med följande framtidsvision: "När principen om statsmakters suveränitet blir oförenlig med de universella mänskliga rättigheter kan 2000-talet bli det århundrade då diktatorer inte längre kan undgå lagen, och där demokratierna inte står maktlösa inför skräckvälden." För min del kan jag bara instämma. Det kan knappast sägas bättre. Jag är desto gladare eftersom det varit min egen åsikt nu ett par år. Och det är gott att den sprider sig. Ty det är utan tvekan den väg som ger mest hopp för framtiden. Kanske var jag först i Sverige, då jag i Barometern lördagen den 26 april, 2003, i en debattartikel kallad "Den grundsten som en tillit till framtiden kan bygga på är just människans historia, frihetens makt och USA" skrev följande: "FN:s framtida betydelse avgörs av om man vill leva efter historiska regler - skapade i en situation där man var tvungen att kompromissa med diktaturer för att ens kunna prata med varandra - eller om demokratierna bestämmer sig för att ta makten i världen. Att kompromissa nu innebär att begrava framtiden. En del tror inte att vi kan ändra något och vägrar välja väg, andra tycks sakna förmågan att se några faror med status quo, precis som på 30-talet, och andra tål inte eller fruktar USA:s dominans." * * *
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2004-09-10 | Världen idag | Begränsa diktaturerna i FN - Andreas Olofsson, vice ordf, KDU // KOMMENTAR cid


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2004-10-11 må | cid | Håkan Arenius kan inte skilj...
  2004-10-05 ti | Dagen Debatt | cid | Ledarskribent...
  SEPTEMBER 2004februari / maj / september / oktober...
  2004-09-27 må | Barometern debatt | cid | Först må...
  MAJ 2004februari / maj / september / oktober / dec...
  2004-05-27 to | Dagen Debatt | cid | Mer fundamen...
  2004-05-19 on | Kyrka och Folk, nr 21 | cid | "Ju...
  FEBRUARI 2004februari / maj / september / oktober ...
  2004-02-11 on | Smålandsposten Debatt | cid | Hist...
  DECEMBER 2003mars / april / maj / september / dece...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger