| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, juli 27, 2006

  2006-07-27 to | Dagens citat | Mike Winnerstig | Kriget mot terrorismen viktigare än någonsin | Expressen debatt 12 juli

Expressen onsdagen den 12 juli

Mike Winnerstig, säkerhetsanalytiker :

- om bomberna i Bombay och vår olyckliga förmåga att romantisera terror, gammal som ny

"Kriget mot terrorismen viktigare än någonsin"

”Denna sorts terrorism, som ofta men inte enbart genomförs under islamistisk täckmantel, måste också besegras militärt - annars kommer den att fortsätta.”

”Genom att medvetet attackera oskyldiga civila medmänniskor som råkar befinna sig på en viss plats ett givet ögonblick tillfogar man "fienden" en förlust, utan en tanke på att väcka sympati eller respekt för sitt politiska mål.

Dessa terroristaktörer är revolutionära i så motto att de endast låter sig nöja med en fullständig seger över sin fiende, som i Bombay är det huvudsakligen hinduiska Indien men som i andra sammanhang är det katolska Madrid eller de multireligiösa och multikulturella storstäderna London och New York.

En terrorism som på detta sätt närmast kan liknas vid ett oortodoxt men fullskaligt krig mot en motståndare kan givetvis inte besegras, eller ens mildras, genom till exempel tvåstatslösning av Israel-Palestina-konflikten eller genom att västvärlden avskriver skulder för fattiga länder i tredje världen. Denna sorts terrorism, som ofta men inte enbart genomförs under islamistisk täckmantel, måste också besegras militärt - annars kommer den att fortsätta.”

” I västvärlden finns det emellertid en lika utbredd som naiv uppfattning om att om vi, det vill säga länderna och regeringarna i Väst, bara ger mer bistånd till fattiga länder och hjälper till att lösa palestiniernas problem så kommer också terrorismen att försvinna. Det är givetvis sant att dessa konflikter och problem utgör en rekryteringsgrund för terrorister. Men den islamistiska terrorismen skulle inte försvinna om denna konflikt försvann.

Det är också sannolikt så att de övergrepp som skett under de amerikanska aktionerna i Irak efter invasionen 2003 - från Abu Ghraib och framåt - också bidragit till att rekryteringsunderlaget för även islamistiska terrorister blivit större. Men dessa faktum bör inte få dölja det större mönstret, nämligen att västvärlden med USA i spetsen - trots alla sina dokumenterade fel och brister - fungerar på rättstatens grund och inte, hur gärna vissa svenska debattörer än vill, är av samma skrot och korn som terroristerna själva.”

”Det är viktigt att komma ihåg det senare, eftersom det i krigets hetta alltid kommer att ske olika former av folkrättsvidriga övergrepp och andra otrevligheter. Att dessa övergrepp dock kan beivras genom rättsmaskineriet i den stat vars soldater misstänks ha utfört dem är just vad som skiljer en rättstat från de terroristnätverk - och för den delen blodtörstiga diktaturer av Saddam Husseins typ - som de västliga rättstaterna bekämpar.”

”Vulgärdebattens jämställande av de terrorister som utan att ha några skrupler spränger oskyldiga tågresenärer i småbitar - för övrigt ofta fattiga förortspendlare, inte sällan muslimer - med de västliga stater som under i alla fall hjälpligt kontrollerade former försöker bekämpa just dessa terrorister och på så vis skydda framtida tågpendlare i världens städer måste avfärdas.”

”Ett annat problem med världens "terrorismdiskurs" är den romantisering av terrorister som vi ibland kan se äga rum i dag.”

”Vad värre är, är att även annars förståndiga svenska debattörer på fullt allvar ibland hävdar att västvärlden inte kan besegra terrorismen - eftersom den antas bygga på i huvudsak goda premisser - och att man därför inte bara i princip utan också i praktiken borde ge upp denna kamp.

Detta synsätt är en stor, men förhoppningsvis inte växande, del av svårigheten i den kamp mot terrorismen som måste fortsätta.”

Mike Winnnerstig är fil. dr. i stats-vetenskap och forskningsledare på FOI Försvarsanalys

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-07-27 to | Dagens citat | Mike Winnerstig | Kriget mot terrorismen viktigare än någonsin | Expressen debatt 12 juli


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-07-26 | Dagens citat II | Iranian President A...
  2006-07-26 on | Dagens citat | Walid Jumblatt, on ...
  2006-07-25 Tu | Dagens citat | Washington Post Col...
  2006-07-24 må | Dagens citat | Hizbullah Secretary...
  Boktips islam | Mary Habeck: Knowing the Enemy: Ji...
  2006-07-21 Fri | Dagens citat | Michael Rubin | Se...
  2006-07-21 Fri | Washington Post | Secretary Rice ...
  2006-07-20 | Dagens citat | Dick Erixon förutser m...
  cid | KOMMENTAR | onsdag 19 juli 2006 Socialismen...
  2006-07-14 Fri | dagens citat | Charles Krauthamme...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger