| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, oktober 03, 2006

  2006-10-03 ti | dagens citat II | Agne Furingsten om Pingstsamfundet, politik och etik | Dagen debatt
PINGSTSAMFUNDET, POLITIK & ETIK
Dagen debatt
Agne Furingsten:
Blir samfundet Pingst en politisk organisation?

Sedan en tid tillbaka har jag trots allt drabbats av viss tveksamhet. Det första frågetecknet kom när jag i somras läste en debattartikel i Dagens Nyheter av Pingsts föreståndare Sten-Gunnar Hedin. Det var inte innehållet i sig utan hur han presenterade sig som bekymrade mig. Han presenterade sig som föreståndare för samfundet Pingst, men samtidigt också som socialdemokrat och nära vän till statsminister Göran Persson.

Två frågor inställde sig omedelbart. Är det lämpligt att Pingsts föreståndare uppträder med partipolitiska förtecken? Den andra frågan är en följdfråga: ska samfundet Pingst nu politiseras i likhet med vad till exempel Svenska kyrkan levt med under en lång följd av år?

Den andra orsaken till tveksamhet är att några av de mer framträdande tjänstemännen i Pingsthuset/Samfundet Pingst avviker mot den tradition som varit den normala när det gäller pastorer eller andra ledande företrädare i pingströrelsen i avseenden på äktenskap, skilsmässa och omgifte.

*

cid KOMMENTAR KRISTENDOMENS FÖRFALL Bibelläsare som vill veta vad Bibeln säger om t.ex. homosexualitet, har ingen svårighet att se att Bibelns besked är tydliga. Problem uppstår bara när man vill att Bibeln skall stödja en på förhand bestämd uppfattning. Bibeln är lika tydlig då det gäller äktenskap, skilsmässa och omgifte. Skilsmässa och omgifte accepteras mer och mer i kristna sammanhang trots Skriftens ord, även i förr bibeltrogna kretsar. Därav kan man dra den slutsatsen att det som fördöms i kyrkorna, beror mer på vad man vill fördöma än att man följer Guds Ord. Naturligtvis måste man följa Guds Ord i allt, om man vill ha trovärdighet som bibeltrogen församling. Furingsten tar nu upp den känsliga frågan om äktenskapets ställning i församlingar som förr var bibeltrogna. Det är på tiden. Församlingen saknar trovärdighet i sitt fördömande av vissa synder, medan man ser mellan fingrarna på andra. Följ Skriften i allt, så måste det vara i en församling som bekänner Bibeln vara Guds ord. [se min artikel i Kyrkans Tidning "Dubbelheten inför Guds Ord kan inte bestå?]

*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-10-03 ti | dagens citat II | Agne Furingsten om Pingstsamfundet, politik och etik | Dagen debatt


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-10-03 ti | dagens citat | Wilgot Fritzon om S...
  3 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  2006-10-02 må | dagens citat | om yttrandefriheten...
  2 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  1 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  OKTOBER 1, 2006
  SEPTEMBER 2006januari / maj / juli / augusti / sep...
  30 september | dagens andakt | ur Martin Luthers s...
  2006-09-29 Fri | today's citation | Thomas L. Frie...
  29 september | dagens andakt | ur Martin Luthers s...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger