| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, december 19, 1998

  1998-12-11 [webbdatum 2002-04-19] | "Congratulations! You are still alive!" | cid | KRISTENDOM: Om den Gud som gör den ogudaktige rättfärdig

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

Författad: 1998-12-11, Habo
Webpubliceringsdatum: Fredag 19 april, 2002

KRISTENDOM

OM DEN GUD SOM GÖR DEN OGUDAKTIGE RÄTTFÄRDIG

Synd i Jönköping och annorstädes

”Här i Jönköping vet ni väl inget om synd, här är väl alla religiösa, här finns ju bara kyrkor och nästan inget nöjesliv?”, sade han, taxikunden på mässbesök i Jönköping. Frågan var menad som ett påstående, men formen antydde att han ville bli motsagd.

Kanske ville han höra att söndagarnas messbesökare också kompromissade eller gav efter eller kastade sig med huvudet efter in i kortsiktiga njutningar, eller rättare sagt desperata försök att finna lust och glädje.

Han ville nog höra att alla, både kyrkobesökare och andra, egentligen var ganska lika och syndade lika friskt. Den som inte vill sluta med synden eller som har gett upp alla försök och stelnat i förtvivlan kan ibland finna någon slags tröst i att veta att han inte är ensam i sin olycka.

Och för dem som gått så långt i fördärv att de gett upp allt hopp och låst fast sig i otro och Gudsförbannelser är det en pervers njutning att få höra att andra råkat lika illa ut. Och för den skenhelige är det en kär triumf att få kunna bevisa att de kristna är lika skenheliga de.

Men det var också något annat som kunde höras, kanske fanns det också ett hopp om att någonstans fanns det människor som inte syndade, ty var det så då kanske det fanns en liten möjlighet att också få det så?

”Nåd är för syndare, så om någon vet något om synd så borde det väl vara Jönköpingsborna, åtminstone de kristna”, märkbart överraskad över svaret, försökte han hålla med, men riktigt övertygad blev han nog inte. Kanske stannade det kvar ett hälsosamt tvivet på den gärningslära som han likställde med kristendom. Kanske väcktes det ett hopp, dock allt för litet att våga gripa tag i direkt.

Den kristne kan inte vara i synden utan att lida. Den kristne kan inte vara kvar, inte leva i synden, han vill inget hellre än att komma upp därifrån. Den kristne är inte okunnig om synd, isynnerhet inte sin egen. Tvärtom är han djupt kunnig och medveten om båda slagen av synder, nämligen sina egna, både verksynderna och deras ursprung, källa och rot, den syndiga naturen som icke kan vara Gud underdånig utan tvärtom är fientlig emot Gud och Guds vilja, som är kärleken mot nästan - ända intill mordlystna fiender.

Den kristne kan inte få någon tröst av synden, och i synden är det hans enda tröst att veta att det finns någon som vill frälsa, och det enda som ger hopp och liv är att känna Honom som både vill och kan frälsa från både synd och död och Djävul. Ty i sig själv finner han lika lite tröst som i synden, själv kan han inte frälsa sig, själv kan han inte motstå eller övervinna eller döda synden. Hos sig själv hittar han bara maktlöshet och förtvivlan, otro och hädelse, mörker och död.

Den kristne vill inte bli av med något annat än synden, den kristne är villig att ta sitt straff om det behövs, men att bli kvitt straffet och vara kvar i synden det vare sig vill han eller kan han, ty den kristne heter så därför att han är förenad med Kristus och i Honom finns varken synd eller död.

Att bli av med skulden det är stort men fullständigt omöjligt så länge man har sitt hjärta i synden. Den kristne vill bli av med skulden så, att han blir rättfärdig och kvitt från synden och får ett rent hjärta och därmed skuldfri, något annat duger icke. Och det sker genom ett under, ett under som innebär att Gud utgjuter sin Ande, kärlekens Ande, i hjärtat, så att vi lär känna Gud och hans kärlek till oss, på det att också vi skall kunna älska vår nästa, även dem som förföljer oss och smädar oss, så som Gud älskar dem som hatar honom.

Och allt detta sker i och genom Herren Jesus Kristus den Levande Gudens Son, Guds härlighets väsens sanna avbild, som uppenbarat vem och vad Gud är. I och genom tron på honom blir vi rättfärdiggjorda i och genom tro av nåd, fritt och för intet utan gärningar, före alla goda verk, medan vi ännu är kvar i synden innan och utan all bättring, ty bättringen är att sluta hålla sig borta från Frälsaren och bättring har redan skett då man kommer till Kristus, den ende sanne vännen, som är trofast mot de trolösa.

Gör inte Jesus arbetslös, gå till honom som är den ende som kan utföra detta fräls-arbete, försök inte göra det som bara Gud kan, du gör dig själv bara skada.

Gör dig själv intet ont mera, k o m, Kom n u, KOM NU så orättfärdig eller ”rättfärdig”, så ”kristen” eller ”religiös”, så ”hederlig” eller ”lagom”, så ogudaktig och gudlös du än är, kom MEDAN du ännu är en syndare, kom INNAN du bättrat dig, kom UTAN dröjsmål, synda nu inte mer genom att hålla dig borta från din enda räddning, detta är djupast sett den enda synden.

Börja redan nu att göra gott, riktigt gott, ty det enda verkligt goda det är att gå till Jesus. Se där, hos honom finner du både frihet från synden och källan till alla goda verk och det samtidigt i ett och samma nu, nämligen då du vänder dig om och vänder ditt ansikte till emot Gud och går till honom som Gud utsett och utvalt som din Frälsare, Jesus från Nasaret.

Synda nu inte mer genom att inte komma till Jesus, fatta mod, tro och kom. Du inte bara får komma som du är, det är det enda sättet: kom nu och kom som du är. Kom.

Se inte till din synd som om den skulle göra Gud maktlös, se inte till dina självgjorda gärningar som om de vore något att komma och berömma sig av, kom så gudlös du är, ty då och endast då har du löfte av Gud att bliva gjord rättfärdig. Och på Guds löften kan du lita, ty han är trogen mot de trolösa, det är därför han kallas trofast. Men utan Guds löfte kan du icke komma. Men löftet gäller alla ty alla är vi trolösa och alla är vi gudlösa, och gäller det alla så gäller det dig, ty gällde det inte dig då gällde det inte alla. Tro Gud, frukta icke, tro allenast.

Gör dig själv intet ont, håll fast vid Guds godhet!

”Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet” Nya Testamentet, Romarbrevet kap. 4, vers 5

CARL INGEMAR DAGMAN
Habo
+

Etiketter: , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  1998-12-11 [webbdatum 2002-04-19] | "Congratulations! You are still alive!" | cid | KRISTENDOM: Om den Gud som gör den ogudaktige rättfärdig


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  SEPTEMBER 1994Home ARKIV 1983/84-1990 äldre artikl...
  1994-09-16 fre | Broderskap, nr 37 | Debatt | cid ...
  ÄLDRE ARTIKLAR 1983/84-1990Home ARKIV 1983/84-1990...
  1983/84 [webbdatum 2002-04-23] | "Congratulations!...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger