| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, augusti 16, 2006

  2006-08-16 on | Dagens citat | Ruben Agnarsson | En spion visar politisk färg | Världen idag Ledare

I ledarartikeln ”En spion visar politisk färg” skriver Världen idags chefredaktör Ruben Agnarsson om Stig Bergling, som numera kallar sig Sydholt.

Det var han som 1973 sålde ut sitt fosterland till Sovjetunionen genom att avslöja alla de viktigaste och känsligaste anläggningarna. Efter sex års träget förräderi greps han, men rymde 1987 och anställdes av den sovjetiska militära underrättelsetjänsten GRU. Denne man har nu blivit medlem i vänsterpartiet, det är kommunistpartiet, fastän det precis som Bergling har bytt namn, men inte idéer./cid

Ruben Agnarsson:

"En spion visar politisk färg"

”Vänsterpartiets ledning verkar inte direkt besvärade över att Stig Berglings politiska engagemang lett honom till att begära medlemskap i partiet. Att ett politiskt parti som är representerat i Sveriges riksdag låter en landsförrädare, som orsakat omätliga skador för Sveriges säkerhet och militära försvar, få medlemskap upprör heller inte så många andra.

Kanske beror denna tystnad på den stora okunskap som finns i Sverige om kommunismens brott. Statsminister Göran Perssons betydelsefulla informationskampanj "Om detta må ni berätta" har fokuserat på Hitlers och nazismens vedervärdiga brott mot mänskliga rättigheter, men någon motsvarande informationskampanj om Stalin, Mao, Pol Pot och kommunismen har inte genomförts bland Sveriges skolor. Om detta må ni tydligen inte berätta.”

*

cid KOMMENTAR Vänsterns lojalitet - förr Sovjet, nu socialismen; Sverige tvåa

Vad säger detta om socialdemokraterna? De samarbetar ju gärna med kommunisterna. Är det OK för socialdemokratin att för pengar sälja ut sitt land och förstöra miljarder av de svenska arbetarnas hårt intjänade skattepengar och göra vårt försvar ihåligt? Hade socialdemokraterna gett upp om Sovjet anfallit oss? Varför tar man inte avstånd? Varför använder man samma symboler som dessa socialistiska massmördare? Röda fanor, Internationalen och Manifestet är de mest blodbesudlade symbolerna världshistorien känner! -Sympatiserar de någonstans i djupet av sin själ mer med dessa mördares socialistiska idéer, än de avskyr deras brott? Eller är den socialistiska saken värd alla dessa mord? Beklagar de i själva verket varje gång ett av dessa imperier byggda på mord och våld går under? Socialisterna innehar världsrekord i mördande: Lenin mördade 5 miljoner på 5 år, Stalin 40-60 miljoner på 29 år, Mao 80 miljoner på 27 år och Pol Pot 25 procent av befolkningen på 4 år.

Varför vill de inte att folket skall påminnas om detta? Dessa mördare mördade, inte yttre fiender utan sitt eget folk, inte i krigstid men i fredstid, inte därför att de gjorde uppror, utan därför att de hade andra tankar än diktatorn. Hur tunn är den demokratiska fernissan bland socialdemokratins ledning?

Läs mer:

2004-02-11 on Smålandsposten Debatt cid Historiens värsta terrorideologi

2002-11-22 fr Sydsvenskan Politisk historia: Varför hylla historiens värsta terrorideologi

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-08-16 on | Dagens citat | Ruben Agnarsson | En spion visar politisk färg | Världen idag Ledare


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-08-05 lö | Dagens citat | Mats Tunehag | Äpp...
  2006-08-03 Th | Dagens citat III | ALAN DERSHOWITZ...
  2006-08-03 Th | Dagens citat II | Edmund Burke (17...
  2006-08-03 Th | Dagens citat | Brigitte Gabriel: B...
  2006-08-02 We | Dagens video | Watch "Obsession: W...
  AUGUSTI 1, 2006 JULI ; SEPTEMBER ; upp^top HOME*
  JULI 2006januari / maj / juli / augusti / septembe...
  2006-07-27 Th | Dagens citat II | Al-Jazeera speec...
  2006-07-27 to | Dagens citat | Mike Winnerstig | K...
  2006-07-26 | Dagens citat II | Iranian President A...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger