| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, mars 06, 2005

  2005-03-06 sö | EXPRESSEN SÖNDAGSBREVET | Carl Ingemar Dagman | Den allsmäktiga eliten säkrar makten med bidrag - Arbetaren utsugs av socialismen

Carl Ingemar Dagman Söndag 6 mars, 2005 - Expressen, Söndagsbrevet, sidan 4 Den allsmäktiga eliten säkrar makten med bidrag Arbetaren utsugs av socialismen Sveriges 9 miljoner medborgare försörjs av 4 miljoner. Ytterligare 1,4 miljoner är i arbetsför ålder men arbetar likväl icke. De lever på andras arbete - det kallas bidrag. Deras andel av valmanskåren är så stor att ingen kan vinna ett val som lovar sämre villkor för dessa. Missbruk av politisk makt har påtvingat den arbetande svensken ett system, som under sken av välmening har blivit en fiende för hela landets ekonomi, välfärd och framtid. Du som arbetat och betalat skatt under hela ditt liv för att få en trygg ålderdom och kvalificerad vård, blir fråntagen frukten av ditt eget arbete, som i stället ges till andra, av vilka en del inte betalat en enda skattekrona genom eget arbete. Det arbetaren får är högre skatter, högre vårdavgifter, mindre pengar i fickan, sämre service, sämre skola, sämre vård, dåligt rättsväsen, inget polisskydd och inget försvar. Arbetaren blir utsugen - av socialismen! Det system som belönar den som inte arbetar och bestraffar dig som arbetar är framtidens, välfärdens, arbetets och arbetarens fiende. Hur har detta system uppkommit? Den allsmäktiga antidemokratiska socialistiska eliten säkrar sin politiska makt genom köp av en lojal och säker valmanskår, vars fundament numera utgörs av ett konstskapat arbetsfrälse och invandrare som med bidrag bedragits att tro att socialismen är den goda staten. Vilket, sannerligen inte är individernas fel eller skuld. Skulden tillhör den falska omsorgen som socialismen tvingar på oss, icke för de svagas bästa utan av egenintresse. Likt gökungen som tas om hand av andra så har denna onaturliga skapelse av inlärt hjälplösa med borgare vuxit sig så stor att andra inte får den plats som tillkommer dem. Och det är nu så illa att detta nya frälse, denna arbetsbefriade adel, vuxit fast i boet. Socialismen har gjort arbetets dag arbetsfri, nu ser alla varför, den är arbetsfientlig. Det är inte så att det gick snett någon gång i socialismens historia. Den totalitära socialismens väsen är också socialdemokratins djupaste identitet. Den är elitistisk, antidemokratisk, rättsvidrig, arbetsfientlig och ytterst människofientlig. Det så kallade arbetarpartiet och socialismen gör den icke arbetande till härskare över arbetaren. Hur länge dröjer det? När ska det arbetande Sverige förstå att socialism lönar arbetaren mindre och mindre, desto mer han arbetar? Arbetarens rygg lastas tyngre och tyngre, böjs djupare och djupare. Socialisteliten binder börda på börda på arbetaren som anförtros allt mindre och mindre av sin lön. Den icke arbetande däremot görs mot sin vilja delaktig i en systematisk utsugning av arbetaren. Socialisteliten hoppas på evigt fortsatt total politisk makt i Sverige genom att skapa ett arbetsbefriat frälse vars hela existens är beroende av partistaten som stjäl från dig som arbetar. Carl Ingemar Dagman +

*

"Regeringen undersöker kommunismens brott" (Dagen 2008-01-31) "Kulturministern: Vi måste lära av historien" (Dagen 2008-01-31)

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2005-03-06 sö | EXPRESSEN SÖNDAGSBREVET | Carl Ingemar Dagman | Den allsmäktiga eliten säkrar makten med bidrag - Arbetaren utsugs av socialismen


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  FEBRUARI 2005februari / mars / juni / augusti / no...
  2005-02-22 ti | Sydsvenskan | Ordet | Carl Ingemar...
  DECEMBER 2004februari / maj / september / oktober ...
  2004-12-02 ti | Barometern Debatt | Carl Ingemar D...
  OKTOBER 2004februari / maj / september / oktober /...
  2004-10-21 | cid | KOMMENTAR | USA | Vem vinner va...
  2004-09-10 | Världen idag | Begränsa diktaturerna ...
  2004-10-11 må | cid | Håkan Arenius kan inte skilj...
  2004-10-05 ti | Dagen Debatt | cid | Ledarskribent...
  SEPTEMBER 2004februari / maj / september / oktober...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger