| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, maj 18, 2014

  Kommer Sverige att försvara sin 5 sekler långa hårt förvärvade frihet?
Kommentar till Lars Ekemans artikel på KKrVA idag

#lågnivå – Omvärlden och den militära hjälpen

18 MAJ, 2014 

in FÖRSVAR OCH SÄKERHET


http://kkrva.se/lagniva-omvarlden-och-den-militara-hjalpen/comment-page-1/#comment-16486

Av Lars Ekeman, tidigare generalsekreterare Folk och Försvar

"Den havererade försvarsberedning ger oklara signaler om vad Sverige egentligen vill med sin säkerhetspolitik."

”Det är önskvärt att de som diskuterar vår säkerhetspolitik och vår försvarpolitiska lösning på bättre sätt förhåller sig till dessa fakta [upprustning i Ryssland; nedrustning i Väst, NATO & USA] särskilt då till möjligheten att kunna ge och ta emot militär hjälp.”

_____________

cidkommentar sö 18 maj 2014, 11.09

1. Det finns förstås flera alternativa förklaringar till att man inte håller sig till fakta, här är några förslag:

A) Man anser att inget ont kan hända

- isynnerhet inte mot Sverige, som haft fred i tvåhundra år, därför är hårda fakta meningslösa, ja ökar risken för krig

A.1 orsaken till tanken och känslan att inget ont kan hända är att

- man tror fortfarande inte att krig är möjligt i vår moderna tid, inte i vår närhet, inte efter att vi vant oss vid fred i nästan 70 år, och i alla fall inte mot svenskt territorium, som haft ”fred” i tvåhundra år (men tillåtit främmande krigförande länders soldater på svenskt territorium)

- och man tror fortfarande inte att PUTIN är beredd att ta steget till fullt väpnat anfallskrig,

- man tror inte heller att Väst kommer att starta krig ens i försvar om NATO-länder angrips, och man struntar i om Baltikum infiltreras eller erövras

B) Man vill inte ha ett försvar därför att man tror att det ökar risken för krig

C) Man vill ha ett så litet försvar att alla förstår att det är bättre att ge upp, man vill inte försvara Sverige, man är emot dödande för friheten, man spelar friskt på att vi inte kommer att bli angripna, vi behöver pengarna till annat, och skulle olyckan vara framme att vi blir ockuperade, så är det nog inte så farligt, livet går vidare

D) Man har fått löfte om att Sveriges fastland lämnas ifred om vi går med på att utlämna Gotland

E) Politiker som i decennier rustat ner i tanke att krig inte kan hända oss, just därför att vi rustar ner, har inte ännu kunnat ta till sig de nya hårda fakta som syns på TV-skärmen, på Twitter och internet och Youtube timme för timme.

Jag ser inga tecken på att riksdag eller regering, denna eller tidigare decenniers, sedan Palmes tid, har för avsikt att försvara oss med vapen och eld.

Svenska folket är mer stridsberett än landets ledning. Hemvärnet har fått stark tillströmning sedan i mars.

Under VK2 hade vi broschyren ”Om kriget kommer” vars budskap var kristallklart:

Vi ger aldrig upp, varenda meter skall försvaras, och återtagas om det går något förlorat, och alla budskap om avbruten mobilisering eller strid är falska.

Nu har vi ingen broschyr på lager att skickas ut, och från landets ledning kommer inga signaler om att vi verkligen kommer att försvara oss.

Allt talar för att man ämnar ge sig utan strid och utlämna önskade territorier och tillåta övermakten att göra vad den önskar.

Kanhända beror det på att man tror att inte ens ett mycket starkt försvar räcker till, så varför då ens försöka? Hellre chansa på att kriget aldrig kommer!

Carl Ingemar Dagman 

På Twitter Carl_I_Dagman

SVARA

Etiketter: , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Kommer Sverige att försvara sin 5 sekler långa hårt förvärvade frihet?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Tomas Sjödin, pingstpastorn, predikar - men inte o...
  Kan Västvärlden räddas?
  Om Bibeln - Hur den skall läsas, samt tolkningspri...
  DEBATTARTIKLAR - Carl Ingemar Dagman
  Guds barns trygghet och hopp - Psalm 91 av David, ...
  Yttre och inre bruk av Guds Ord
  Sann bön har få ord
  Blunda för ondska!
  23 februari Ord för dagen - Luther (Bv-förlag)
  22 februari Ord för dagen Luther  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger