| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, september 10, 2006

  2006-09-10 sö | förfallet på SvD växer |
om 11 september
SvD, Ledare Claes Arvisson:
En dag som vi inte kan glömma

Den islamistiska terrorismen har fött tal om civilisationernas kamp. Men det är att tillskriva al-Qaida och andra militanta grupper en större betydelse än de har (och Iran ambitioner utöver att bli en dominerande regional stormakt). Det finns också ett annat islam. Visst hatar fanatikerna vår frihet, men de utgör inte ett hot mot den fria världen. Att de har förmåga att mörda och skada är förstås illa nog. Men det är en vardag som vi måste lära oss leva med - utan att för den skull ta till motåtgärder som är så långtgående att vi förlorar friheten i försvaret av den.

*

cid KOMMENTAR FARLIG FÖRBLINDELSE Claes Arvidsson visar i denna ledare att SvD inte bara på kultur-, utrikes- och debattsidorna, utan mer och mer också på ledarsidan inte förstår sin tid. Iran och andra islamistiska grenar har globala planer på sina agendor. Alla skall underkasta sig islam, det är de beredda att kämpa för, ja hellre dör de i kampen än lever som förlorare. De säger så själva. De anser själva att deras styrka är att de älskar döden, och Israels och USA:s "nackdel" skulle vara att de älskar livet. USA och Israel älskar livet, just därför kämpar de kompromisslöst mot livets fiender, tills dess de är förgjorda. I Europa är det mer av underkastelse än insikt och kamp. Frågan är vilken sida SvD står på. Älskar SvD livet? Älskar de livet på ett sådant sätt att de hellre underkastar sig förtryckare och och massmördare, bara de själva får leva? Eller älskar de livet på ett sådant sätt att de för sin egen och andras skull är beredda att gå i krig för att rädda oskyldiga, genom att döda mördare om nödvändigt, och även om det skulle kosta deras eget liv?

I Sverige har vi gång på gång visat osvenska okristna tendenser och gett oss för de som hotat oss. S.k. inte-llektuella, akademiker, författare, vänsterpolitiker, socialister, s.k. humanister, s.k. pacifister, s.k. kristna pacifister, det finns nästan ingen gräns för alla de typer av osvenska svenskar som gett sig inför hotfulla tyrannier. Man har fjäskat, tigit, berömt, ursäktat, ja upphöjt och hyllat dessa massmördare som vore de hjältar. Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot och andra massmördare har alla använt samma symboler som socialdemokraterna i Sverige. Röda fanor, "sången" Internationalen och Manifestet om Spöket. Varför hyllar (s) tyranner och massmördare genom att använda deras symboler? Socialism är en totalitär ideologi. Inget pris är för högt för sådana idéer. Allt är tillåtet för idéernas skull. Islamisterna har lärt både av Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot och Hitler. Genom hot, terror, mord, massmord och infiltration skall det "lyckliga" samhället skapas, och alla måste underkasta sig deras världsherravälde. Vill man inte leva "lycklig" under detta tvång så mördas man!

Det är en vardag som vi måste lära oss leva med säger Arvidsson. Vilken uppgivenhet! Vilken ynkedom! Vilken förblindelse! Den som är beredd till sådan kompromiss av rädsla att förlora livet, skall kanske en dag får erfara att de han fjäskat för inte aktar hans liv värt ett dugg. Nej. Det är inget vi skall lära oss att leva med, för då kommer vi dö. Om våra barn och barnbarn skall få leva måste vi vakna upp och sätta stopp för vår tids barbarer innan de sätter stopp för allt vad liv heter. Arvidssons artikel är något man helst vill glömma.

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-09-10 sö | förfallet på SvD växer |


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-09-10 Su | dagens citat | Rudy Giuliani | USA...
  2006-09-07 Th | dagens citat | Victor Davis Hanson...
  2006-09-07 to | Lars Jonung i DN om Sveriges ekonomi
  2006-09-07 to | dagens citat | Natascha: Varför sk...
  2006-09-05 Tu | President George W. Bush Discusses...
  2006-09-04 Må | Iran och kärnvapen | Tim Hames, le...
  2006-09-02 lö | Valet 2006 | Göran Skytte | Kamrat...
  2006-09-02 | dagens roliga historia | "Pengar från...
  2006-09-01 fre | Valet 2006 | Maktväxling | Assar ...
  2006-09-01 fre | Knutby | Professor i psykologi så...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger