| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, december 02, 2004

  2004-12-02 ti | Barometern Debatt | Carl Ingemar Dagman | Älskar vi vårt samhälle om vi inte är beredda att försvara det?

Carl Ingemar Dagman Tisdag 2 december, 2004 - Barometern, Debatt 

Älskar vi vårt samhälle om vi inte är beredda att försvara det?

Är du beredd? Sverige har inget försvar, ingen antiterrorstyrka, för lite poliser och inget skydd vid attacker utifrån eller inifrån - med andra ord: Sveriges beredskap är "god".

Under kalla kriget, som numera med rätta kallas tredje världskriget, hade vi ett hyfsat militärt försvar, åtminstone till 70-talets början. Mellankrigsåret 1925, och dess ödesdigra nedrustningsbeslut, gjorde att vi vid krigsutbrottet 1 september 1939 och under flera år framåt stod utan verklig möjlighet att försvara oss vid ett anfall. Därav kom den moraliskt så nedbrytande eftergiftspolitiken.

Det har sagts att vi först 1967 var militärt beredda att slåss i andra världskriget emot Hitler. Då, 1967 hade "lilla" Sverige - så imponerande tekniskt och ekonomiskt - världens tredje största flygvapen. Vår beredskap var verkligen god. Vi hade avskräckningsförmåga, och invasionsfördröjande kapacitet. Vi hade skäl att vara stolta. Vi hade skäl att tro att den som hjälper sig själv också får hjälp av andra om det skulle behövas.

Det stärker ett folk moraliskt att veta att det kan försvara sig. Finns det någon koppling mellan uppluckring av moral och nedrustning? Kanske. Klart är, att ett folk som har självbevarelsedrift, och älskar något som de vet är värt att försvara, också förbereder sig.

En civilisation, eller ett folk som saknar självbevarelsedrift kommer inte att bestå.

Man skall inte glömma bort och kan inte förneka att det finns en stark koppling mellan försvarsvilja, folkets allmänna självkänsla och självuppfattning, dess framtidstro och moral.

Beslut av ett lands ledning, som av många uppfattas som omoraliska, kan ibland prägla ett helt folks uppfattning av sig själva för lång tid. Istället för att vara stolta för vår insats under andra världskriget tvingas vi blygas, skämmas och ta på oss skuld för många av de beslut som togs eller fattades. Men skuldbärande utan tro och sinnesändring, utan omvändelse och bättring, båtar till föga eller mindre än intet.

Det gör en viss skillnad hos ett folks självmedvetande att veta att man slagits för frihet, inte bara för sitt eget land och folk, utan också för andra folks frihet.

Om, eller brutalare och sannare, när nästa stora drabbning kommer och kallar oss att välja sida och lyfta våra vapen, vad kan och kommer vi då göra?

Det är nu vi fortfarande kan avgöra vad vi senare kommer att kunna göra, genom våra förberedelser. Det vi inte gör nu, kan vi inte göra sedan. Det är nu vi måste bestämma hur vi skall förbereda oss.

Och det beslutet avgörs av vad vi vill göra, när det händer, och det i sin tur avgörs av folkets moral. 

Vill vi värna vår egen frihet? Får det kosta liv? Kommer vi att ha några vapensystem att försvara oss med? Kommer vi ha utbildade soldater eller skall vi skicka outbildade ungdomar till en strid där deras chanser kommer vara mycket mindre än om de hade utbildning?

Kommer vår statsledning bjuda oss att strida och kämpa emot eller befalla oss att underkasta oss en främmande makt? Är vi nu idag villiga att göra oss beredda att strida, inte bara för vår egen frihet, utan kanske också för andras, och så visa att vi lärt oss något?

Eller skall vi återigen lita på att andra dör för oss och vår frihet, medan vi vägrar att delta i krig och dö för andras liv och frihet och demokrati?

För varje folks överlevnadsförmåga är det viktigt hur de tänker om sig själva. Sveriges folk har flerfaldiga skäl att se till att vi nästa gång är med i striden för frihet och folkens demokrati.

Det är oerhört tragiskt att de stora neddragningar som gjorts i vårt inre och yttre försvar, och därmed också i vårt moraliska, ännu inte sparat in några pengar, som kunnat omfördelas till bättre livsvillkor för de som har det sämst. Tvärtom har nedrustningen bara kostat pengar.

Och nu, innan besparingarna hinner komma oss till nytta, måste vi bita i det sura äpplet och tänka på våra barnbarns framtid och återigen satsa på en välfärd som är på en sådan nivå att vi har råd att skydda den.

Utan försvar, kan vi nu i bästa fall få endast en knappt bevarad välfärd - inte ens en marginellt högre är att tänka på - men bara till priset av förlorad frihet och ofärd utan välfärd alls, om två, fem, tio eller 20 år.

Är det en klok planering? Är det en risk som vi är beredda att ta, på våra efterlevandes bekostnad?

Eller kan vi tänka oss att bygga ett samhälle med mindre bekvämlighet, som vi är beredda att försvara?

Älskar vi egentligen vårt bekväma samhälle, om vi inte är beredda att försvara det? Carl Ingemar Dagman +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2004-12-02 ti | Barometern Debatt | Carl Ingemar Dagman | Älskar vi vårt samhälle om vi inte är beredda att försvara det?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  OKTOBER 2004februari / maj / september / oktober /...
  2004-10-21 | cid | KOMMENTAR | USA | Vem vinner va...
  2004-09-10 | Världen idag | Begränsa diktaturerna ...
  2004-10-11 må | cid | Håkan Arenius kan inte skilj...
  2004-10-05 ti | Dagen Debatt | cid | Ledarskribent...
  SEPTEMBER 2004februari / maj / september / oktober...
  2004-09-27 må | Barometern debatt | cid | Först må...
  MAJ 2004februari / maj / september / oktober / dec...
  2004-05-27 to | Dagen Debatt | cid | Mer fundamen...
  2004-05-19 on | Kyrka och Folk, nr 21 | cid | "Ju...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger