| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, mars 09, 2005

  2005-03-09 on | Jönköping Nu | Insändare & Debatt | Carl Ingemar Dagman | Paulus älskade Jesus och sitt folk - judarna | Svar Lindfelt om judehat

Carl Ingemar Dagman Onsdag 9 mars, 2005 - Jönköping Nu, nr 4, Insändare & Debatt Paulus älskade Jesus och sitt folk – judarna Juden Paulus älskade juden Jesus och sitt folk judarna. Trots det söker Erik Lindfelt göra Paulus till judehatare med 1 Tess. 2:15 som ”bevis”, i Jönköping Nu (nr 3)den 2 mars 2005 (Debatt & Insändare sidan 15). [Lindfelt, 2 mars: "Det har kommit reaktioner efter mitt påpekande i krönikan om Åke Green-domen att judar fördöms i Bibeln. Var någonstans? undrar till exempel Johanna Pettersson och lägger till ”Att judarna som folk skulle fördömas och förkastas är något som påståtts i alla antisemitiska läger genom historiens gång (inte minst av de präster i Nazi-Tyskland som var lojala med regimen)”. Tyvärr är det bara att slå upp Första Thessalonikerbrevet 2:15: ”Judarna dödade herren Jesus /./ De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten”. Det är Paulus som är igång. Och han har givetvis lika och fullständigt fel här som när han uttalar sig om homosexualitet eller torgför sin reaktionära kvinnosyn."/slut citat Lindfelt] * * * 1. Juden Paulus var högt skolad judisk teolog av den strängaste skolan, ivrigare än någon annan följde han alla bud och stred nitiskt för den mosaiska tron. 2. Paulus fördömer alla, även sig själv, alla står med skuld inför Gud. [Rom. 3:19] [1 Tim 1:12-17] [jmf Lukas i Apg. 9:1] [Rom. 1:29] 3. Jesus fördömer. Jesus säger själv att den som icke tror är redan dömd [Joh.ev. kap.3] 4. Lindfelt fördömer, ty han fördömer ju Paulus som fördömer, och fördömer därmed sig själv. 5. Judarnas företräden inför Gud framhävs av Paulus. [se Rom. kapitlen 2, 3 och 9]. 6. Juden Paulus förföljde de kristna. Efter mötet med den uppståndne Kristus, predikar han att Jesus är Messias. Då blir han själv förföljd av judar. 7. Juden Paulus fortsatte att leva som jude, predikade för judar, undervisade i församlingar fulla av judar, allt i tjänst för juden Jesus, som stödde allt han gjorde på judarnas bibel, vårt Gamla testamente. 8. Trots hat från judar fortsätter han att ge tid, energi, omsorg och kärlek åt judar. 9. Han uttrycker sin kärlek så starkt att det för en kristen är omöjligt att uttrycka den starkare. [Rom 9:3] ["Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet."] 10. Ingen har älskat judarna mer än Paulus, bortsett från Jesus! 11. Paulus och alla kristna är övertygade om att frälsning finns endast i Jesus. - Alla som vill tysta evangeliet om Jesus blir därför fiender till alla människor. 12. Om Paulus skall anklagas, skall man anklaga honom för att lära att frälsning endast finns i Jesus! Men den dag denna lära förbjuds i svensk lag, då är Sverige ett fulländat fascistiskt land. Tendenserna ser vi redan. Syftet med att framställa Paulus som judehatare är att underminera den auktoritet Paulus har i alla frågor. Det finns alltid människor, som likt Hitler ogillar Bibeln och därför gör sig en egen bibel. Carl Ingemar Dagman fri skribent Habo +
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2005-03-09 on | Jönköping Nu | Insändare & Debatt | Carl Ingemar Dagman | Paulus älskade Jesus och sitt folk - judarna | Svar Lindfelt om judehat


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2005-03-06 sö | EXPRESSEN SÖNDAGSBREVET | Carl Ing...
  FEBRUARI 2005februari / mars / juni / augusti / no...
  2005-02-22 ti | Sydsvenskan | Ordet | Carl Ingemar...
  DECEMBER 2004februari / maj / september / oktober ...
  2004-12-02 ti | Barometern Debatt | Carl Ingemar D...
  OKTOBER 2004februari / maj / september / oktober /...
  2004-10-21 | cid | KOMMENTAR | USA | Vem vinner va...
  2004-09-10 | Världen idag | Begränsa diktaturerna ...
  2004-10-11 må | cid | Håkan Arenius kan inte skilj...
  2004-10-05 ti | Dagen Debatt | cid | Ledarskribent...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger